Център за преводи “Резон” ЕООД

ЗА НАС
ScreenHunter_4440 Jun. 13 14.18„ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВОДИ РЕЗОН” ЕООД e една от първите лицензирани агенции за преводи в България.

От 1991 година насам „ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВОДИ РЕЗОН” ЕООД извършва висококачествени специализирани преводи на 47 езика и легализация на документи във всички институции в България.
Нашите преводачи

Разчитаме на утвърдени в бранша преводачи, но през годините сме допринесли и за създаването на много нови професионалисти.
Към настоящия момент работим активно с над 300 преводача с голям опит и широки познания, специализирани в различни области.
Всички преводачи са подписали клетвена декларация за верността на извършения от тях превод и декларация за конфиденциалност, гарантираща неразпространение на информацията от превеждания текст.
Нашите служители

Млад и енергичен екип с желание за развитие и изключителна гъвкавост в името на общата цел.
Приемат Вашата поръчка и осигуряват координацията между различните звена: клиент – преводач – редактор – оформление – куриер – клиент.
Те следят за точното изпълнението на поръчката от момента на приемането до предаването й на клиента.
Гаранции

От нас неизменно получавате качество, точност и експедитивност при изпълнение на поръчки от всякакъв обем.
„ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВОДИ РЕЗОН” предоставя и адекватни експертни консултации за оформлението, превода и легализацията на всеки официален документ, за да бъде той признат във всяка държава.
Качество, компетентност и дискретност са трите ключови стандарта, с които не сме правили компромиси през 18-те години от нашето създаване.

ПИСМЕН ПРЕВОД
ПИСМЕН ПРЕВОД

Официален превод – това е превод, носещ подписа на оторизиран преводач, подписал декларация, с която носи наказателна отговорност за верността на превода, както и бланката и печата на фирма, подписала договор с МВнР за извършване на официални преводи.

Легализиран превод – това е официален превод, който е и със заверка от сектор “Легализации и заверки” на Консулски отдел на МВнР на Република България.

Оторизиран преводач – това е лице с много добри езикови умения и съответно образование и/или притежаващо необходимите сертификати, което е подписало декларация пред нотариус, че е запознато с наказателната отговорност, която носи за верността на всеки направен от него превод. Личните данни и подписът на преводача са регистрирани в сектор “Легализации и заверки” към МВнР, като преводачът е вписан към списъка на една или повече фирми, подписали договор с МвНР за извършване на официални преводи.
Документи – писмен превод:

Граждански документи – дипломи, удостоверения, свидетелства, приложения, декларации, препоръки, атестации, автобиографии и други;
Технически – спецификации, характеристики, ръководства за експлоатация;
Тръжна документация – сертификати за произход и качество;
Юридически – договори, устави, меморандуми, нотариални актове, съдебни решения (развод, осиновяване), протоколи и други;
Икономически – баланси, отчети, анализи;
Медицински – медицински дипломи, приложения, академични справки, удостоверения, учебни програми, сертификати, научни статии, епикризи, решения ТЕЛК, имунизационен паспорт и други;
Материали в PDF, DOC, DOCX, RTF, XLS, PPT, TXT, JPEG, TIFF, JPG и други файлови формати;
Рекламни – брошури, менюта, анотации, рекламни текстове;
Превод на интернет страници – след договаряне;
Лична кореспонденция;
Материалите за превод се разпределят според съответната квалификация и опит на преводача или превода се изготвя от преводач и консултант.

ЕЗИЦИ:

В зависимост от това колко разпространен е езикът, цените ни са разделени в 4 групи:

Първа езикова група: Английски, Френски, Немски, Испански, Италиански, Руски

Втора езикова група: Гръцки, Македонски, Полски, Румънски, Сръбски, Словенски, Словашки, Турски, Чешки, Хърватски

Трета езикова група: Арабски, Албански, Унгарски, Украински, Нидерландски, Португалски, Шведски, Фински, Естонски, Латвийски, Литовски
Цените при превод от български на чужд език се таксуват с 10лв. допълнително.

Четвърта езикова група: Азербайджански, Арменски, Виетнамски, Грузински, Датски, Иврит, Исландски, Казахски, Корейски, Китайски, Латински, Норвежки, Персийски, Османотурски, Старогръцки, Фарси, Японски, Хинди, Узбекски
Цените при превод от български на чужд език се таксуват с 10лв. допълнително.
Какъв е стандартът за размер на 1 преводна страница?

