Алумина Глас – Алуминиева и PVC дограма – София

ЗА НАС

ScreenHunter_11678 Nov. 22 09.38Производство и монтаж на Алуминиева и PVC дограма, фирмата разполага със собствена производствена база, работи с профили от най-високо качество, изработват се окачени фасади и зимни градини.

Компанията, кoято най-добре разбира и удовлетворява нуждите на своите клиенти.

Предимства да поръчате при нас:

  • Директен път от производител до клиент
  • Високо качество на ниска цена без посредници
  • Клиентът получава поръчката си в удобно за него време и място
  • Клиентът получава персонално внимание и съвети в нашите офиси
  • Възможност за предварителен избор на вид профил и стъкло
  • Богат избор на цветове за профили и стъкла

Алумина глас е специализирана фирма за проектиране, изработка и монтаж на алуминиева дограма и pvc дограма, фасадни и покривни конструкции, зимни градини, стъклени витрини, щори, комарници, охранителни ролетки. Всеки произведен продукт е строго индивидуален и цели да задоволи предпочитанията и стила на клиента от проекта до изпълнението му. Специалистите ни непрекъснато търсят нови начини за подобряване на качеството на предлаганите продукти и услуги.
Всички профилни системи за изработка на дограма / алуминива дограма или pvc дограма/са сертифицирани за качество по DIN ISO 9001. PVC профилите съответстват и на изискванията на RAL – GZ 716/1, който включва ударна жилавост на профилите по DIN 53753, химическа устойчивост, динамична якост на студ, устойчивост на светлина и на атмосферни въздействия.

При избора на дограма, било то алуминива дограма или pvc дограма, съществува голямо многообразие както за геометричните форми на рамките, така и за цветовата гама. Алуминиевите профили са с прахово покритие в цвят по избор от каталога RAL.

Времето за изпълнение и изработка на алуминиева дограма или pvc дограма зависи изцяло от вида и обема на дограмата.

Калкулирането на цената на алуминиева или pvc дограма се извършва със специализиран софтуер по предоставени размери и растер на конструкциите. Крайната цена се изчислява след вземане на точни размери от наши специалисти и уточняване на всички детайли.

ЛИЗИНГ

Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома позволява на домакинство или сдружение от собственици да получат кредити и финансова помощ чрез българските търговски банки участващи като партньори.

ПроКедит Банк
Райфайзен Банк
Банка ДСК
СИБАНК
Банка Пиреос
Обединена Българска Банка

За индивидуални проекти, всеки кредитополучател може да получи безвъзмездна помощ в размер на 20% от главницата на кредита за „Енергоефективна дограма”. Помощта не може да бъде по-голяма от левовата равностойност на 1300€. Кредити и безвъзмездна финансова помощ се отпускат за :

• Енергоспестяващи прозорци – pvc дограма
• Газови котли
• Отоплителни уреди, печки и котли на биомаса
• Слънчеви колектори за топла вода
• Охлаждащи и загряващи термопомпени системи
• Фотоволтаични системи
• Aбoнатни станции и сградни инсталации
• Газификационни системи
• Рекуперативни вентилационни системи

Кредитополучателят трябва да попълни искане за полагаемата помощ не по-късно от 4 месеца от отпускане на заема. Подава го в банката финансирала проекта след неговото завършване. Към искането се прилагат:
– Протокол за извършени работи (образец).
– Оригинална фактура от доставчика с необходимата съдържаща се информация за проекта.
– Оригинален документ, за удостоверяване на плащане.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_11656 Nov. 22 09.34ScreenHunter_11669 Nov. 22 09.36ScreenHunter_11670 Nov. 22 09.36ScreenHunter_11671 Nov. 22 09.36ScreenHunter_11672 Nov. 22 09.36ScreenHunter_11673 Nov. 22 09.36ScreenHunter_11674 Nov. 22 09.36ScreenHunter_11675 Nov. 22 09.37ScreenHunter_11676 Nov. 22 09.37ScreenHunter_11668 Nov. 22 09.36ScreenHunter_11667 Nov. 22 09.36ScreenHunter_11666 Nov. 22 09.36ScreenHunter_11657 Nov. 22 09.34ScreenHunter_11658 Nov. 22 09.35ScreenHunter_11659 Nov. 22 09.35ScreenHunter_11660 Nov. 22 09.35ScreenHunter_11661 Nov. 22 09.35ScreenHunter_11663 Nov. 22 09.35ScreenHunter_11664 Nov. 22 09.35ScreenHunter_11665 Nov. 22 09.35
КОНТАКТИ

Алумина Глас – Алуминиева и PVC дограма – София – aluminaglass.com
Адрес: гр. София, бул.”Рожен” №25
Тел.: 02 983 52 50; 02 944 44 77
Моб. тел.: 0899 190 320
E-mail: office@ aluminaglass.com

Адрес: гр. София, бул.”Мадрид” №51
Моб. тел.: 0899 500 650
E-mail: aluminaglassmadrid@ abv.bg

Адрес: гр. София, бул.”Ломско шосе” №94
Моб. тел.: 0899 192 077
E-mail: aluminaglassls@ abv.bg

Адрес: гр. София, бул.”Тотлебен” №11
Моб. тел.: 0899 190 327
E-mail: aluminaglass_rp@ abv.bg

Текст и изображения: aluminaglass.com

За автора