БГ СТРИКТ ООД – счетоводни услуги – София

ЗА НАС

ScreenHunter_5741 Oct. 02 07.40В условията на постоянно и бързо развиващата се среда в България, бизнесът започва да се нуждае от висококвалифицирани счетоводни услуги.
Качествено работещият счетоводител не трябва да бъде “луксозна стока”, която могат да имат само фирми с голям оборот, а той е необходимост за всяка една малка или средна фирма. Практиката е показала, че повечето фирми, целящи оптимизирането на разходите, търсят специалисти отвън.
Използвайки счетоводните услуги на външни счетоводители, те спестяват разходи от заплати и разчети с осигурители, и нуждата от работно място за счетоводния персонал. Нашите служители могат да ви осигурят помощ и съвет, съобразени с текущата правна и нормативна уредба на страната.
Основната ни цел е да пестим Вашето време и да сведем до минимум контакта Ви с държавната администрация. Да бъдем свързващото звено между Вас и проверяващите органи чрез изграждане на индивидуална счетоводно-данъчна политика.
Стараем се да предложим комплексна счетоводна услуга, която да обхваща пълния счетоводен процес, представителство и защита пред органите на НАП, НОИ, Националния статистически институт, Инспекция по труда, консултации, съобразени със спецификата на Вашата дейност и насочени пряко към нуждите Ви.
Ако имате нужда от счетоводно обслужване (било то абонаментно или не), данъчни, трудово-правни и осигурителни консултации, или се затруднавате при разрешаването на сложен данъчно-счетоводен казус не се колебайте да ни потърсите.
Ние Ви осигуряваме професионално и качествено счетоводно обслужване при спазване на следните принципи:
– прецизно счетоводство
– коректност и конфиденциалност
– индивидуално отношение
– дългосрочно партньорство

Стремим се да бъдем част от Вашия успех!

УСЛУГИ
 • Избор и организация на формата на счетоводно обслужване
 • Съставяне на Индивидуален сметкоплан
 • Текущо оперативно счетоводство и отчетност по националните и международните счетоводни стандарти
 • Отчитане на материалните запаси
 • Отчитане на дълготрайните активи: изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план
 • Месечно изготвяне на ДДС документи, съгласно изискванията на ЗДДС
 • Регистрации по ЗДДС
 • Пълно съдействие при Данъчни и осигурителни ревизии
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета
 • Годишно приключване
 • Изготвяне и представяне на годишни и междинни (ежемесечни или тримесечни) финансови отчети.
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ
 • Изготвяне и представяне на годишни и месечни статистически форми за Националния статистически институт
 • Изготвяне на отчети към БНБ
 • Изготвяне и представяне на декларации по Закон за местните данъци и такси за придобито движимо и недвижимо имущество
 • Изготвяне и подаване на Интрастат декларации
 • Допълнително счетоводно обслужване, на база специфичните изисквания на клиента
КЛИЕНТИ
Вярваме, че най – важното е да вършим работата си професионално, да бъдем гъвкави и прецизни към всеки детайл. Във всекидневната си работа ние показваме, че гъвкавостта и професионалното и лично отношение към клиентите е водещ фактор във всеки бизнес.
Доверие ни гласуват както български, така и чуждестранни фирми развиващи успешна дейност в областта на:

 • Строителство и инвестиции
 • Възобновяеми енергийни източници
 • Туристически услуги
 • Управление на големи търговски обекти
 • Реклама и маркетинг
 • Търговски представителства
 • Консултантски и посреднически услуги
 • Търговия на едро и дребно
 • Букмейкърска дейност
 • Здравеопазване
КОНТАКТИ

БГ СТРИКТ ООД – счетоводни услуги – София – bgstrikt.com
Адрес: гр. София, Бул. Проф. Цветан Лазаров 18
Моб. тел:. 0899 854 368
E-mail: office@ bgstrikt.com

Текст и изображения: bgstrikt.com

За автора