„АГРО НОМЕР ЕДНО” ООД

ЗА НАС

ScreenHunter_42321 Jul. 03 22.21Фирма „АГРО НОМЕР ЕДНО” ООД е със седалище и адрес на управление град Добрич. Регистрирана е като дружество с ограничена отговорност и има за основна икономическа дейност:
– Търговия на едро и дребно с торове и препарати за растителна защита ;
– растително-защитни услуги ;
– търговия със семена, посевен и посадъчен материал ;
– търговия със селскостопанска продукция, растителна и животинска.
АГРО НОМЕР ЕДНО ООД е динамично развиваща се фирма, която има на разположение квалифициран работен състав и съвременна материална база. Продукцията е с гарантирано високо качество и се радва на доверието на клиенти и партньори,

Представител на фирмата е господин Михаил Михайлов.

ДЕЙНОСТ

- Търговия на едро и дребно с торове и препарати за растителна защита ;
– растително-защитни услуги ;
– търговия със семена, посевен и посадъчен материал ;
– търговия със селскостопанска продукция, растителна и животинска.

ScreenHunter_42319 Jul. 03 22.19

КОНТАКТИ

„АГРО НОМЕР ЕДНО” ООД
Адрес: гр. Добрич, ул. „Генерал Гурко” № 3, ет. 1
Моб.тел.: 0885 949 992

За автора