Белана – Завод за хартия – Белово

ЗА НАС

ScreenHunter_27323 Aug. 21 06.40“Завод за хартия – Белово” е най-големият производител на тишу в България и лидер на пазара на индустриални продукти и домакински изделия от тишу (тоалетни ролки, кухненски ролки, салфетки, носни кърпи, кърпи за лице, медицинска вата и др.)
Силното пазарно присъствие в някои централни и южноевропейски страни е доказателство за качествената и конкурентноспособна дейност на дружеството.

Едностранно гладка хартия, пергамин, опалин, опаковъчни хартии и др., на роли и нарязани на формат, производство на хартия и конструиране на дообработващи машини и технически услуги са също част от дейностите на компанията.

Дружеството е част от Зеритис Груп, която заема лидерска позиция в производството на хартия в други три страни (Трейс Пейпър Мил – ДИАНА/Гърция, Пискей Папир – КРЕПТО/Унгария, Пирамидс Пейпър Милс – ФЛОРА/Египет), с експортна дейност в 70 страни, както и дейности в областта на консултиране и инженеринг, пластмасови изделия, недвижими имоти, търговия с електроенергия и др.

Търговската марка “БЕЛАНА” е водеща на пазара на тишу продукти в България и заема над 30% пазарен дял. Освен доминираща позиция на български пазар, продуктите с марка “БЕЛАНА” имат традиционно присъствие в балканския регион.

След приватизацията на завода износът се увеличи почти тройно и достигна до 50% от общия обем на произведената продукция. Днес продукти на “Завод за хартия Белово” АД се продават в повече от 25 страни, между които Македония, Сърбия, Румъния, Гърция, Италия, Германия, Полша, Швеция, Великобритания, Дания, Швейцария, Кипър, Турция, Русия, Молдова, Грузия, Израел и Хърватска.

“Завод за хартия в Белово” АД има четири работещи машини с капацитет 58 хил. тона на година за производство на тишу, пергамин и опаковъчна харти, едностранно гладка хартия и др.
ЗХ “Белово” произвежда хартия на роли и форматни листа и различни хартиени продукти като: Крепирано тишу, Цветно тишу, Крепирана хартия, Пергамин, Опаковъчна хартия, Флутинг и др.
Дообработващото производство обхваща производството на тоалетна хартия, салфетки, кухненски ролки, носни кърпи, кърпи за лице, вата, дамски превръзки, пергамин, опаковъчна и други специални видове хартии на роли и на листа.

“Завод за хартия – Белово” АД разработи и усъвършенствува дейности и услуги, свързани с конструиране на хартиени и дообработващи машини за хартиеното производство, които допринасят не само за увеличаване приходите от продажби на дружеството, но и за изграждане на ценно ноу-хау.

От Юли 2001 година Фирмата беше сертифицирана към Международната Система за Управление на качеството ISO 9001/1994, от 15 Август 2003 г. към 9001/2000, а от Август 2009 г. към 9001/2008, с което става първата българска фирма в хартиената индустрия, сертифицирана на такова стандартно ниво.
Дружеството е внедрило, поддържа и развива система за управление на околната среда, съгласно изискванията на международния стандарт ISO 14001/2004 и е сертифицирано по тази система от Юли 2009г.

ИСТОРИЯ
“Завод за хартия – Белово“ АД е една от водещите фирми в България и на Балканите.
Дружеството започва своята дейност през 1900 година с една малка хартиена машина , като през 1918 година мажоритарен собственик е Самуел Патак – собственик на печатница в Русе и търговец на хартия.
1904
През 1900 г. е основана книжната фабрика “КНИГА” с една хартиена
машина на същото място , където се намира сегашното предприятие.
1920-1925
Книжна фабрика ,,КНИГА” в началото на 20те години на нашия век,
преди да бъде продадена на Самуел Патак.

На 15.12.1927 г. книжната фабрика ,,Книга” е продадена на ,,Сам Патак” АД, след което преименуваната вече фабрика ,,Сампа” е основно реконструирана и модернизирана.

1930-1940
Книжна фабрика “САМПА”
През 1947 година фабриката е национализирана и преименувана на КМХ ” Димитър Благоев “.
Първата широка експанзия е осъществена през периода 1968 – 1972 с инсталирането на четири нови хартиени машини. Инвестицията е завършена с вътрешно – структурни инсталации (водоподготовка и пречиствателна станция, пара, сгъстен въздух, работилници, складове , др.) оборудване за готови и полуготови домакински тишу продукти (тоалетни ролки , салфетки , носни кърпи , кухненски ролки , бебешки пелени , медицинска вата , др.).

