Счетоводна къща В и М Компания – София

ЗА НАС

ScreenHunter_15093 Apr. 17 06.20Счетоводна къща “В и М Компания” ООД през дългогодишния си опит (от 2005 г.) доказва постоянно, че предлага счетоводно обслужване, на което може да се доверите. Ние мислим за вас така, както мислим за себе си.
2015 г.
Какво искате вие да постигнете през 2015-та година?

За счетоводна къща В и М Компания тя е много специална, защото ставаме на 10 години.

Планираме да разработим нов план за обучение и повишаване квалификацията на служителите ни, с което да видите конкретни ползи за бизнеса ви и да усетите по-добра комуникация с нас. Осезаемо за вас ще подобрим нашите услуги, като продължим усъваршенстването на системата ни за качествен контрол. Ще работим за съдаването на иновативен софтуер, който да помага на бизнеса ви да работи по-лесно, да се чувствате по-сигурни и по-добре информирани в съвременната бизнес среда.

За да получите експертната ни подкрепа да постигнете вашите цели, свържете се с нас сега.
2014 г.
През 2014 г. счетоводна къща В и М Компания нае нови специалисти по проект „Откриване и оборудване на нови работни места за млади специалисти във В и М Компания ООД”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. Те преминаха през специални обучения по част от професия „Икономист” и „Дигитална компетентност”. Така увеличихме капацитета си и повишихме професионалните умения на екипа ни, за да ви бъдем още по-полезни.

Много от вас вече виждат положителни резултати от съвместната работа на счетоводителите и ТРЗ специалистите с юрист. Затова наехме втори юрист. Така имате възможност да чуете експертно мнение от нашите юристи по много повече казуси и да подобрите резултатите ви.

В началото на 2014 г. обновихме сайта ни за регистрация на фирма и стартиране на бизнес – www.novo-nachalo.com. Добавихме и рубрика с полезна за вас информация, ако започвате бизнес. Разширихме услугите ни с регистрация на търговски обекти и лицензи. През 2014-та година помогнахме на много фирми да стартират бизнеса си успешно с регистриране на ресторант, кафене, магазин, козметичен салон и др.

Есента стартира обновения сайт на счетоводна къща В и М Компания – www.vm-kompania.com. Постарахме се да бъде с модерна визия и да ви е максимално лесно, удобно, приятно и полезно да го посещавате.

Проведохме обучение с външен специалист за усъвършенстване комуникационните умения на служителите ни. Ще се усетите, че е удоволствие да се общува с нас.
2013 г.
През 2013 г. В и М Компания кандидатства и спечели безвъзмездна финансова помощ по проект „Откриване и оборудване на нови работни места за млади специалисти във В и М Компания ООД” в размер на 173 304,65 лв. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. Във връзска с изпълнение на проекта през 2014 г. В и М Компания ще назначи 10 безработни младежи до 29-годишна възраст и ще проведе обучение за тях по част от професия „Икономист” и „Дигитална компетентност”.

Проведохме консултация с външен специалист във връзка с разпределение на права и отговорности в екипа, прецизиране на организационната структура и по-ефективно управление на счетоводната кантора. В тази връзка проведохме и еднодневен мотивационен семинар със служителите.

За реализиране целите на счетоводна къща В и М Компания да предлагаме услуги според потребностите на нашите клиенти и да предоставяме максимална полезност, в края на 2013 г. след специален подбор при нас започна работа специалист Маркетинг и продажби. Насочихме усилията си към изследване и повишаване удовлетвореността на нашите клиенти, подобряване на качеството на комуникация с настоящите ни и потенциални клиенти, разширяване на предоставяните от нас услуги и изграждане на цялостна визия на В и М Компания.

В края на 2013 г. въведохме нов софтуер, с помоща на който да подсещаме клиентите ни за важни срокове чрез СМС съобщения.
2012 г.
2012 г. за нас беше изключително динамична и изпълнена с новости.

За нуждите на нашите клиенти на счетовводно обслужване поръчахме и въведохме специална онлайн система за фактуриране. Тя е на разположение на клиентите ни навсякъде и по всяко време (при наличен компютър или др. устройство с Интерент връзка). Програмата покрива всички изисквания на НАП. С нейна помощ клиентите ни издават лесно и удобно фактури, минимизират грешките и не се налага да ни носят хартиени фактури, защото ние ги взимаме директно от системата.

През 2012 г. за нуждите на стартиращи фирми стартирахме проекта „Ново начало“. Създадохме отделен сайт: НОВО НАЧАЛО (www.novo-nachalo.com). Този проект е израз на подкрепата ни за предприемачивите българи чрез безплатни счетоводни и правни консултации, услуги за регистрация на фирма и откриване на търговски обект на най-достъпна цена и в кратки срокове. При статирането на бизнес може да разчитате на нас като коректен и надежден партньор в превръщането на мечтите ви в реалност.

Същата година подобрихме ефективността на работа и сведохме възможността за грешки в счетоводната отчетност до минимум чрез промени в организацията на работа и обучения за служителите. За да гарантираме висока компетентност на служителите ни, регулярно провеждаме професионални тестове. Доразвихме бонусната система. Това подпомогна служителите да се чувстват по-удовлетворени и по-мотивирани да дават най-доброто от себе си в работата.

