“Водоснабдяване и Канализация” – ООД, гр. Сливен

жиксю "Водоснабдяване и Канализация" – ООД, гр. Сливен - vik.sliven.net
Адрес: гр. Сливен, улица "6-ти септември" №27
Тел.: 044 62 34 65
Моб. тел.: 0800 80 180
Факс: 044 62 34 13
Е-mail: viksliven@viksliven.com
Posted On 10 Feb 2017
, By

Българо-американска комисия за образователен обмен “Фулбрайт”

f Българо-американска комисия за образователен обмен “Фулбрайт” - fulbright.bg
Адрес: гр. София, бул. Александър Стамболийски № 17
Тел.: 02 981 85 67, 02 980 82 12
Факс: 02 988 45 17
E-mail: fulbright@ fulbright.bg
Posted On 23 Nov 2016
, By

Съюз на църквите на адвентистите от “Седмия ден” в България

logo-7th-day
Съюз на църквите на адвентистите от Седмия ден в България - sdabg.org
Адрес: гр. София, ул. Цветан Минков 11
Тел.: 02 813 38 18
Факс: 02 813 38 80
E-mail: sda.bg@ tradel.net
Posted On 10 Apr 2016
, By

“Българо-швейцарска търговска камара” – София

ScreenHunter_1026 Sep. 17 23.48"Българо-швейцарска търговска камара" - София
Адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе” 17
Моб.тел.: 0884 320 507; 0888 17 17 78
E-mail: office@ bscc.bg
Posted On 17 Sep 2014

“Феста Холдинг” АД

ScreenHunter_7406 Aug. 14 07.08"Феста Холдинг" АД
Адрес: гр. София, бул. България №83А
Тел.: 02 818 97 10
Факс: 02 818 97 20
E-mail: office-sofia@ festa.bg
Posted On 14 Aug 2014

Патентна кантора BISS – Патенти, търговски марки

ScreenHunter_841 Aug. 10 10.55Патентна кантора BISS - Патенти, търговски марки
Адрес: гр. Стара Загора, ул. Георги Сава Раковски 65
Моб. тел.: 0897 811 048; 0882 639 750
E-mail: wandererbg_biss@ abv.bg
Posted On 10 Aug 2014
, By

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството

iasrj Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството - iasrj.eu
Адрес: гр. София, ул. Бистришко шосе 26
Тел.: 02 961 13 29
Факс: 02 961 33 86
Posted On 12 Jun 2014
, By

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС)

MOSV Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) - eea.government.bg
Адрес: гр. София, бул. "Цар Борис III" №136 п.к. 251
Факс: 02 955 90 15
Е-mail: iaos@ eea.government.bg
Posted On 09 Jun 2014
, By

Институт по социални дейности и практики

ip Институт по социални дейности и практики - sapibg.org
Адрес: гр. София, ул. "Виктор Григорович" №1, ет.1, ап.1
Тел.: 02 852 47 13
Факс: 02 987 98 03
Моб. тел.: 089 44 123 68
E-mail: sapi@ sapibg.org
Posted On 09 Jun 2014
, By

Агенцията по обществени поръчки

АОП Агенцията по обществени поръчки - aop.bg
Адрес: гр. София, ул. Леге 4
Tел.: 02 940 70 67; 02 940 70 68
Posted On 06 Jun 2014
, By