„КАРГО ЕКСПРЕС – ЕН ТИ“ ООД – спедиторски услуги

ЗА НАС

ScreenHunter_4639 Oct. 09 00.05Ние сме млада и бързо развиваща се компания за спедиторски и логистични услуги в автомобилния и морски транспорт.

От основаването си през 2003г сме посветени на постоянното разширяване на услугите, които предлагаме.

Компанията ни е съставена от специалисти с голям стаж в бранша, които добре разбират значението на „доставено, както е обещано”.

Нашата основна цел е не просто да «продаваме», а да предлагаме качествени услуги, удовлетворяващи и най-уникалните нужди на всеки един клиент.

В основата за успех на компанията ни е философията, че работата ни е да вървим заедно напред, ръка за ръка с нашите клиенти и партньори и заедно да постигаме заедно целите си. Нашата гордост са над 300 постянни клиенти и партньори в страната и чужбина.

За нас няма значение дали партньорът ни е частна или държавна организация, дали има един или множество от офиси, дали е малък или голям. Опитът ни дава самочувствието да знаем, че можем да намерим решение на всеки един казус, да предложим възможност за избор. Затова нашата референтна листа е пъстра – има малки и големи частни фирми в най-различни браншове, министерства, агенции и дори концерни.

Нашата сила е в екипа, професионалния подход, перфектната продуктова гама, непрекъснат контакт и контрол с подизпълнителите. Ние инвестираме в знанията на нашите хора, в нови технологии и в техническите си средства, защото знаем, че това е важно за бизнеса. Затова винаги сме новатори в реализацията, а не само на думи.

Всичко това, съчетано с нашата квалификация и големият ни опит ни прави оптимисти за бъдещето си.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО
„КАРГО ЕКСПРЕС – ЕН ТИ“ ООД е организация, извършваща дейността Спедиция и логистика.

Основа на нашата дейност и на нашия успех е защитата на интересите на клиентите ни.

За тази цел Ние се задължаваме винаги да предлагаме и да развиваме дейност, отговаряща на техните изисквания относно качество, професионално изпълнение и присъствие на пазарите на този вид услуги в страната.

Качеството на работа и професионализмът е всеобщо задължение в цялата организация, с което се определя и отговорността на всеки един от нашите служители.

Висшето ръководство на „КАРГО ЕКСПРЕС – ЕН ТИ“ ООД напълно осъзнава задължението си да развива, поддържа, подобрява и прилага Системата за управление на качеството, съгласно изискванията наМеждународния стандарт за управление ISO 9001:2008, на всички равнища в организацията, като за целта се ангажира с осигуряването на необходимите финансови и човешки ресурси. Всеки от нас гарантира, че тази Политика по качеството ще бъде разбрана и прилагана в работата на целия персонал на „КАРГО ЕКСПРЕС – ЕН ТИ“ ООД.

Като доказателство за нашия професионализъм, ние се задължаваме да:

изпълняваме поръчки и подаваме желаните информации на нашите клиенти бързо, точно и в подходяща форма;
разглеждаме като решаващи за успеха си фактори доверието на нашите клиенти и постоянното подобряване на нашата работа;
поддържаме екип от високо квалифициран, специализиран и мотивиран персонал, който в срок и професионално решава всички проблеми на клиента;
създаваме и поддържаме добра работна атмосфера за нашите служители, изразяваща се във взаимно доверие и зачитане, съвместна работа и постоянно повишаване на квалификацията;
спазваме изискванията за сигурност, охрана на труда, ангажираност към качествена работа, признание на лични и колективни успехи;
проверяваме и подобряваме ефикасността на нашите услуги и тяхната пригодност да изпълняват изискванията и очакванията на клиентите;
прилагаме изискванията за качество към продуктите и услугите, предоставяни от доставчици на фирмата;
избягваме конфликти на интереси и приемаме само поръчки, които могат да бъдат изпълнени компетентно и професионално;
анализираме и оценяваме данни и информация с цел установяване и отстраняване на грешки и източници на такива в работата ни, за да бъдат избягвани в бъдеще;
проверяваме ежегодно нашата Система за управление на качеството, актуалността на политиката и изпълнението на целите, като формулираме и нови цели за организацията „КАРГО ЕКСПРЕС – ЕН ТИ“ ООД.
Всеки служител на „КАРГО ЕКСПРЕС – ЕН ТИ“ ООД осъзнава важността на своите действия по отношение удовлетворяването изискванията на клиентите и просперитета на Организацията и се задължава да дава личен принос при осъществяване на нашата Политика по качество.