1972
Т.Живков открива изграденото ново предприятие КМХ-Белово след приключване на първото грандиозно разширение през периода 1968-1972 г. и инсталирането на четири хартиени машини – Фойт-1 , Белойт, Б-4 и Б.37.
Второто разширение е завършено през 1984 година с инсталирането на хартиена машина Фойт за производство на тишу ; деинкинг инсталация и допълнителни дообработващи машини.

1984
Транспортиране на Янки цилиндър, диаметър 5000 мм , ширина 3270 мм за хартиена машина Фойт-2.
Към края на 1997 година чрез международен посредник 58% от дяловия капитал на дружеството бяха закупени от фирмата ТРЕЙС ПЕЙПЪР МИЛ АД . Понастоящем ПАБОЛУКС АД и ПАДИЛУКС АД контролират 68,07% от дяловият капитал на ЗЕРИТИС ГРУП.

17 Ноември 1997
П. Зеритис ,президент на Трейс Пейпър Мил, и Александър Съботинов, Изпълнителен директор на Агенцията по приватизация, подписват договора за продажба на 58% от дяловият капитал на БЕЛОВО АД.

17 Ноември 1997
Панос Зеритис и неговите представители,участващи в преговорите ,Ст.Николакеас, М.Сидеридис и Дж.Ангелопулос, разменят с г-н Александър Съботинов взаимно подписаният приватизационен договор.

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДВАНЕ
ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО – БЕЛАНА продължава да инвестира време и средства в технологични подобрения с цел гарантиране на висок производствен капацитет и благонадеждност. Нашият екип от инженери е постоянно ангажиран с разработване на проекти относно повишаване качеството на нашите продукти.

След стартиралата през 1998 година и изпълнена до 2003 г. първа инвестиционна програма за сумата от 12,1 мил. долара, Фирмата изготви нова петгодишна инвестиционна програма ( 2004 – 2008 ) насочена към поддържане на технологията в производството на хартия и дообработващото производство, откриване на нови пазари и подобряване на инфраструктурата с цел запазване конкурентноспособността на фирмата.

Програмата на стойност 5.000.000 евро поради своята приспособяема и гъвкава структура, може лесно да бъде променяна с цел по-бърза реакция не само вследствие на пазарните изисквания, но и според финансовите възможности на дружеството.

Около EUR 1.600.000 от инвестиционната програма са вече реализирани през 2004 и 2005 г., а останалата част от нея ще бъде инвестирана през 2006 – 2008 г.

Фабриката с 4 работещи машини има капацитет от 58.000 тона на година производство на тишу, MГ, пергамин, опалин, опаковъчна хартия и други.

Използваните суровини са отпадъчна хартия от местния пазар и целулоза.

ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ – БЕЛОВО АД произвежда хартия на роли и форматирана, както и различни хартиени продукти като: крепирано тишу, цветно тишу, крепирани кърпи за ръце, крепирана хартия, пергамин, опалин и флутинг.

Полуготовата и готова продукция обхваща производството на тоалетни ролки, салфетки, кухненски кърпи, носни кърпи, кърпи за лице, медицинска вата, дамски превръзки, пергамин, опалин, опаковъчна хартия и специализирани продукти на роли и форматирани.

Отдел Дообработки включва:

5 ролапарата
1 резачки и гилотини
2 супер календъра
4 линии за производство на тоалетна хартия / кухненски кърпи с богата гама от преговки
10 линии за производство на салфетки с печат
1 линия за производство на тишу за кърпи за лице
2 линии за производство на медицинска вата
1 линия за производство на носни кърпи
1 линия за производство на дамски превръзки
Инфраструктурата на дружеството включва централен ремонтно-механичен цех, компютъризиран склад за резервни части, водоподготовка и пречиствателна станция, компресорна станция, цех “Котелен”, който работи с природен газ и ж.п. линия, която се използва за доставка на суровини и експедиране на готови и полуготови изделия.

Част от инфраструктурата са също и работнически стол, вили за гости, ресторанти, апартаменти и спортни съоръжения.

ПРОДУКТИ
Тоалетни ролки
FRUITS
Рециклирането на хартия е процес, при който може да се зароди нещо ново, уникално и красиво от нещо непотребно.
Пример за това е тоалетната хартия FRUITS , която БЕЛАНА създаде. Новата тоалетна хартия е произведена от 100% рециклиран материал и е продължение на серията GO GREEN , която носи посланието “ДА СПАСИМ ПРИРОДАТА”.
За процеса на рециклиране е необходима много по-малко енергия, отколкото за производството на първична хартия. Не трябва да забравяме, че рециклирането спасява цели гори от изсичане, намалява замърсяването на въздуха, пести вода и намалява обема на генерираните отпадъци.
Използвайки нашите продукти вие също помагате да правим малки, но лесни крачки в опазването на околната среда за бъдещите поколения.

