“Ахира” АД

ЗА НАС

ahiraОснована в Пловдив, през Декември 2006 година от инвеститори, развиващи дейност в сферата на дървопреработвателната промишленост, “Ахира” АД се утвърждава като най-големия производител в България на екологично гориво – дървесни пелети.

Компанията се ръководи от управителен съвет, чийто членове са с богат опит в дърводобива, дървопреработването и промишленото производство и популяризиране на възобновяемите енергийни източници.

Инсталацията е проектирана и изградена с най съвременната технология за производство на пелети. Фабриката е разположена на площ от 7 500 квадратни метра, като всички инсталации и складова част се поместват в сграден фонд от 2000 квадратни метра. Производствения капацитет е от 12 000 тона годишно първокачествена продукция от дървесни пелети. Преработват се приблизително 30 000 тона годишно дървесни отпадъци, източник на които е региона на Централните Родопи. “Ахира” АД ангажира около 24 човека специализиран персонал за производството и транспортирането на суровини до пределите на фабриката. Пo – голямата част от продукта се пакетира и разпространява в търговската мрежа на Италия, Гърция и България.

Развитието на проекта “Ахира” е изображение на едно капиталовложение, чиято главна цел е да задоволи нарастващото търсене и утвърди позицията на дружеството като най – голям производител на екологично чисто биогориво в България.

След стартиране на производствената дейност, “Ахира” АД направи първи стъпки в развитието на стратегията си за предлагане на топлинна енергия. Проекта предвижда разпространение и инсталиране на съоражения за отопление, използващи възобновяеми енергийни източници. Поради тези причини компанията ни създаде партньорски отношения със солидни компании представящи се на Българския и Европейски пазар.

Нашата мисия: “Да създадем една нова представа за енергийно производство, насочено към прогресиращите технолигии и високата продуктивност на възобновяемите енергийни източници.”

БИОЕНЕРГИЯ

Дървесните пелети са чисто, неутрално по отношение на въглеродния двуокис и удобно гориво, произвеждано предимно от дървени трици и отпадъци, пресовани под високо налягане без лепило или други добавки. Дървесните пелети имат цилиндрична форма и обикновено са с диаметър 6-10 мм и дължина 10-30 мм. В резултат на това дървесните пелети са високо стандартизирани и пресовани, което позволява снижаване на разходите за транспорт; те, също така, способствуват за автоматизирането на експлоатацията на топло-и електроцентралите, независимо дали са в еднофамилни къщи или са крупни енергийни съоръжения. С бързо растящ дял на пазара, дървесните пелети са съществен ресурс за нарастващото оползотворяване на биомасата в Европа и в други региони. Те са, също така, отлично средство за оползотворяване на местните ресурси, като допринасят в материален аспект за опазване на природата и овладяване на климатичните промени. Европейският Съюз си е поставил редица цели за увеличаване на дела на рециклирани енергийни източници за генериране на топлина и електроенергия. Биомасата играе стратегическа роля при постигането на тези задачи, като по-специално дървесните пелети се явяват ключова технология с няколко специфични преимущества. Дървесните пелети са по-евтини и по-компактни за транспортиране от други форми на биомаса, докато от друга страна високата степен на стандартизация дава възможност за изключително ниски горивни емисии, дори при много малки приложения. Дървесните пелети, също така, са много удобна форма на гориво за крайните потребители -те може да се доставят с камиони-цистерни, или в торби, и са подходящи за използуване при автоматични подаващи системи, което ги прави удобни за обработка и спестяващи време, колкото са и системите, работещи на газ или течни горива.

Пелетните котли се използват за покриване на по-големи товари -къщи или промишлени обекти, и те трябва да бъдат свързани със съответна отоплителна система. Тяхната номинална мощност варира от 5 – 2.500 kW до при 85-95 % к.п.д.) За сравнение, жилище от 80-90 м2 или 200-225 м3 отопляем обем се нуждае от мин. 4,5 – 5 кВт инсталирана мощност, за да покрие необходимите топлинни товари.

Котелът е напълно автоматизиран, оборудван е със специална пелетна горелка, като инсталацията може да бъде окомплектована и с малък резервоар за горивото, а също така на място може да бъде изграден специален бункер за съхранение на по-голямо количество пелети (напр. запас за целия отоплителен сезон).

Възможно е съществуващ конвенционален котел(натечно гориво, газ) да бъде реконструиран чрез подмяна на горелката с такава за пелети и/или енергийни трески (чипс). В този случай инвестиционните разходи са много по-ниски, тьй като необходимата отоплителна инсталация и инфраструктура са вече изградени и могат да бъдат използвани. Цените на пелетните котли варират в зависимост от типа и мощността, но при съществуващите в момента съотношения между цените на различните горива (напр. отоплението на пелети при равни други условия е с 40 % по-евтино от това на течно гориво, а същевременно притежава всички предимства -автоматично подаване на горивото и много малко пепел/отпадък от горенето), разликата в цените на котлите на течни горива и на пелети би се изплатила в рамките на година.

ПРОДУКТИ

Дървесни екопелети, предназначени за употреба в отоплителни уреди пригодени за целта. Пелетите са възобновяем енергиен източник, който помага за балансиране на емисиите от CO2

Екобрикети предназначени за употреба в печки и камини на твърдо гориво

Дървени въглища за барбекю

ГАЛЕРИЯ

wp5cf7b740_05_06wpf318f239_05_06wpf7b14c12_05_06wpef393ffb_05_06wpe4dab06f_05_06wpa0529a16_05_06wp23a02c75_05_06wp9f16d8f1_05_06wp5e322216_05_06
КОНТАКТИ

“Ахира” АД – ahira.eu

Адрес: с. Рогош, обл. Пловдив, ул. Възраждане №4;
Тел.:03121 21 37;
Факс: 03121 2138
Моб. тел.: 0878 59 39 02; 0878 59 39 37
E-mail: ahira_ad_at_abv.bg


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: ahira.eu

За автора