Частно средно общообразователно училище “Евростар” – София

ЗА НАС

ScreenHunter_4153 Sep. 26 06.03Частно средно общообразователно училище “Евростар” е лицензирано със заповед № РД 14-150 от 29.10.2003 г. и РД 14-120 от 19.07.2005 г.

Училището е продължител на традициите и наследник на дългогодишния опит на “Школа ИВАНОВИ”.

Какво Ви дава “Евростар”?

 

Интензивно още от І клас се учат едновременно английски и немски език.
„Евростар” за сега е единственото училище където до 7 клас учениците получават такава подготовка по немски и английски, която биха получили след едногодишно обучение в подготвителен клас на английската и немската гимназия.

Всяка година обучението завършва с външно замерване, осъществено от комисии на Британски съвет и Гьоте институт с придобиване на съответните степени от Европейската езикова рамка.
На практика всички ученици, които са започнали обучението си в „Евростар”от 5 клас, до края на 7 клас успешно полагат изпит за ниво В1 съгласно официалната Европейската езикова рамка пред комисии на Британски съвет и Гьоте институт.

Учениците , които не успеят да се класират в ограничената бройка от 15 ученици в 8 клас на Евростар, се насочват към френската или испанската гимназия.
Интензивното едновременно изучаване на английски и немски език е не само изпреварващо интелектуално развитие за децата, но и сериозна икономия на средства. Ако трябва да получат тези сертификати с обучение в курсове или чрез частни уроци средствата са около четири пъти по-големи спрямо тези, които се влагат в „Евростар”.

В подготвителния 8 клас на „Евростар” продължава интензивната едновременна подготовка по английски и немски език подсилена с преподаване на „разказвателните” общообразователни предмети като история, география , химия едновременно на немски и английски език.
В 9 клас се включва и руски език.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Формиране на умение за създаване на интерпретативен текст . Равнище, осигуряващо успешно кандидатстване в средни и висши училища и успешно полагане на матура. Откриване и развиване на литературни таланти.

МАТЕМАТИКА

Подготовка, осигуряваща успешно кандидатстване в средни и висши училища и успешно полагане на матура.

Подготовка, осигуряваща успешно участие в математически състезания и олимпиади.

Специално внимание се отделя на интуитивната математика.

КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ

Придобиване на базисни умения за за работа в различни операционни среди, текстови редактори, бази данни, електронни таблици, Интернет и т.н.

Провеждане на часове по общообразователните предмети и езиковата подготовка в среда на приложни програми, игрови стимулатори и решаване на казуси с помощта на компютър.

ДЕЙНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОТО УКРЕПВАНЕ И ЗАКАЛЯАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Ежедневни спортни занимания включващи лека атлетика, футбол, баскетбол, волейбол, източни бойни изкуства

КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ – Вокална група, приложни изкуства; театър; журналистика; дебати и др.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО:

От 8 до 12 ученици, обучавани в една група.

Различен състав на групите по различните предмети, формирани според нивото на знания и умения учениците.

Изнесено обучение в чужбина

Изнесено обучение в неучилищна обстановка в страната.

Осигурен транспорт и топла храна.

ГАРАНЦИИ ЗА УСПЕХА

Ентусиазиран екип , доказал своя професионализъм . Сьчетаване на опита на учителя с уменията на университетския преподавател.
Безкомпромисен контрол на работата на преподавателите.
Всяка сутрин в началото на занятията учителите докладват пред ръководството и учениците какво точно ще преподават в час. Ясно формулират въпросите, по чиито отговори ще се прецени дали ученикът е усвоил преподаденото или не е.
В края на учебния ден започва персонално изпитване на всеки ученик пред всички други. Ако той е показал, че е усвоил материала, си тръгва. Този, който не се е справил, остава на принудително доучване, докато планираното за деня влезе в съзнанието му. Така се постига стопроцентовата гаранция на успеха.
Обучението по чужд език (немски, английски, руски) се осъществява и от учители чужденци.
Повечето от общообразователните предмети се преподават на чужд език.
Използват се най-съвременните аудио визуални, мултимедийни системи за обучение, което рязко увеличава ефективността на обучението.
Прилагане на проверена в практиката на Школа Иванови методика за изграждане на умения и навици за самостоятелна работа
Прилагане на системи, формиращи научно мислене и научни подходи.
Създаване и поддържане на мотивацията за учебен труд . Провокиране на творческите индивидуални способности на всеки ученик.
Ииндивидуален подход към всеки ученик основан на уважение към личността на ученика и преподавателя.