Една преводна страница съдържа 1800 символа (вкл. интервалите). Под „преводна страница” се разбира страница преведен текст. В този смисъл цената на превода се определя именно върху броя преведени страници, а не върху броя страници на оригинала.

1. Приемане на поръчка:

уточняване език, на който ще се превежда
уточняване на цена и срок за изпълнение
изисквания относно изписване на имена, съобразяване на изисквания от гледна точка на терминология (евентуално даване на помощни материали / глосари), изписване на съкращения, съдържащи се в документа

2. Получаване на поръчката
Начин на получаване:

по e-mail;
в разпечатан вид /легален, официален превод/;
на електронен носител;
по куриер /избран от Вас/;
по пощата на посочен от Вас адрес;

срок за получаване – съгласно договореният при приемането на поръчката срок.

3. Срокове

Бавен превод: над 3 работни дни
Бърз превод: до 3 работни дни
Експресен превод: до 8 работни часа /от часа на приемане на поръчката/

При обем по-голям от 9 стр. на работен ден за 8 работни часа, както и превод в извънработно време, се таксува по договаряне (1 стандартна машинописна страница = 1800 символа)
Всички посочени по-горе срокове не включват почивни дни и официални празници.

Обявените срокове важат за обем до 20 стандартни страници.

УСТЕН ПРЕВОД

УСТЕН ПРЕВОД

СИМУЛТАНЕН

Симултанният превод е превод в момента на говоренето. Той изисква съответната техника – кабини, микрофони, слушалки. Голямото натоварване и отговорността, породена от непрекия контакт между говорещия и преводача, налагат този превод да се извършва от екип от двама преводачи. Цената се определя на ден, за екипа.

КОНСЕКУТИВЕН

Консекутивният превод е с изчакване. Ако се говори 5 минути, трябва да се предвидят и 5 минути за превод. Не изисква специална техника. Цената се определя на час, за един или двама преводачи, в зависимост от естеството на работната среща.

ПРИДРУЖАВАНЕ

Придружаването не е същински превод, а по-скоро асистиране при осъществяване на контакти, при пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци или други ситуации, налагащи познаване на обстановката и езика. Цената се определя на час, за един преводач.

Времето, в което преводачът е ангажиран от Вас, се включва в цената, независимо дали има същински превод.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Легализация на документи от и за чужбина

За да бъдат легализирани документите, трябва да носят съответните заверки и печати на български или чуждестранен орган, съгласно изискванията на Консулски отдел на МВнР.

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Форматиране на преводите
Компютърен набор и печат
Запис върху електронен носител
Сканиране и оптично разпознаване на текст
Разпечатване от електронен носител (CD или дискета)
Компютърна обработка и преобразуване на файлови формати

ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Локализацията представлява превод и адаптация на документ (брошура, рекламна статия, меню, субтитри), софтуер или уебсайт при запазване на стиловата характеристика на оригинала и съобразяване със съответната култура, обичаи и възприета терминология.

Локализацията е ключов момент за успехa в глобалната пазарна мрежа. Техническата и лингвистична адаптация представлява сложен процес на превеждане, транскрибиране и интерпретиране на оригиналния материал и изисква прецизната координация на няколко сложни процеса, които включват множество ресурси и технически умения на специалисти в различни области.

Ние, Център за Преводи и Легализации “Резон” имаме многогодишен опит в областта на локализацията и адаптацията и сме партньор на мултинационални компании като Enel, AstraZeneca, Deloitte & Touche, AVON и др., за които подготвяме и адаптираме материали с различна тематика.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_4436 Jun. 13 14.12ScreenHunter_4437 Jun. 13 14.12ScreenHunter_4438 Jun. 13 14.12ScreenHunter_4438 Jun. 13 14.13ScreenHunter_4439 Jun. 13 14.13
КОНТАКТИ

Център за преводи “Резон” ЕООД – prevodi.rezon.bg
Адрес: гр. София 1000, ул. “Гр. Игнатиев” 14 (вътрешната къща, партер)
Тел.: 02 981 63 17; 02 986 64 07; 02 987 01 08
Моб.тел.: 0885 005 508
E-mail: rezon@ bulinfo.net

Текст и изображения: prevodi.rezon.bg

За автора