Алва Експерт ЕООД

ЗА НАС

ScreenHunter_39509 Apr. 21 14.41Алва Експерт ЕООД е със седалище в град Русе.

Дружеството развива своята дейност в областта на счетоводните услугите.

Счетоводната къща Алва Експерт ЕООД предлага:

Професионално счетоводно обслужване;
Съставяне на годишни финансови отчети;
Регистрации и пререгистрации на фирми;
Съдебно – счетоводни експертизи;
Изготвя ведомости за РЗ и всички документи, свързани с осигуряването;
Заверка на осигурителни книжки и осигурителен стаж;
Консултации, свързани с данъчното, трудовото и осигурителното законодателство;
Изготвяне на данъчни декларации на ФЛ по ЗДДФЛ;
Вписване на годишни отчети в Агенция по вписванията;
Административни услуги.

Алва Експерт ЕООД разполага с екип от професионално подготвени специалисти, осигурява представителство по време на данъчни проверки и ревизии, консултации и други.

ScreenHunter_39506 Apr. 21 14.36

КОНТАКТИ

Алва Експерт ЕООД
Адрес: гр. Русе, ул. Доростол 31
Моб.тел.: 0887 794 622

За автора