“Алфа Вита” ООД – Преводаческа агенция

ЗА НАС

ScreenHunter_4087 Jun. 10 19.40Преводаческа фирма с ограничена отговорност, основана в Стара Загора, България, през 2002 г. Нейният екип има над 25 години опит в областта на техническите преводи от английски на български и обратно. Някои от основните клиенти на Алфа Вита са AES, ALSTOM, ENEL, RWE, E&Z, MAN Ferrostaal GmbH, Thermon Europe B.V., Turbofilter GmbH и т.н.

УСЛУГИ

Области на професионален превод

  • Машинно инженерство

Технологични описания на различни системи и технологични цикли в електроцентралите, ръководства за експлоатация и поддръжка на енергийни машини и съоръжения, СОИ инсталации, електрофилтри, електродвигатели, редуктори, помпи и т.н.

  • Електроинженерство

Електросхеми , ръководства за експлоатация и поддръжка на най-различно електрооборудване в т.ч. трансформатори, разпределителни устройства, табла за управление, разпределителни табла, комутационни табла и т.н.

  • Строително инженерство

Идейни и работни проекти, обяснителни записки, количествени сметки и т.н.

  • ВиК системи

Битови и промишлени системи, станции за пречистване на отпадъчни води, изграждане и разширяване на ВиК системи и т.н.

  • OB и Клима

Ръководства за експлоатация и поддръжка на отоплителни тела, вентилатори климатици и прилежащото им оборудване

  • Финансова отчетност и документация на органите по приходите, в т.ч.: Финансови отчети, справки-декларации, данъчни декларации, ревизионни доклади, ревизионни актове, искания за представяне на документи и т.н.
  • Документация по ЗБУТ и опазване на околната среда
  • Договори и оферти
  • Технико-икономически доклади
  • Комплексни проверки на дружества
ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_4084 Jun. 10 19.39ScreenHunter_4085 Jun. 10 19.39
КОНТАКТИ

“Алфа Вита” ООД – Преводаческа агенция – alphavitae.com
Адрес: гр. Стара Загора, ул. Ген. Столетов 113 офис: 39
Тел.: 042 600 579
Е-mail: georgi.dinev@ alphavitae.com

Текст и изображения: alphavitae.com

За автора