“Чек Ин” ООД

ЗА НАС
logo-chesk-inНашата компания Check In – Inspection Vision Systems – трансформира години на научни изследвания в индустриален прогрес. Новаторските ни разбирания се отразяват в разработения специален софтуер за потребителя, който е ядрото на сложни, интелигентни Machine Vision системи.Ние предлагаме ефективни решения Machine Vision за автоматизация на сложни задачи в производството.

Нашите Machine Vision могат да бъдат използвани по време на производствения процес, за да се подобри качеството на продукта, намаляване на брака, дефектите и подобряване на имиджа на продукта:

  • Премахване на дефекти: вие може да инспектирате 100% от продуктите си, и да гарантирате, че вашите доставки са без дефект.
  • Проверка на зглобяване: Използване на проверка в процеса на сглобяване може драстично да намали дефектите в краиния продукт.
  • Автоматизиране на производство: проверка с нашите системи позволява по-ефективно използване на производствените линии, даваме на производствения процес възможност за автоматично локализиране и идентифициране на елементи.
  • Проследяване и идентифициране на продукта: Vision системите могат да се използват за автоматично проследяване на части и продукти с четене на 1D и 2D идентификационни кодове. Системите за проследяване може да помогнат при проверка на гаранции и намаляване на риска в случай на връщане на продукта.
ТЕХНОЛОГИЯ

Често задавани въпроси:

1.Какво представлява системата за машинно наблюдение? Какво предимство има то пред другите технологии?

Системата за машинно наблюдение е технология подпомагаща изкуствения интелект, като му добавя „око”. Машинното наблюдение използва камери, за да улавя изображенията на обектите, като тези изображения се обработват от специализиран контролер/еденица за обработка. Системата за машинно наблюдение анализира обектите безконтактно, което води до по-голяма надеждност и по-дълъг живот на работа. Цикълът за калибрация e прост ако системата се използва за тестови и измервателни приложения.

2. Защо технологията не е била толкова популярна в миналото въпреки предимствата си, а сега се използва за всичко?

Напредването на технологичното развитие в областта на скоростта на камерите и скоростта на обработка е довело до повече изизсквания, които да бъдат изпълнявани от технологията, а това от своя страна довежда до стартиране на масивно производство на камери. Сега технологията е рентабилна и изпълнява цялостно изискванията.

3. Как да определя дали даден обект е подходящ за машинното наблюдение?

Всеки повтарящ се процес включващ в себе си контакт на човешкото око е чудесен кандидат за технологията. Машинното наблюдение навлиза в повече сфери, където задачите са по – сложни. Например по време на кацане на самолет, машинното наблюдение може да определи най-оптималния ъгъл за кацане на самолета.

4. Каква е цената на системата за машинно наблюдение?

Цената на системата варира в зависимост от изискванията и е трудно да се зададе конкретна цена. В проценти цената за хардуерно обезпечаване на системата заема около 60% , а останалите 40% са за софтуер и цена за вграждане.

5. Как се избират обективите ?

Изборът на обектив се осъществява в зависимост от работното разстояние, размерите на компонентите, дължината на фокуса или вариации на някои от трите. Но има някои специфични правила при избор на даден вид обектив. По – добре е да се използва мегапикселов обектив за мегапикселова камера. Когато изображението изисква прецизност по ръбовете на обектите, по-добрият избор са телецентричните обективи, както и при измерванията в дименсии.

6. Има ли някакви съображения, които да се спазват относно компонентите при машинното наблюдение?

Винаги когато компонентите са подложени на измерване, те нетрябва да са омаслени. Дори когато компонентите са подложени на наблюдение за визуални дефекти не е препоръчително да има омасляване, но ако маслеността по повърхността на компонентите е чиста не би представлявала проблем.

7. Имали някаква специална система за опериране, от която да се нуждае ситемата за машинно наблюдение?

В повечето случаи където има измерване на компонентите отговорът е „да”. Днешните камери могат да се използват за улавяне на движещи се изображения на обектите и скоростта на обработка на интелигентните устройства им позволява да вземат решения със скоростта с която се движи компонента. Така че в зависимост от приложенията изискванията за оперираща система варират.

8. Защо някои би избрал система за машинно наблюдение пред нормално лабораторнo оборудване и измервателни уреди?

Системата за машинно наблюдение може да се използва за автоматизиране на целия процес на качествен контрол, даваща сто процентов контрол при висока скорост на системите. Участието на човешката ръка в измерването и откриването на дефекти води до субективност, което може да се отстрани с въвеждане на системата за машинно наблюдение.

9. Какво ниво на контрол е подходящо за системата за машинно наблюдение?

По – добре е да се изграждат системи в производствените процеси след всеки етап на продукция. Това предодвратява отхвърлянето след добавяне на стойности. Умните производствени системи използват системата за машинно наблюдение за корекност по време на процеса и да преработят същия компонен за достигане на корекнтост.

10. Част от системата за машинно наблюдение ли са системите за сигурност?

Отговорът е голямо „НЕ”. Охранителните камери и комерсиалните дигитални камери не са предназначени за използване на приложения на системата за машинно наблюдение. Надеждността и постоянното качество на изображението може да гарантира цялостната надеждност на системата.

11. Какъв вид осветление се използва при системите за машинно наблюдение?

Въпреки че има възможност за голям избор, LED светлините са по-приложими в много от приложенията на системата за машинно наблюдение. Също така метало-халогенните светлини, флуоресцентните светлини, халогенните светлини, прожекторните светлини се използват в приложенията на системите за машинно наблюдение. Осветлението е критична част в тези системи, така че към него трябва да се подхожда с изключително внимание.

ПОДДРЪЖКА
За Check-in връзките с клиента не свършва при доставката на нашия продукт. За нас, подръжката е част от работата. Тя има за цел оптимално да ви подкрепи в използването на нашите системи, като по този начин се увеличава вашата продуктивност.

ГАЛЕРИЯ

1a7886d48d1920862c511aa728460507f5ea16679c05640ca5bfee7412e1aa86f03cc45c7047684482301b7f6d341df3e05ebbff65b1c958ee1eab01e7e679b1d1afcc7dd50be936340da33ec8435ee3cddc2c7bc00cd1e42d16872cc13ce963b4132575c2996d4d07e5c99bfff7d8b6b1d113a17d1a81ca88d9ce36632e1f86abdde90cecc88c0578821f949de2f9816816810b72c98691d2076739840d6ad0724018b5c0c7caf2da8ecfe7b95ec17f1296d8c842bf861ec80a702b86707a78176b720c1263d14ea94fdfd62bb1030284d45c28366e084dcaf5a8d5a16d777b9cdb7a2f2a570567923941cfbcd29e488eb85d7165f8f0e01f782478c49975361d21477406bb79265f71341e27340509
КОНТАКТИ
“Чек Ин” ООД – checkin-bg.com

Адрес: гр. Шумен, Индустриален парк
Тел.: 054 974 110
Моб. тел.: 0882 919 955
E-mail: office@ checkin-bg.com; support@ checkin-bg.com


Вижте по-голяма карта

За автора