„Асарел–Ремонт” ООД – Ремонт на подемни съоръжения

ЗА НАС

aSAREL„Асарел – Ремонт” ООД е ремонтно предприятие, специализирано за ремонт и реконструкция на фабрично и руднично оборудване за рудодобивната промишленост. Началото е преди повече от 40 години. С изграждането иоткриването на МОК „Медет” през 1964 г. се създават цехове, осигуряващи ремонт на минното оборудване и снабдяване на предприятието с необходимите резервни части.

„Асарел – Ремонт” ООД е разположен на площадка “Медет” в полите наживописната Средна гора в района на с. Панагюрски колонии. Предприятието се намира на около 18 км от град Панагюрище, на 90 км източно от София и на около 70 км от гр. Пловдив, по средата на пътя Златица-Панагюрище.

С пускане в експлоатация на новосъздадения миннообогатителен комплекс “Асарел-Медет” през 1989 година в ремонтно-възстановителните цехове се въвеждат нови оборудване и технологии, отговарящи на съвременните условия и изисквания.

След успешната приватизация на “Асарел-Медет” АД през 1999 година ремонтните дейности се обособяват в самостоятелни търговски дружества.

В началото на 2006 г. по решение на съдружниците след провеждане на конкурс се взема решение за продажба на по-голямата част от капитала на дружеството на мажоритарния собственик инж. Иван Попов. Успешно се изпълняват поетите от него ангажименти като стратегически инвеститор за развитие на фирмата. Само за първото полугодие на 2006г. са направени значителни инвестиции за модернизирането на основните цехове, административната сграда, основното техническо оборудване, за иновация на технологиите и много др. дейности.

Днес в “Асарел – Ремонт” ООД работят над 120 души, висококвалифицирани и добре обучени специалисти и работници. Добрият синхрон във всичко, което правим, е отражение на отличните постижения на вътрешнофирмената организация на дейността в дружеството.

РЪКОВОДЕН ЕКИП

Ръководният персонал в “Асарел – Ремонт” ООД е отдаден на високоотговорните цели на компанията. Хората, които участват в управлението имат богат професионален опит. С оригиналните си и новаторски мениджмънт подходи те допринасят за превръщането на дружеството в съвременно и модерно предприятие. С уникалните си и нестандартни възгледи те се грижат за изграждането на конкурентноспособността на компанията на Балканите и в Европа.

За ефективното и качествено осъществяване на основната дейност на дружеството, ръководството отделя специално внимание на политиката си в областта на човешките ресурси. Изхождайки от позицията, че човешкият капитал е най-ценното богатство на фирмата и е в основата на икономическия й просперитет, активно се  работи за подобряване и усъвършенстване условията на труд, повишаване на мотивацията, осигуряване на висок  жизнен стандарт и перспективи за развитие на персонала.

Инж. Иван Игнатов – Управител, завършил МГУ – 1975 г. – Минна електромеханика: УНСС – 1984 г. – Икономика. От 1975 г. заема различни ръководни длъжности в МОК „Медет”, като последно е бил Директор Р и Е в „Асарел – Медет” АД. От 2003г. е Управител на „Асарел – Ремонт” ООД.

Зам. Управител „ИВ” – ик. Иван Захариев – завършил Икономика УНС – Киев.

Зам. Управител „ПВ” – инж. Христо Караманов – завършил ТУ – София – 1991 г. Технология на машиностроенето и металорежещи машини.

Гл. специалист „Р и Е” – Инж. Събко Мехтеров – завършил МГУ – 1990 г. – Ел. снабдяване и ел. обзавеждане на минни предприятия.

ДЕЙНОСТИ

Фирма “Асарел-Ремонт”ООД се състои от Механоремонтен цех, Електроремонтен цех и Сервиз подемни машини.

В Механоремонтния цех се извършват основни и текущи ремонти на багери с обем на кофата до 17 кубически метра, сонди с диаметър на длетото до 251мм, подемни съоръжения, гумени транспортни ленти, булдозери с мощност до 500 конски сили, пътностроителни машини, челни товарачи, самосвали, автотранспортна техника и други. Създадени са добри условия за приемане, дефектиране и инженерен анализ на пристигащите минни машини и съоръжения.
Разработената и въведена уникална технология за ремонт на различните видове хидравлични и електрически багери дава възможности за пълното възстановяване, включително и на скъсаните и износени уши на кофите, чрез наваряване и механична обработка.

Наличните стругови и фрезови машини дават добра възможност за механична обработка с висока точност и клас на грапавост на едрогабаритни детайли с дължина до 12000 мм и диаметър до 1000 мм. от различните видове минни съоръжения като флотационни машини, помпи, филтри, сгъстители, компресори и други. Чрез използването на съвременни технологии и оборудване за нагряване на лагери се извършва прецизен ремонт и монтаж на високопроизводителни флотационни машини до 40 кубически метра и различни видове минни фабрични агрегати.

След завършване на ремонта на место при клиента се провеждат приемо-предавателни изпитвания отговарящи на изискванията на нормативните документи, конструктивната и технологична документация.
В предприятието има дългогодишен опит за ремонт, възстановяване и изработване на всякакви резервни части за всички видове Челюстни трошачки в това число зъбни колела, валове както и на сферични повърхнини на Конусни трошачки. Използваните материали и технологии са гаранция за постигането на високо качество и увеличаване на междуремонтния срок на годност.

