„Булмашинъри Ентерпрайсис” ООД

ЗА НАС

ScreenHunter_47651 May. 31 21.01Заводът е построен през началото на осемдесетте години на миналия век. Той е създаден с цел да удовлетвори нуждите на няколко различни индустрии и е единствен по рода си в югоизточна Европа.

„Булмашинъри Ентерпрайсис” ООД е производител на оборудване за тежката индустрия като машини и съоръжения за черната и цветната металургия, циментовата индустрия, атомно-електрически централи, водно-електрически централи, топло-електрически централи, минна промишленост, вятърни генератори, както и оборудване за пристанища и краностроене.

Нашият стремеж е постигането на високо качество в реални срокове чрез прилагане на най-съвременни технологии. Гарантираме професионално и отговорно отношение към работата и нашите клиенти, висококвалифициран екип от специалисти с дългогодишен опит в областта, висококачествени материали и отлично изпълнение.

На разположение на фирмата има два цеха. Единият е за механообработка и разкрояване, а другия за заваряване и монтаж. Те са на територията на бившите Заводи за тежко машиностроене в гр. Радомир.

Предприятието разполага със стандартно и уникално оборудване за извършване на слeдните дейности: разкрояване, огъване, заваряване, механична обработка, термообработка, боядисване и нaнасяне на покрития, ремонт и монтаж.

ПРОИЗВОДСТВО

Разкрояване
Огъване
Заваряване
Механична обработка
Термообработка
Бластиране, Грундиране и Боядисване

КАЧЕСТВО

,,БУЛМАШИНЪРИ ЕНТЕРПРАЙСИС” ООД осигурява пълна проследимост по цялата верига – от входа на материалите до крайния продукт и гарантира съответствие с изискванията на документацията и техническите спецификации.

Фирмата е сертифицирана съгласно БДС EN ISO 3834-2, EN 1090-2 XC3 и БДС EN ISO 9001 : 2008, за да отговори в пълна степен на високите изисквания за качество на своите клиенти.
Технологията на производство отговаря на европейските и световни технологични стандарти и норми.
,,БУЛМАШИНЪРИ ЕНТЕРПРАЙСИС” ООД разполага с измервателни уреди с общо и специално предназначение за измерване на линейни, ъглови, електрически величини и маса.

Измервателни уреди с общо предназначение:

Микрометрични уреди
Измервателни уреди със специално предназначение:

Измерване на ъглови и линейни величини
Измерване на преместване, скорост, отклонение от праволинейност, отклонение от перпендикулярност, равнинност, малки ъгли при определяне на геометрична точност на металорежещи машини.
Лазерна измервателна установка на дължини до 30 м
Метрологично оборудване:

Измервателни средства и еталонни комплекти с висок клас на точност
Проверка на Измервателни уреди
Проверка на металорежещи инструменти и приспособления

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_47643 May. 31 20.56ScreenHunter_47644 May. 31 20.56ScreenHunter_47645 May. 31 20.56ScreenHunter_47646 May. 31 20.56ScreenHunter_47647 May. 31 20.56ScreenHunter_47648 May. 31 20.56ScreenHunter_47649 May. 31 20.56
КОНТАКТИ

„Булмашинъри Ентерпрайсис” ООД – bulmachinery.com
Адрес: гр. Радомир, Индустриална зона, Корпус № 7
Тел.: 0777 95 031
E-mail: office.bulmachinery@ gmail.com; simeon.sharankov@ bulmachinery.com

Текст и изображения: bulmachinery.com

За автора