SUPREME
БЕЛАНА SUPREME – най-добрата тоалетна хартия на ЗХ “БЕЛОВО” АД. Четирипластова, с впечатляваща опаковка, приятен аромат и нежни цветове. Тя е глезеща, стилна и предава допълнителна мекота в банята.
Във времето на икономическа трудност малкото лукс е това, което поставя усмивката на лицата ни.

СУПЕР – 48 двупластови тоалетни ролки, бели и светли цветове, ароматизирани
ФИНЕС – 48 трипластови тоалетни ролки, светли цветове, ароматизирани
ДЕКО – 48 трипластови тоалетни ролки, DECO технология, бели, ароматизирани
ПЛЮС – 48 двупластови тоалетни ролки, бели и светли цветове
СПЕЦИАЛ – 48 двупластови тоалетни ролки, бели и светли цветове
ПРОФИ – 48 двупластови тоалетни ролки, бели и светли цветове
ГО ГРИЙН – 48 двупластови тоалетни ролки,DESL технология, бели, ароматизирани
СИЛВИЯ – 48 двупластови тоалетни ролки, бели и цветни
ГИГАНТ – 48 двупластови тоалетни ролки, натурални
КЛАСИК – 48 двупластови тоалетни ролки, натурални
ИКОНОМИЧНА – 48 двупластови тоалетни ролки, натурални

ОКОЛНА СРЕДА
ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО АД е заинтересован да постига и да доказва добра резултатност спрямо околната среда, като контролира въздействието на своите дейности, продукти u услуги. За тази цел дружеството поддържа и развива система за управление на околната среда, съгласно изискванията нa стандарт IS0 14001, като част от управленската система на фирмата и в частност на системата за управление на качеството.

Hue прилагаме системата за управление на околната среда за основните дейности, продукти u услуги пряко свързани с предмета на дейност на фирмата производство на тишу хартии, мокрокрепирани хартии, едностранно и машинно-гладки хартии, пергамин, както и разнообразни дообработени продукти oт тях за битово и санитарно-хигиенно предназначение.

B основата на политиката и на всички наши практически действия са заложени следните основни принципи:
широко прилаган ангажимент за непрекъснато подобряване на практиката в посока кьм предприемане на действия за предотвратяване на замърсявания или за намаляване на тяхното неблагoприятно въздействие;
оценка на значимите аспекти свързани с разход на природни суровини, замърсяване компонентите на околната среда при отчитане на действащи законови и други изисквания и ефективното им управление;
стриктно спазване u контрол на приложимите за фирмата законови и други нормативни изисквания пo опазване на околната среда, както и изискванията към самото производство;
познаване и отчитане на интересите пo опазване на околната среда на свързаните с нac заинтересовани страни – партньори, доставчици, клиенти, централни и местни власти, неправителствени организации и граждани;
настоящата политика дава рамката за определяне и преглед на общите и конкретни цели по ОС.
Hиe прилагаме тази наша политика чрез:
идентифициране и оценка на същественото въздействие на дейността на фирмата върху околната среда;
въвеждане на съвременни технологии, добри производствени практики и природо-съобразни суровини и материали;
разработване и изпълнение на програми за управление на околната среда, с цел предотвратяване/ограничаване на замърсяването и непрекъснато подобряване нa резултантността;
ефективно използване на материалите, суровините и енергията;
мотивиране на персонала и насърчаване на загриженост към околната среда.
Общите ни и конкретни цели пo околната среда са определени в съответствие с тази политика и са насочени към нейното най-ефикасно и пълноценно прилагане. Целият персонал на 3ABOД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО АД носи отговорност за опазване на околната среда.
Hиe очакваме всички работници и служители да осъзнават, помагат и поддържат внедряването на тази политика, прилагайки я ежедневно и полагайки усилия да подобрят дейностите на фирмата свързани с опазване на околната среда.

Тази политика е декларирана и утвърдена на 23.10.2003 г.

Михаил Сидеридис – Изпълнителен Директор

Севдалина Аспарухова – Зам. Генерален Директор

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_27309 Aug. 21 06.35ScreenHunter_27321 Aug. 21 06.35ScreenHunter_27320 Aug. 21 06.35ScreenHunter_27319 Aug. 21 06.35ScreenHunter_27318 Aug. 21 06.35ScreenHunter_27317 Aug. 21 06.35ScreenHunter_27316 Aug. 21 06.35ScreenHunter_27315 Aug. 21 06.35ScreenHunter_27314 Aug. 21 06.35ScreenHunter_27313 Aug. 21 06.35ScreenHunter_27312 Aug. 21 06.35ScreenHunter_27311 Aug. 21 06.35ScreenHunter_27310 Aug. 21 06.35
КОНТАКТИ

Белана – Завод за хартия – Белово – belana.bg
Адрес: гр. Белово, ул. Дъбравско шосе 1А
Тел./Факс: 03581 21 05
E-mail: office@ belana.bg

Текст и изображения: belana.bg

За автора