Исторически музей Велинград

ScreenHunter_25649 Jul. 22 17.55Исторически музей Велинград
Адрес: гр. Велинград, ул. Владо Черноземски 4
Тел.: 0359 525 91
Факс: 0359 513 42
E-mail: im_vel@abv.bg
Posted On 22 Apr 2014

Национална галерия София

ScreenHunter_25614 Jul. 22 15.10ационална галерия София
Адрес: гр. София, пл. Свети Александър Невски, ул. 19 Февруари, Номер 1
Тел.: 02 980 00 71
E-mail: nag.bg@abv.bg
Posted On 22 Apr 2014

Исторически музей Попово

ScreenHunter_25604 Jul. 22 14.34Исторически музей Попово
Адрес: гр. Попово, бул.България 97
Тел.: 0608 43 564
Posted On 22 Apr 2014

Сатиричен театър Алеко Константинов

ScreenHunter_233 Apr. 08 16.18Сатиричен театър Алеко Константинов - satirata.bg
Адрес: гр. София,ул. “Стефан Караджа” № 26
Тел.: 02 988 10 60; 02 989 46 78
E-mail:eva.chobanova@ gmail.com
Posted On 08 Apr 2014
, By

Исторически Музей – Петрич

ScreenHunter_23384 Jun. 17 22.58Исторически Музей - Петрич
Адрес: гр. Петрич, ул. “Братя Миладинови”
Тел.: 0745 230 92; 0745 260 37
Posted On 17 Mar 2014

МГТ „Зад канала“ – София

ScreenHunter_21898 Jun. 09 16.04МГТ „Зад канала“ - София
Адрес: гр. София, бул. „Мадрид“ № 1
Тел.: 02 944 24 48; 02 846 20 20
Е-mail: mgt@ abv.bg
Posted On 09 Mar 2014