БОАЛ ООД – консултантски услуги

ЗА НАС

ScreenHunter_22491 Jun. 11 10.39БОАЛ ООД гр. Гоце Делчев е фирма с дългогодишен опит и утвърдено име в региона и областта. Дружеството разполага с високо квалифицирани кадри, като предлага бърза реакция и компетентна консултация. „БОАЛ“ ООД изпълнява услуги, подчинени на действащата нормативна уредба и инвестиционните намерения на Възложителя.
Екипът ни проектира строежи от първа до шеста категория, като спазва строго изискванията на ЗУТ и действащата нормативна уредба.
„БОАЛ” ООД инвестира и разполага с широк набор от специалисти:
Строителен инженер с пълна проектантска правоспособност, упражняващ „Технически контрол по част „Конструкции на сгради и съоръжения”- 1 бр.
Строителен инженер с пълна проектантска правоспособност по част „Конструкции на сгради и съоръжения” – 4 бр.
Строителен инженер с пълна проектантска правоспособностпо част „Транспортно строителство и транспортни съоръжения” – 1 бр.
Техник строителство и архитектура – 1 бр.
Експерт оценител на „Недвижими Имоти“ – 2 бр.
Експерт оценител на „Машини и съоръжения“ – 1 бр.
Разчитаме на съвместна работа с утвърдени архитектурни бюра от района и областта, както и на водещи специалисти по части „Водно строителство”, „Електротехника, автоматика, съобщителна техника”, „Геодезия и приложна геодезия”, „Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника, топло – и газоснабдяване” и по част „Минно дело, геология и екология”.
Работим със съвременни технологии като сме закупили специализиран лицензиран софтуер за точни инженерни изчисления и изготвяне на количествени сметки. Разполагаме с компютърна и печатна техника за професионално краткосрочно изпълнение на поставените задания.
Експертите оценители са строителни инженери, който проектират, осъществяват строителен и авторски надзор, техническо ръководство, консултантска дейност, което осигурява компетентност и по – добра представа за строителните етапи и спецификата на отделните строителни обекти.
„БОАЛ” ООД гр. Гоце Делчев е стабилен, компетентен и необходим партньор, с капацитет и отговорност за изработване на цялостни инвестиционни проекти, надзор при реализация на строителството и изготвяне на пазарни оценки.
Предлагаме Ви Нашето партньорство като гарант за качество и сигурност.

услуги

Проектиране
Въвеждане на обекти в експлоатация
Консултантски услуги
Пазарни оценки

СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
БОАЛ ООД е официален регионален дистрибутор на “ROEFIX” – топлоизолационни системи (ТИС):
• устойчиви на атмосферни влияния • резистентни срещу плесени и мухъл • с богата гама от цветове • с гаранция до 25 години

Разполагаме с оборудван склад за строителни материали намиращ се в началото на гр. Гоце Делчев – промишлена зона на адрес ул. Скрижево №3

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
КОНТАКТИ

БОАЛ ООД – консултантски услуги – boal-ltd.com
Адрес: гр.Гоце Делчев, ул. Иван Вазов 4
Тел.: 0751 612 13
Моб.тел.: 0894 654 658
E-mail: contact@ boal-ltd.com

Текст и изображения: boal-ltd.com

За автора