“Биотал България” ООД

ЗА НАС

ScreenHunter_48016 Jun. 13 20.33“Биотал България” ООД е създадена в началото на 2004г. и е специализирана фирма, работеща в сферата на пречистване на питейни и отпадъчни води.

Във фирмата е въведена Система за управление на качеството, удостоверена със сертификат издаден от Germanisher Lliyd в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001: 9008 с предмет на дейност: проектиране, производство, доставка, монтаж, изграждане, въвеждане в експлоатация и подръжка на инсталации за пречистване на питейни и отпадъчни води и пластмасови резервоари за вода и химикали.

“Биотал България” ООД притежава изключителни права за използване на търговската марка BIOTAL за производство и монтаж на територията на Република България от фирма “BIOTAL CZ” Чехия и “UKRBIOTAL” Украйна, патентовани производители на технологии за пречистване на отпадъчни води.

Услугите и дейностите, предлагани от фирмата са:
– Проектиране на Пречиствателни станции за отпадъчни води. /ПСОВ/;
– Технически консултации;
– Продажба на оборудване за ПСОВ;
– Изработка, доставка и монтаж на:
– Пречиствателни станции за отпадъчни води БИОТАЛ;
– Резервоари за питейни води;
– Резервоари за отпадъчни води /септични ями и химикали;
– Помпени станции;
– Каломаслоуловители и мазнинозадържатели;
– Решетки за отделяне на неразтворими примеси;
– Гаранционно и след гаранционно абонаментно обслужване.

ДЕЙНОСТИ
  • Производство
  • Оборудване
  • Проектиране
ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_48007 Jun. 13 20.26ScreenHunter_48008 Jun. 13 20.26ScreenHunter_48009 Jun. 13 20.26ScreenHunter_48010 Jun. 13 20.26ScreenHunter_48011 Jun. 13 20.27ScreenHunter_48012 Jun. 13 20.27ScreenHunter_48013 Jun. 13 20.27
КОНТАКТИ

“Биотал България” ООД – biotalbg.com
Адрес: гр. Варна, р-н “Младост”, бул. “Република” №23
Тел.: 052 572 271
Факс: 052 572 272
Е–mail: office@ biotalbg.com

Текст и изображения: biotalbg.com

За автора