“БГБ Системс” ЕООД

ЗА НАС

ScreenHunter_48046 Jun. 14 20.34Първоначалната регистрация на фирмата е в гр.Пловдив през месец юли 1998 година под наименованието ЕТ “БГБ-280 Богомил Бинев” с основна дейност продажба и поддръжка на компютърни системи и периферия.
В началото на окотмври 2000г. се открива филиал в гр.Димитровград извършващ продажба на компютърна техника, сервизно обслужване и копирни услуги в сградата на бизнес центъра.
В края на Април 2001г. се открива филиал в гр.Стара Загора занимаващ се с продажба и сервиз на компютърна техника и офис техника, предпечатна подготовка и уеб дизайн. През август 2001г. фирмата придобива COB Reseller права за AMD процесори на територията на България.
През октомври 2001г. се открива филиал на фирмата в гр.Лондон, Англия под наименованието “DataMax Group” Plc. Една от основните дейности на офиса в Англия е доставка и монтаж на комуникационно оборудване за пренос на глас и данни в ефира, обучение на персонал за работа с транзитни терминали клас Т1/Е1/B3 term.
През месец декември 2003г. в гр.Велико Търново се основава еднолично дружество с ограничена отговорност “БГБ Системс” ЕООД с уставен капитал 5000.00 лв. с предмет на дейност вътрешно и външнотърговска дейност, бартерни, реекспортни и други специфични външнотърговски сделки, изграждане и експлоатиране на системи за пренос на данни и глас, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица както и други дейности незабранени от законодателството на Република България.
През януари 2004г. “БГБ Системс” ЕООД придобива всички активи и пасиви на ЕТ”БГБ-280″ и “DataMax Group” Plc – Англия. Дружеството “БГБ Системс” ЕООД е с неограничен срок на действие и се представлява и управлява от инж.Богомил Г. Бинев, който е и едноличен собстенник на капитала.
В началото на 2004г. започва изграждане на мрежа за пренос на данни и глас в свободния от лиценз 2.4GHz диапазон в околностите на гр.Димитровград, гр.Велико Търново, гр.Стара Загора и гр.Пловдив. Към настоящия момент фирмата има приблизително 70% покритие в посочените градове.
От месец февруари 2005г. дружеството е регистрирано по ЗДДС, и всички търговски клонове, офиси, сервизни и технически центрове се преименуват на “БГБ Системс” ЕООД.
В началото на месец март 2006г. фирма “БГБ Системс” ЕООД регистрира търговска марка “МАКС ИМОТИ” и открива агенция за недвижими имоти “МАКС ИМОТИ” в гр.Стара Загора с управител Мария Аладжова.
В края на месец Февруари 2007г. фирма “БГБ Системс” ЕООД откри независима референтна лаборатория за комплексни измервания и проверка на вредното влияние на вълните в спектъра 2.4ГХц/5.4ГХц
10 години присъствие на пазара, доказана лоялност към всички наши клиенти

ДЕЙНОСТИ

Доставка на Интернет
Фиксиран Телефон
Цифрова Телевизия
Аудио Видео Стрийминг

Видеонаблюдение
Охранителни системи
Контрол на достъп
Отдалечен контрол
GPS системи и модули

Компютърни системи
Копирна техника
Телефонни централи
Климатична техника
Сателитни ТВ системи

Автоматизация
Поддръжка

Регистрация на домейн
Хостинг и колокация
Уеб дизайн

КОНТАКТИ

“БГБ Системс” ЕООД – bgbsystems.net
Адрес: гр.Стара Загора, бул.Отец Паисий 104А
Тел.: 02 491 35 42
Моб.тел.: 0888 334 085
Е-mail: office@ bgbsystems.net

Текст и изображения: bgbsystems.net

За автора