ЛИНДАРЕВ ЕООД – Хляб и хлебни изделия

screenhunter_44131-oct-31-22-44ЛИНДАРЕВ ЕООД - Хляб и хлебни изделия
Адрес: гр. Гоце Делчев, ул. Стара Планина 90
Тел.: 0751 20 119
Моб.тел.: 0887 921 311
Posted On 03 Nov 2016

ЕТ Рачел – Васил Стоянов – Ангел Василев Стоянов

ScreenHunter_42864 Aug. 11 19.22ЕТ Рачел - Васил Стоянов - Ангел Василев Стоянов
Адрес: с. Просеник, ул. Велека 2
Моб.тел.: 0887 632 385
Е-mail: rachel77@ abv.bg
Posted On 15 Aug 2016

Пекарна „МАВИШ“

logo-Q Пекарна „МАВИШ“ - mavishfood.com
Aдрес: гр. Кричим, ул. Оборище 6
Тел.: 0885 452 852
Е-mail: mavishfood@abv.bg
Posted On 11 Apr 2016
, By

“ВАС” ЕООД

logo-vas
ВАС ЕООД - vas-gabrovo.net
Адрес: гр. Габрово, Бул. "Ген. Дерожински" 92
Тел.: 066 801 354
Факс: 066 801 355
Posted On 03 Apr 2016
, By

DONIDO

DONIDO DONIDO - www.donido.com
Адрес: гр. Хасково, ул. „Южна” 16
Тел.: 038 60 65 60; 038 66 40 02
Факс: 038 60 65 75
Е-mail: donido@donido.com
Posted On 28 Mar 2016
, By

ФАБРИКАТА ЗА МЕТАЛЕН АМБАЛАЖ

lyas ФАБРИКАТА ЗА МЕТАЛЕН АМБАЛАЖ - www.fma.bg
Адрес: гр. Лясковец, ул. "М. Райкович" 32
Тел.: (359 619) 23 091; (359 619) 24 937; (359 619) 22 103;
Факс: (359 619) 22 186
E-mail: fma_bg@vali.bg
Posted On 09 Feb 2016
, By

”РУМДО 73” ООД – Хляб и хлебни изделия

ScreenHunter_46651 Jan. 18 20.26”РУМДО 73” ООД - Хляб и хлебни изделия
Адрес: гр. Стара Загора, ул. "Войвода Стойно Черногорски" 52 А
Тел.: 042 603 315
Факс: 042 643 315
Моб.тел.: 0888 001 333
E-mail: rumdo73@abv.bg
Posted On 18 Jan 2016

Мелница Арчар

AR Мелница Арчар ООД - melnica-archar.net
Адрес: с. Арчар, Ул. „Арчарица”
Тел./факс: 09317 22 46
Моб. тел.: 0888 609 309; 0888 948 432
Е-mail: office@melnica-archar.net; sales@melnica-archar.net
Posted On 07 Jan 2016
, By

Милиса ООД – Хляб и хлебни изделия

screenhunter_45683-dec-20-22-17Милиса ООД - Хляб и хлебни изделия
Адрес: гр. Плевен, ул. Асен Златаров 34
Тел.: 064 849 406
E-mail: melisa_ood@ abv.bg
Posted On 20 Dec 2015

“Кръстю Иванов – 92″ – Тестени изделия

screenhunter_45215-nov-30-21-24"Кръстю Иванов - 92" - Тестени изделия
Адрес: гр. Асеновград, ул. "Яне Сандански" 2
Тел.: 0331 631 76
Факс: 0331 620 09
Posted On 30 Nov 2015