БЛАЖЕНА ЕООД

ЗА НАС

ScreenHunter_42889 Aug. 14 15.06БЛАЖЕНА ЕООД е с предмет на дейност – дърводобив, преработка и търговия на дървен материал. Фирмата е основана през 2000г.

Дървесината е не само една от най-старите и най-лесно обработвани суровини, но и по стойността си е една от най-важните за човечеството. Понастоящем използваната дървесина в света надхвърля по стойност производството на въглища с около 60%, а на стоманата и земн масло със 100%. Дървесината е универсална суровина за задоволяване на различни потребности на човечеството в еднаква степен както в естествен вид, така и след подобряване на свойствата й или след преработване. С намаляване на значението на дървесината като строителен материал и енергиен източник се увеличава значението й като суровина за производството на плочи и за химичната промишленост. Областите, в които се използва дървесината, могат да се разделят грубо на 4 главни групи: а) употреба на дървесината в естествено състояние; б) употреба на дървесината след подобряване на нейните свойства, но при запазване на строежа й; в) употреба на дървесината при разрушаване на нейния строеж с превръщането й в трески или влакна и образуването на нови материали; г) употреба на дървесината в химичната промишленост и като гориво, при което нейният строеж се разрушава от химикалите или топлината. Много е трудно да се даде оценка за бъдещото значение на дървесината като суровина.

КОНТАКТИ

БЛАЖЕНА ЕООД
Адрес: гр. Чепеларе, ул. Чая 1
Моб.тел.: 0887 678 890

За автора