АС ПЕРФЕКТ СЕРВИЗ

ЗА НАС

ASАС ПЕРФЕКТ СЕРВИЗ е създадена в началото на 2000 г. Дружеството се представлява и управлява от Светослав Малинов.

През 1996 г. Светослав Малинов е назначен във отдел Климатична техника (HVAC Department) в Протех АД. За близо три години, под наше ръководство в Протех АД бяха оборудвани, а след това и поддържани известна част от базовите станции на Мобилтел в цяла България, както и много други обекти.

От 1998 г. отделът Климатична техника в Протех АД се обособи организационно като самостоятелно звено, а от началото на 2000 г. тази самостоятелност прерасна и във финансова независимост с регистрирането на АС Перфект Сервиз. Това доведе до по-добра оперативност и подобряване на качеството в работата. Специалистите от АС Перфект Сервиз доразвиваха успешно традиционното качество в работата.

В момента стари договори на Протех АД в областта на климатичните и вентилационни системи се обслужват от АС ПЕРФЕКТ СЕРВИЗ.

Всички изброени успехи имат своето основание в дългогодишния опит на съдружниците и специалистите в нашите компании в съответните области. Всички ние, от управителя до ръководителите на групи, сме преминали школовка в някои от представителствата на най-добрите фирми в бранша, като Института по хладилна и климатична техника, IMI, Dunham Bush, Trane, Carrier и др. В нашия колектив, естествено, се подготвя и бъдещето ни, като работят и се обучaват млади хора.

Окуражени от доброто развитие на фирмата ни и за осигуряването на по-добра заинтересованост и организация, ние основателите на АС ПЕРФЕКТ СЕРВИЗ регистрирахме ново дъщерно дружество, включващо и подизпълнителите ни от страната.

Фирмата спечели самостоятелно и успешно изпълняваше до началото на 2004 година договор за поддръжка на климатични системи в помещения с апаратура на Българска Телекомуникационна Компания в почти цялата страна. В момента договор с БТК АД за поддръжка се обслужва от АС Перфект Сервиз в по-голямата част от страната и в поделенията на “НУРТС”.

В момента, нашите компании са представители на “MONTAIR” – Италия /агрегати с малка и средна мощност и климатични съоръжения за прецизен контрол/, на Genex – съоръжения малка и средна мощност на директно изпарение, както и дистрибутори на повечето качествени марки в бранша.
Също така представляваме пълната гама на съоръженията на Carrier, както и цялостен сервиз.

Работим при стандартни условия на доставка и гаранционен период 12-36 месеца.
Разполагаме със складова база с площ около 300 кв.м. в БИЦ “СИМЕ” – Г. Искър

Усилията ни са насочени към осигуряване на комплексни решения за изграждане на хладилни, климатични и вентилационни системи с различно предназначение, производствени предприятия, технологични помещения, помещения с апаратура, офиси, ресторанти, дискотеки, хотели. Нашият ангажимент не приключва с пускането в действие на инсталациите. Ние осигуряваме безотказната и ефективна работа на системите за целият им експлоатационен период.

Благодарение на извършената до момента работа и изключителната коректност в отношенията, АС Перфект Сервиз запази завоюваното доверие на клиентите от една страна и това на западните партньори-доставчици от друга. Това ни позволява да предложим на нашите клиенти висококачествено оборудване и сервизно обслужване за целия период на експлоатация. Много са инвеститорите, които ни гласуваха доверие, очакваме и Вашето.

УСЛУГИ
 • Доставка и монтаж на климатични съоръжения от всякакъв тип;
 • Проектиране и изграждане на климатични и вентилационни инсталации със съоръжения от висок клас и всички други добри производители представени на нашия пазар( Carrier , Toshiba );
 • Гаранционно и след гаранционно сервизно обслужване;
 • Абонаментно сервизно обслужване на хладилни, климатични и вентилационни системи;
 • Консултиране на клиенти при избор на подходящи технически решения и съоръжения;
 • Нестандартни технически решения и изпълнения.
ПРОДУКТИ
 • Климатични съоръжения
 • Kонвектори
 • Водоохлаждащи агрегати
 • Климатични камери
 • Филтри
 • Специализирани съоръжения
 • Вентилационни системи
КОНТАКТИ

АС ПЕРФЕКТ СЕРВИЗ – acperfectservice.com

Адрес: гр. София, кв.Левски ул. Поп Груйо 58А
Тел.: 02 841 29 78, 02 841 29 96

Текст и изображения: acperfectservice.com

За автора