ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ДЕТЕЛИНА

ScreenHunter_42936 Aug. 16 20.28ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ДЕТЕЛИНА
Адрес: гр. Левски, ул. Крум Попов 1
Тел.: 0650 820 15
E-mail: detelina_2010@ abv.bg
Posted On 02 Aug 2017

ЗП ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЕООД

ScreenHunter_48645 Jul. 31 20.56ЗП ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЕООД
Адрес: гр. Сухиндол, ул. Ал. Стамболийски 7
Моб.тел.: 0878 494 876
E-mail: deni1707@ abv.bg
Posted On 31 Jul 2017

ЕТ ИВАЙЛО ЙОВКОВ

ScreenHunter_48632 Jul. 27 21.24ЕТ ИВАЙЛО ЙОВКОВ
Адрес: гр. Дулово, ул. Ропотамо 14
Моб.тел.: 0888 245 828
Posted On 27 Jul 2017

Земеделска кооперация Възраждане

ScreenHunter_48623 Jul. 27 21.11Земеделска кооперация Възраждане
Адрес: с. Паскалево, обл. Добрич
Тел.: 0571 624 91
Моб.тел.: 0884 886 942
Posted On 27 Jul 2017

ЧЗПК Съгласие

ScreenHunter_48619 Jul. 26 19.39ЧЗПК Съгласие
Адрес: с. Аспарухово, ул. Христо Ботев 16, обл. Плевен
Моб.тел.: 0899 871 552
E-mail: saglasieasparuxovo@ abv.bg
Posted On 26 Jul 2017

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

ScreenHunter_48614 Jul. 25 22.07КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО
Адрес: с. Гурково, Област Добрич
Тел.: 0572 352 84
Моб.тел.: 0888 863 286; 0888 876 532
Posted On 25 Jul 2017

ЗКПУ ПЕЙЧИНОВО

ScreenHunter_48602 Jul. 24 22.13ЗКПУ ПЕЙЧИНОВО
Адрес: с. Пейчиново, обл. Русе, ул. Георги Димитров 29
Тел.: 0812 34 14
Моб.тел.: 0887 412 698
E-mail: zkpu_peichinovo@ mail.bg
Posted On 24 Jul 2017

ИННА-АГРО-2006 ЕООД

ScreenHunter_48598 Jul. 24 21.45ИННА-АГРО-2006 ЕООД
Адрес: гр. Враца, ул. Искър 3
Тел.: 092 666 986
Моб.тел.: 0887 283 699
E-mail: inna_agro@ abv.bg
Posted On 24 Jul 2017

„АГРО НОМЕР ЕДНО” ООД

ScreenHunter_42321 Jul. 03 22.21„АГРО НОМЕР ЕДНО” ООД
Адрес: гр. Добрич, ул. „Генерал Гурко” № 3, ет. 1
Моб.тел.: 0885 949 992
Posted On 23 Jul 2017

ЗКПУ ЕДИНСТВО – с. Тръстиково

ScreenHunter_48587 Jul. 23 16.44ЗКПУ ЕДИНСТВО - с. Тръстиково
Адрес: с. Тръстиково, Общ. Камено
Тел.: 0590 122 351
Моб.тел.: 0898 443 458
E-mail: edinstvo_koop@ abv.bg
Posted On 23 Jul 2017