ЧЗПК Съгласие

ScreenHunter_48619 Jul. 26 19.39ЧЗПК Съгласие
Адрес: с. Аспарухово, ул. Христо Ботев 16, обл. Плевен
Моб.тел.: 0899 871 552
E-mail: saglasieasparuxovo@ abv.bg
Posted On 26 Jul 2017

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

ScreenHunter_48614 Jul. 25 22.07КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО
Адрес: с. Гурково, Област Добрич
Тел.: 0572 352 84
Моб.тел.: 0888 863 286; 0888 876 532
Posted On 25 Jul 2017

ЗКПУ ПЕЙЧИНОВО

ScreenHunter_48602 Jul. 24 22.13ЗКПУ ПЕЙЧИНОВО
Адрес: с. Пейчиново, обл. Русе, ул. Георги Димитров 29
Тел.: 0812 34 14
Моб.тел.: 0887 412 698
E-mail: zkpu_peichinovo@ mail.bg
Posted On 24 Jul 2017

ИННА-АГРО-2006 ЕООД

ScreenHunter_48598 Jul. 24 21.45ИННА-АГРО-2006 ЕООД
Адрес: гр. Враца, ул. Искър 3
Тел.: 092 666 986
Моб.тел.: 0887 283 699
E-mail: inna_agro@ abv.bg
Posted On 24 Jul 2017

„АГРО НОМЕР ЕДНО” ООД

ScreenHunter_42321 Jul. 03 22.21„АГРО НОМЕР ЕДНО” ООД
Адрес: гр. Добрич, ул. „Генерал Гурко” № 3, ет. 1
Моб.тел.: 0885 949 992
Posted On 23 Jul 2017

ЗКПУ ЕДИНСТВО – с. Тръстиково

ScreenHunter_48587 Jul. 23 16.44ЗКПУ ЕДИНСТВО - с. Тръстиково
Адрес: с. Тръстиково, Общ. Камено
Тел.: 0590 122 351
Моб.тел.: 0898 443 458
E-mail: edinstvo_koop@ abv.bg
Posted On 23 Jul 2017

ЗПК ТУНДЖА

ScreenHunter_48585 Jul. 23 16.32ЗПК ТУНДЖА
Адрес: с. Окоп, ул. Захари Стоянов 2
Тел.: 0477 323 89
Моб.тел.: 0899 897 103
E-mail: zpk93@ mail.bg
Posted On 23 Jul 2017

ЕТ Жеко Жеков – Зърнопроизводител

ScreenHunter_48581 Jul. 23 16.17ЕТ Жеко Жеков - Зърнопроизводител
Адрес: гр. Добрич, ул. Генерал Колев 88
Моб.тел.: 0899 834 482; 0899 834 480
E-mail: jeko_jekovpvc@ abv.bg
Posted On 23 Jul 2017

ПТЗК Прогрес

ScreenHunter_48570 Jul. 19 22.38ПТЗК Прогрес
Адрес: с. Православен, обл. Пловдив
Тел.: 0316 622 85
E-mail: ptzk_progres@ abv.bg
Posted On 19 Jul 2017

ЕТ КРАЛЕВСКИ – СЕДАТ АЛИЕВ

ScreenHunter_42074 Jun. 21 21.08ЕТ КРАЛЕВСКИ – СЕДАТ АЛИЕВ
Адрес: с. Кралево, обл. Търговище
Тел.: 0606 722 31
Моб.тел.: 0887 263 357
Posted On 19 Jul 2017