Усвоени са технологии за цялостно възстановяване на възлите по управлението на самосвалите (БелАз, ОиК, Катерпилар), както и изработване на консумативи за тях от вида на плъзгащи лагери и шарнири.За фабричното оборудване се изработват нови и рециклират стари цилиндрични, сферични и конични плъзгащи лагери. Наличното оборудване и технологии позволяват изработването на барабани за Гумено транспортни ленти от Ø320 до Ø1500.В цеха има уникална машина за зъбонарязване на едрогабаритни зъбни колела до модул 20.

За изработването на широката и разнообразна гама детайли цеха разполага с различни видове универсални и програмни стругове, щос машина, борверг, радиал бормашина, шлайф машини и други.

За затваряне цикъла на монтажните дейности, в цеха е изграден участък с налични преси и матрици за производство на гумени изделия като уплътнения, семеринги, втулки, тампони, о-пръстени и др.

Като резултат на провежданата нова инвестиционна политика от стратегическия инвеститор с цел повишаване ремонтните възможности на “Асарел-Ремонт”ООД през 2006 година се обособи нов участък за производство на дребно и едро габаритни детайли от бронз с дължина на обработваната повърхност до 2000 милиметра и диаметър до 1500 милиметра.

Основната ремонтна дейност на Електроремонтния цех на “Асарел-Ремонт” ООД е насочена към оборудването на миннодобивни предприятия и обогатителни фабрики. При нас се извършват основни и частични ремонти на електрооборудването за багери, сонди, автосамосвали също така и на електродвигатели за всички видове трошачки и мелничнофлотационни агрегати.

Основна особеност при ремонта на електрическите машини и агрегати е извънредно голямото разнообразие на технологическите процеси. Освен механичната обработка на детайлите и сглобяването, технологията за ремонт обхваща още следните по-важни и специфични процеси като щанцуване, набиране на магнитната система, изработване на колектори и контактни пръстени, навиване и полагане на намотките в канали, импрегниране и лакиране на намотките, изработване на контактни тела, изработване на електроизолационни детайли и други.

За реализиране на производствената си дейност наред със стандартното оборудване за механична и пресова обработка, Електроремонтния цех е обзаведен и със специализирани машини и съоръжения като: машини за изваждане на намотката, машини за изолиране на проводници, машини за навиване на намотки, шаблони за навиване и оформяне на намотките, сушилно импрегнационна инсталация, машина за бандажиране на ротори и котви, баланс машина за динамично балансиране на ротори и турбини, помпи и вентилатори, автомат за макетиране на твърди секции.

При нас освен производство на нови намотки предлагаме там, където е възможно и възстановяване на старата намотка, чрез изработване на нова изолация на активната част и челата.

ЕРЦ разполага със съвременна апаратура за електрически измервания и изпитвания на ел. машини, трансформатори и съоръжения.
Освен стандартните контролни и приемо-предавателни изпитвания, ние предлагаме и изпитвания на място при пускане в експлоатация на дадена ел. машина, както и периодични технически обслужвания, проведени съгласно изискванията на техническата документация. Такива експлоатационни изпитвания са жизнено необходими за нормалната и безаварийна работа на големите машини и агрегати.

Ние знаем, че качеството на извършваните от нас ремонти и услуги зависи до голяма степен от качеството на употребяваните материали. Ето защо  работим с висококачествени материали с клас на топлоустойчивост “F”, произведени от водещите световни фирми в бранша.

“Асарел-Ремонт”ООД разполага с високо квалифициран персонал за извършване на сервиз и ремонт на подемни съоръжения, в съответствие с всички изисквания на Главна Дирекция „Инспекция за държавен технически надзор”.

ВЪЗМОЖНОСТИ

В „Асарел – Ремонт” ООД се извършватосновни и текущи ремонти на следните машини, възли и спомагателно оборудване:

 1. багери с обем на кофата до 14 м³;
 2. сонди с диаметър на длетото до Ø251 мм;
 3. булдозери с мощност до 500к.с.;
 4. челюстни трошачки с производителност 1200 t/h;
 5. конусни трошачки с производителност 700 t/h;
 6. гумени транспортни ленти с ширина до 1800 мм;
 7. сита и хидроциклони до 250 t/h;
 8. различни видове помпи – водни, шламови едно и многостъпални, радиални и аксиални;
 9. флотационни машини до 40м³;
 10. филтри, сгъстители, въздоходувки, компресори, автотранспортна техника и др;
 11. основни и частични ремонти на електрооборудването за багери ЕКГ, сонди, самосвали, Белаз, Катерпилар, ОиК;
 12. динамично балансиране на ротори и турбини, вентилатори и помпи, електросъпротивителни пеши за сваляне и изпичане на намотките;
 13. освен производството на нови намотки, където е възможно се възстановява старата намотка, чрез изработване на нова изолация на активната част и челата;

За изброеното на по-горе оборудване се изработват широка гама резервни части.

КОНТАКТИ

„Асарел–Ремонт” ООД – asarel-remont.com

Адрес: гр. Панагюрище, п.к. 81
Тел.: 034 44 83 65
Факс: 034 44 55 98..
Моб. тел.: 0884 333 500
Е-mail: office@asarel-remont.com

Текст и изображения: asarel-remont.com

За автора