ПРИЕМ

През учебната 2014 – 2015 година щe се обучават ученици от:

 • 12 клас ( Профил Чуждоезиков с първи чужд език немски и втори чужд език английски)
 • 11 клас ( Профил Чуждоезиков с първи чужд език немски и втори чужд език английски)
 • 10 клас ( Профил Чуждоезиков с първи чужд език немски и втори чужд език английски)
 • 9 клас ( Профил Чуждоезиков с първи чужд език немски и втори чужд език английски)
 • 8 клас ( Профил Чуждоезиков с първи чужд език немски и втори чужд език английски)
 • 8 клас ( Профил Чуждоезиков с първи чужд език английски и втори чужд език немски)
 • 7 клас
 • 6 клас
 • 5 клас
 • 4 клас
 • 3 клас
 • 2 клас
 • 1 клас

Прием на нови ученици в ЧСОУ „Евростар” става само при наличие на незаети места.

 

ПОСТИЖЕНИЯ
Нашите постижения

20.07.2014 год

1. Излязоха резултатите от изпита по английски език на учениците от ЧСОУ „Евростар”, положен пред комисии на British Council.

Изпит по английски език (юни 2014 год )
пред комисии на British Council
ниво
явили се
изкарали
Изкарали,
но с признато предшестващо ниво
Скъсани
А2(Flyers) 9 9 няма
A2 (KET) 20 19 3 1
B1 (PET) 14 14 2 няма
B2 (FCE) 8 5 1 3
Общо 51 47(92%) 6 (1,1%) 4 (0,7%)

Специални поздравления заслужават учениците, които и тази година доказват, че „Евростар“ действително е „фабрика за отличници”. Те успяха да положат изпита с възможно най-високата успеваемост. Ето кои са шампионите :

Александра Певчева, Вяра Алайкова, Боян Маждраков, Диана Христова, Ивана Маркова, Бетина Александрова, Мира Крайчева, Младен Димитров, Лина Добрева, Мартин Димитров, Стефан Съраиванов, Виктор Чардаклиев, Християн Тончев, Калоян Риладжиев, Андриана Недялкова, Златина Евтимова, Антония Мухарова, Мария Зъбова, Денис Каролев, Константин Харалампиев.


17.07.2014 г.

1. Излязоха резултатите от изпита по немски език (пред комисии на Гьоте институт ) за учениците на ЧСОУ „Евростар”, за учебната 2013 -2014 год.

С гордост може да заявим, че всички ученици успешно се справиха с изискванията за съответното ниво. Както миналата така и тази година няма скъсан ученик !!!

Изпит по немски език ( 2013 год. )
пред комисии на GoetheInstitut
ниво явили се изкарали скъсани
A1 17 17 няма
A2 8 8 няма
Общо : 25 25 няма

Специални поздравления за следните ученици, които взеха изпита с възможно най-високата оценка Sehrgut :

Боян Маждраков, Симеон Седлоев, Илияна Попова,Теодор Тодоров, Валентин Добрев,Мария Зъбова, Калоян Риладжиев, Андриана Недялкова, Златина Евтимова, Антония Мухарова, , Михаела Николова,Елия Аспарухова,Десислава Саравска.

Честито победители !


16.04.2014

1. Блестящо представяне на футболния отбор на ЧСОУ „Евростар” !!!

Благодарим Ви за радостта победители !!!

Снимки и статистика има на тези линкове:

https://www.facebook.com/pages/Private-Schools-Football-Championship/1393453924262672

http://www.enjore.com/en/league/5368/futbolno-prvenstvo-na-chastnite-uchilishcha/tournament-list/

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_4127 Sep. 26 05.55ScreenHunter_4141 Sep. 26 06.01ScreenHunter_4142 Sep. 26 06.01ScreenHunter_4143 Sep. 26 06.01ScreenHunter_4144 Sep. 26 06.01ScreenHunter_4145 Sep. 26 06.01ScreenHunter_4146 Sep. 26 06.01ScreenHunter_4147 Sep. 26 06.01ScreenHunter_4148 Sep. 26 06.01ScreenHunter_4149 Sep. 26 06.02ScreenHunter_4150 Sep. 26 06.02ScreenHunter_4151 Sep. 26 06.02ScreenHunter_4140 Sep. 26 06.00ScreenHunter_4139 Sep. 26 06.00ScreenHunter_4128 Sep. 26 05.56ScreenHunter_4129 Sep. 26 05.56ScreenHunter_4130 Sep. 26 05.56ScreenHunter_4131 Sep. 26 05.56ScreenHunter_4132 Sep. 26 05.57ScreenHunter_4133 Sep. 26 05.57ScreenHunter_4134 Sep. 26 05.57ScreenHunter_4135 Sep. 26 05.57ScreenHunter_4136 Sep. 26 05.57ScreenHunter_4137 Sep. 26 06.00ScreenHunter_4138 Sep. 26 06.00
КОНТАКТИ

Частно средно общообразователно училище “Евростар” – София – evrostar-ivanovi.com
Адрес: гр. София, ул. “Арх. Петко Момчилов” № 4 /до бизнес център Сердика,
сградата на ПГ по строителство и енергетика /
Тел.: 02 929 39 41
Моб. тел.: 0888 948 406
E-mail: evrostar@ msn.com

Текст и изображения: evrostar-ivanovi.com

За автора