Висшето ръководство на организацията осъществява преглед за актуалност на Политиката по качество един път в годината при провеждане на Преглед от ръководството.

С официалното оповестяване на Политиката по качество, си позволявам да изразя убедеността на Висшето ръководство за ангажираност и творчество от страна на персонала на „КАРГО ЕКСПРЕС – ЕН ТИ“ ООД при практическото и прилагане, гарантиращо правата и очакванията на клиентите, служителите на организацията и обществото за постоянно подобрение на качеството на извършваните дейсноти по спедиция и логистика.

АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ
Благодарение на доверието на нашите клиенти и партньори ние непрекъснато разширяваме нашите услуги.

МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ

Комплектни и частични товари
Извънгабаритни товари
Групажни пратки със седмични групажни линии от/до Европа
Опасни товари – групажни и комплектни
Транзит на стоки и ре-експорт
Експресна доставка на изложбени експонати, личен багаж и др.
Проследяване. Във всеки един момент можете да видите къде се намират Вашите стоки.*
ВЪТРЕШЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ

Комплектни и частични товари
Извънгабаритни товари
Групажни пратки от/до цяла България от 24 до 48 часа
Опасни товари – групажни и комплектни
Проследяване. Във всеки един момент можете да видите къде се намират Вашите стоки.*

МОРСКИ ТРАНСПОРТ
С нашите партньори, водещи контейнерни линии и техните агенти в цял свят гарантираме индивидуални решения, бързина и качествен сервиз.

Ние предлагаме транспортни решения на всякакъв тип товари, включително и на опасни товари.

Транспорт на комплектни товари – FCL (Full Container Load)
Транспорт на групажни товари – LCL (Less than Container Load)
Пристанищни операции във Варна, Бургас и Гърция
Мултимодален транспорт
Комбиниран транспорт
Складиране
Обработка на документи
Проследяване – Във всеки един момент можете да видите къде се намират Вашите стоки.

СКЛАД И ЛОГИСТИКА
Ние сме бдителни към разходите, безмилостни към доставката и пристрастени към това да направим нашите клиенти и партньори щастливи.

Складове за свободно складиране на стоки
Складове под митнически контрол
Количествен и качествен стоков контрол
Палетизиране, сортиране, пакетиране, етикиране
Вътрешен транспорт на комплектни товари
Вътрешен транспорт на групажни товари (виж групажни линии)
Транзитиране и реекспорт на пратки.

МИТНИЧЕСКИ УСЛУГИ
На компаниите, които искат да завладеят нови пазари предлагаме нашия опит в митническото представителство и обработка на товари.

Обработка на документи за внос, износ, транзит и ре-експорт на стоки
Изготвяне на всички видове сертификати, придружаващи стоките
Митническо представителство
Транзит на стоки (собствена гаранция)
Митническо и свободно складиране на стоки (собствени складови площи)
Деконтейнеризация и транспорт в страната на комплектни и групажни стоки
Консултации

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_4624 Oct. 08 23.39ScreenHunter_4625 Oct. 08 23.39ScreenHunter_4626 Oct. 08 23.39ScreenHunter_4627 Oct. 08 23.39ScreenHunter_4628 Oct. 08 23.39ScreenHunter_4629 Oct. 08 23.40ScreenHunter_4631 Oct. 08 23.40
КОНТАКТИ

„КАРГО ЕКСПРЕС – ЕН ТИ“ ООД – спедиторски услуги – cargoexpressnt.com
Адрес: гр. София, бул. Тодор Каблешков №55, ет.3
Тел./Факс: 02 400 80 96; 02 400 80 97; 02 400 80 98
E-mail: office@ cargoexpressnt.com

Адрес: гр. Варна, ул. Уста Кольо Фичето №25
Тел./Факс: 052 73 02 92
Моб.тел.: 0896 652 436
E-mail: varna@ cargoexpressnt.com

Адрес: гр. Бургад, ул. Царица Йоанна 11-13
Тел./Факс: 056 82 52 07
Моб.тел.: 0896 652 434
E-mail: bourgas@ cargoexpressnt.com

Текст и изображения: cargoexpressnt.com

За автора