“ВЕЛУКС България” ЕООД

veluxlogo
ВЕЛУКС България ЕООД - www.velux.bg
Адрес: гр. София, ул. „Пелистер“ 6
Тел.: 02 955 99 30
Факс : 02 955 95 26
E-mail: bulgaria@ velux.com ​ ​
Posted On 21 Jan 2014
, By

“Панагюрище – 1962″ ЕООД

logopng
"Панагюрище - 1962" ЕООД - panagiurishte1962.com
Адрес: с. Локорско, ул. "Димитър Тошков" 1
Тел./факс: 02 870 83 38
e-mail: office@png.bg;
Posted On 10 Jan 2014
, By

“Бунай” АД

bunai-ad-logo
"Бунай" АД- www.bunay.com
Адрес: град Панагюрище, ул. Г.Бозаджиев 1
Тел.: 0357 6 41 71, 0357 6 34 73, 0357 6 30 66
Факс: 0357 6 21 36
E-mail: bunay@bunay.com
Posted On 10 Jan 2014
, By

“Енпласт” ЕООД

logo
"Енпласт" ЕООД - www.enplast-bg.com
Адрес: град Пловдив, ул.Прослава №5
Тел.: 032 671 000
Моб. тел.: 0894 781 714; 0887 673 455
E-mail: info@ enplast-bg.com
Posted On 07 Jan 2014
, By

“Приста Ойл Холдинг” ЕАД

pristaOIL "Приста Ойл Холдинг" ЕАД - prista-oil.com
Адрес: гр. София, ул.Златен рог 20, офис 9
Тел.: 02 962 01 10;
Факс: 02 868 94 76
E-mail: office_at_prista-oil.com
Posted On 09 Nov 2013
, By

“Еванс”

Evans "Еванс" - evans.bg
Адрес: гр. Петрич, ул. Места 18
Тел.: 0745 616 99; 0745 600 09
Факс: 0745 220 92
E-mail: info_at_evans.bg
Posted On 01 Nov 2013
, By