“Българо-швейцарска търговска камара” – София

ЗА НАС

ScreenHunter_1026 Sep. 17 23.48Българо-швейцарската търговска камара е учредена в края на 2004 г.
Предисторията на Камарата започва през 1994 г., когато по инициатива на швейцарски и български организации и компании в София е основан бизнес клуб България-Швейцария. Целта на клуба е била подобряване на икономическите връзки между двете държави и обмен на актуална информация между членове и заинтересовани кръгове. През 2004 г. поради засиления интерес към бизнес контакти и с цел подпомагане на предприятия от двете държави членовете на бизнес клуба взимат решение да го преобразуват. Бизнес клубът е закрит с решение на ОС, а членовете му продължават своето сътрудничество в търговската камара
Днес основната цел на Българо-швейцарската търговска камара е подпомагане и стимулиране на икономическите и търговски връзки между България и Швейцария.
Организацията е със седалище в София и предлага информация, контакти и услуги на своите партньори от двете държави. В нея членуват предприятия от всички стопански отрасли, производители и доставчици на услуги, вносители и износители, големи международни компании и средни и малки предприятия. Камарата съблюдава интересите на Република България и на Швейцарската конфедерация и представлява стопанските интереси на членовете си.

УСЛУГИ

Българо-швейцарската търговска камара работи за укрепването на деловите връзки между България и Швейцария. Тя подпомага новодошлите швейцарски инвеститори и съдейства за увеличаването на износа на стоки и услуги от Швейцария към България и от България към Швейцария. Камарата е в състояние да консултира своите членове по въпроси от правно, икономическо, данъчно и друго естество, като при необходимост може да използва ескпертизата и опита на свои партньори с доказани професионални качества.

За услугите на камарата членовете й ползват преференциални тарифи.

Основните групи услуги, предлагани от Камарата, са описани по-долу:

  • Търсене на партньори

Съдействие при установяване на контакти с потенциални делови партньори. Идентифициране на специалисти от различни области

  • Контакти с институции и организации

Организиране на срещи с представители на централната, регионални и местните власти, правителствени и неправителствени организации, придружаване по време на срещите

  • Административни услуги

Писмен и устен превод, легализация на документи, други свързани услуги

  • Пазарна информация, проучване на фирми

Набиране на обща информация за конкретен продукт или услуга, тенденции, конкуренция, дистрибуция. Пазарни проучвания. Информация за конкретни фирми (напр. от търговския регистър, от др. публични източници, медии, клиенти и т.н.)

  • Правни и финансови консултации

Съдействие при регистрация на фирма в България и Швейцария, арбитраж и решаване на търговски спорове, финансови и данъчни консултации

  • Посещения на панаири, изложения, фирми

Съдействие при организиране на участие и посещение на панаири, провеждане на посещения и бизнес делегации в България на швейцарски фирми и обратното

  • “Временен офис”

Подкрепа при навлизане на българския пазар (за производство, търговия, услуги), частично поемане на организационни и административни задачи, секретариат и пр.

  • Други

Услуги невключени по-горе могат да бъдат предоставяни след обсъждане и в зависимост от капацитета на секретариата на БШТК.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_1015 Sep. 17 23.43ScreenHunter_1016 Sep. 17 23.43ScreenHunter_1017 Sep. 17 23.43ScreenHunter_1018 Sep. 17 23.43ScreenHunter_1019 Sep. 17 23.43ScreenHunter_1020 Sep. 17 23.44
КОНТАКТИ

“Българо-швейцарската търговска камара” – София – bscc.bg
Адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” 17
Моб.тел.: 0884 320 507; 0888 17 17 78
E-mail: office@ bscc.bg

Текст и изображения: bscc.bg

За автора