Архитектурно бюро “Диатон”

ЗА НАС

ScreenHunter_1655 May. 10 14.54Архитектурно бюро “Диатон” е основано през 1991 г. от арх.Кирил Куцков. Развива дейност предимно в областта на инвестиционното проектиране. Досегашната дейност на дружеството е свързана с архитектурното проектиране и цялостно координиране на проекти на обществени (офис-сгради, банкови офиси, спортни зали и др), жилищни (многофамилни и индивидуални) и промишлени сгради, градоустройствено проектиране, реставрация и реконструкция, интериор и дизайн.

Някои от по-значимите проекти на архитектурно бюро “Диатон” са:

 • Търговски център “Банишора”
 • Търговски център “АЛКО”Младост-1
 • Търговски център “Корнер”бул.-”Сливница”
 • Хотелски комплекс “Дипломат плаза” гр.Луковит
 • Центрове за гуми “Диана” в София, Пловдив и Бургас
 • Жилищни кооперации и индивидуални жилищни сгради
УСЛУГИ

Основни дейности на архитектурното бюро са:

 • Прединвестиционни и обемно-устройствени проучвания;
 • Проектиране и координиране на разработки по части: Архитектура, Строителни конструкции, Електро, ВиК, ОВК, Геодезия, Технология, План за безопасност и здраве, Ландшафтна архитектура, Газоснабдяване, Пътен проект; както и външни връзки ВиК, Електро, ТЕЦ, Газ, Пътища, Телекомуникации;
 • Консултации във всички етапи на инвестиционния процес;
 • Конструктивни експертизи и становища;
 • Съгласуване на проектна документация;
 • Фотореалистична компютърна визуализация на интериор и екстериор;
 • Видеопрезентации на обекти;
 • Авторски и технически контрол
ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_1636 May. 10 14.43ScreenHunter_1651 May. 10 14.46ScreenHunter_1650 May. 10 14.46ScreenHunter_1649 May. 10 14.45ScreenHunter_1648 May. 10 14.45ScreenHunter_1647 May. 10 14.45ScreenHunter_1646 May. 10 14.45ScreenHunter_1645 May. 10 14.45ScreenHunter_1644 May. 10 14.44ScreenHunter_1643 May. 10 14.44ScreenHunter_1642 May. 10 14.44ScreenHunter_1641 May. 10 14.44ScreenHunter_1640 May. 10 14.43ScreenHunter_1639 May. 10 14.43ScreenHunter_1638 May. 10 14.43ScreenHunter_1637 May. 10 14.43
КОНТАКТИ

Архитектурно бюро “Диатон” – studio-diaton.com
Адрес: гр. София, район “Красно село”, ул. “Кратово” № А8 (партер), п.к.1612
Тел.: 02 491 10 15
Моб.тел.: 0888 736 484
Е-mail: diaton@ abv.bg

Текст и изображения: Архитектурно бюро “Диатон” – studio-diaton.com

За автора