За първи път счетоводна къща В и М Компания проведе обучителни семинари с нашите клиенти на тема „Документиране на доставките” и “Фискални устройства”. Така клиентите ни подобриха счетоводната си отчетност и минимизираха възможността за грешки и административни санкции.
2011 г.
Счетоводна къща В и М Компания въведе новости за служителите си. Инвестирахме в собствен програмен продукт за отчитане времето на труд. Това доведедо огромни ползи в управлението на времето, организацията на работните процеси и по-рентабилна и финансово конкурентна счетоводна услуга. В края на 2011 г. стартира бонусна система за счетоводителите, която да повиши ефективността и качеството на счетоводно обслужване.

През месец август 2011 г. беше подготвено за ползване архивно помещение извън офиса на счетоводната кантора. Архивът е с охранителна система и позволява удобно и сигурно съхранение на счетоводни документи.
2010 г.
Счетоводна къща В и М Компания чувствително подобри методите за подбор на персонал, като утвърдихме практика за провеждане на професионални и психологически тестове при избора на служители. Получи се позитивна вълна, доловима и видима от всички, които използват услугите на фирмата.

След направен специален подбор, счетоводна къща В и М Компания нае адвокат, който да е на разположение в офиса в рамките на работния ден. Подобри се счетоводното обслужване, като при решаването на казуси освен специалисти в счетоводството, данъчното облагане и социалното осигуряване, участие взема и юрист.
2009 г.
Иван Милев, съдружник и управител на счетоводна къща В и М Компания ООД, се дипломира като експерт-счетоводител и е включен в списъка на регистрираните одитори в България.

В същата година се направи представително маркетингово проучване сред клиентите на счетоводна къща В и М Компания, което показва висока степен на удовлетвореност.
2008 г.
Счетоводна къща В и М Компания за първи път предложи счетоводно обслужване на клиент в неговия офис. Изградена е система на работа с висока автоматизация на счетоводните операции и процеси. При клиента се обработват над 4000 счетоводни документа месечно, като обработката на счетоводната информация следва съответното събитие до два дни. Всеки месец се изготвят отчети за инвеститора.
2006 – 2007 г.
Счетоводна къща В и М Компания въвежда счетоводен софтуер, с чиято помощ стават възможни много автоматизации на операциите и процесите. Това от своя страна води до намаляване на грешките в счетоводното обслужване и повишаване на производителността на труда.

От същата година стартира и програма за поддържане и повишаване на квалификацията на персонала. Организират се множество вътрешни семинари, както и такива с външни лектори. Определя се бюджет за участие на служителите в курсове и обучения, които не са организирани от счетоводната кантора.
2005 г.
През май 2005 г. счетоводна къща В и М Компания ООД вече е факт. Счетоводната кантора се развива бързо, което се дължи преди всичко на персонално внимание към клиента, високо качество на счетоводното обслужване и на ясна ценова политика. Системата за ценообразуване на счетоводните услуги, каквато за първи път беше публикувана на нашия сайт, днес се използва от много други счетоводни кантори.
2002 – 2004 г.
Всичко започва повече като авантюра, отколкото като сериозен бизнес. След като са завършили заедно Търговско – банковата гимназия в София, Дечо Василев и Иван Милев са студенти в УНСС, специалност Счетоводство и контрол. И двамата работят по време на следването си. Докато трупат стаж по своята специалност, решават извън работното време при техните работодатели да извършват счетоводно обслужване на познат. В началото имат само един клиент и няма официално регистрирана счетоводна кантора. В средата на 2004 г. броят на клиентите вече се е увеличил на пет с тенденция да расте все повече и повече. Двамата завършват университета и се замислят за сериозен бизнес. Тогава е поставено началото на този сайт. Малко по малко (първо Дечо Василев, след това и Иван Милев) прекратяват работата си при своите работодатели и запретват ръкави.

УСЛУГИ
  • Счетоводни услуги
  • Правни услуги
  • Стартиране на бизнес
  • Одиторски услуги
  • Възстановяване на ДДС от ЕС
  • Формуляр А1
  • Обучения
  • Подбор на счетоводен персонал
ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_15076 Apr. 17 06.15ScreenHunter_15090 Apr. 17 06.16ScreenHunter_15089 Apr. 17 06.16ScreenHunter_15088 Apr. 17 06.16ScreenHunter_15087 Apr. 17 06.16ScreenHunter_15086 Apr. 17 06.16ScreenHunter_15085 Apr. 17 06.16ScreenHunter_15084 Apr. 17 06.16ScreenHunter_15083 Apr. 17 06.16ScreenHunter_15082 Apr. 17 06.16ScreenHunter_15081 Apr. 17 06.16ScreenHunter_15080 Apr. 17 06.15ScreenHunter_15079 Apr. 17 06.15ScreenHunter_15078 Apr. 17 06.15ScreenHunter_15077 Apr. 17 06.15
КОНТАКТИ

Счетоводна къща В и М Компания – София – vm-kompania.com
Адрес: гр. София, ул. Хр. Белчев, № 18, ет.4
Тел.: 02 981 15 35, вътр. 13
Моб.тел.: 0892 259 001
Е-mail: contact@ vm-kompania.com

Текст и изображения: vm-kompania.com

За автора