Архитектурно бюро “Любомирски”

ЗА НАС

ScreenHunter_4351 Jun. 12 17.10Ние сме архитектурно студио, базирано във Велико Търново.

Дейността ни води началото си от ….

До сега имаме зад гърба си над … реализирани проекта.

Между тях са обекти от жилищното и промишленото строителство, елементи на градската среда и пътната инфраструктура.

Наши клиенти са както частни инвеститори, така и различни фирми, публични дружества, общини и държавни институции.

Успешно сме участвали и печелили редица търгове за архитектурни услуги.

Не сме териоториално ограничени да изпълняваме архитектурни услуги по проектиране и свързаните с тях на територията на цялата страна.

УСЛУГИ
  • Изготвяне на идейни проекти

Работим по изготвянето на идейни проекти по задание на инвеститора.
Нужно е само да ни опишете и изпратите данни за реализацита на Вашите идеи, а ние ще Ви помогнем в доразвиването им.
Считаме идейната фаза за много важен изходен пункт затова именно при нея ще Ви питаме за много подробности. Отговарйки ни, Вие за първи път ще “видите” своите идеи готови!
На нас ще ни остане само да ги визуализираме според изискванията, но и по Ваш вкус.

  • Технически проекти във всички изисквани части

Това е същинската и основна наша дейност.
В тясно взаимодействие с компетентните и лицензирани за целта специалисти изготвяме технически проекти във всички изисискуеми за съответната категория обект части.
Най- често това са: архитектура, конструкции,
електричество, В и К, вертикална планировка, план за безопасност и здраве, енергийна ефективност, отопление и вентилация, пожарна безопасност и други.11
В процеса на работата по тези фази се уточняват важни за обекта подробности.
В този момент одобреният проект получава своята детайлна разработка според съществуващите изисквания и се превръща в истинска проектна документация.

  • Други свързани услуги

Независимо, че фокусът ни на дейност са услугите по изготвяне на идейни проекти и техническо проектиране, ние поемаме ангажимента да осигурим изпълнението и на редица други отделни и единични услуги.
Често обаче поемаме ангажимента да осигурим както цялостното проектиране, така и осигуряването на всички изискуеми разрешителни до започване на фактическото строителство като комплексна услуга.
Това в много случаи улеснява инвеститора, защото му спестява доста усилия, нерви и време.
Част от единичните ни услуги са:
обследване параметрите на парцела и консултации относно показатели като плътност на застрояване, задължителни отстояния и др.
организиране на геоложки проучвания
осигуряване на геодезически замервания
действия по координация със специализирана фирма за независим строителен контрол в проектирането
издействане на проучване и издаване на разрешителни от енергоснабдителни дружества
изготвяне на количествена сметка
изработка на допълнително изисквани проекти и разрешителни за тях: за външно електро- и водоснабдяване и други

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_4343 Jun. 12 16.57ScreenHunter_4344 Jun. 12 16.57ScreenHunter_4344 Jun. 12 16.58ScreenHunter_4344 Jun. 12 17.00ScreenHunter_4345 Jun. 12 17.00ScreenHunter_4346 Jun. 12 17.00ScreenHunter_4346 Jun. 12 17.01
КОНТАКТИ

Архитектурно бюро “Любомирски” – lubomirskiarch.com

Адрес: гр. Велико Търново, ул. “Поп Харитон” No1
Моб.тел.: 0886 861 007
Е-mail: projekt_1@ abv.bg

Текст и изображения: lubomirskiarch.com

За автора