Чуждоезиков център Браво – София

ЗА НАС

ScreenHunter_9552 Feb. 09 14.56Чуждоезиков център Браво е с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждоезиковото обучение.
Той е създаден през м. септември 1998 г. в гр.Бургас с много любов и ентусиазъм , а по-късно през 2009 г. и в гр.София.
В центъра се организират курсове по английски език , както и курсове по други популярни езици, в това число руски, испански, немски ,френски, италиански.
Качествените езикови курсове в Браво са традиция.
Центърът е специализиран в чуждоезиково обучение на хора от различни възрасти, като се стреми вече повече от десет години да разработва и прилага методи на преподаване, съобразени с най-новите тенденции в обучението по чужд език.
Работим по метод , който създава една добра стратегия и ефективност при усвояването на езика, като същевременно премахва бариерата при говорене и повишава увереността при комуникация.
Езиковите курсове в центъра се оценяват от курсистите като изключително ефективни и приятни, защото в класната стая се симулира бързината на говорене в естествена среда и курсистите успешно прилагат наученото в сферата на своя бизнес, при работа в чужбина, делови срещи в страната, и др.
Тук подготвяме ученици от ниво А1 до ниво В2 за около 1 година и половина, и това е факт! Голяма част от нашите курсисти потвърждават знанията си с успешно взет международен сертификат!.
Групите сe състоят от максимум 10 курсисти, което позволява индивидуален подход и съобразяване със специфичните потребности на обучаващите се при нас.
В центъра работят високо квалифицирани преподаватели – филолози и добри педагози , като основен принцип в нашата работа е поддържане на високо качество на обучение и създаване на трайни комуникативни езикови умения.

ДИРЕКТЕН МЕТОД

Директният метод и неговата изключителна ефективност
Колко пъти сме започвали курсове по английски език и …. уф, това е толкова трудно ! Не ми се отдава, да бях по-млад, сега съм зает и т.н….
А замисляли ли сме се как животът ни изтича през пръстите и губим златни възможности, тъкмо поради факта, че не владеем чужд език и ни поставят в по- ниска категория хора? Защо, след като е толкова лесно?
А децата как учат родния си език, кой им превежда думите, ами граматиката?
Това е извън шаблона, ще кажете вие, те са умни и млади.
Дали е така наистина?

Колко време отнема на едно дете да овладее речта на нивото на възрастен човек с добри езикови познания? Години, години и много практика на повтаряне и затвърждаване!
По същия начин работи и Директният метод в Браво Център – използване на готови граматични шаблони, които запълваме с думи, което ги прави универсални. Конструкциите стават по-сложни и трудни на по-високи нива с още повече думи , като бързината е от изключително значение!

Директният метод се основава на мигновената реакция при бързи въпроси и отговори, като дава и свобода на курсиста да каже това , което желае, подпомаган от преподавателя. Същевременно затвърждава и 4-те умения: слушане, говорене, четене и писане. Слушането и разбирането се осъществяват на момента, без дълго мислене и колебливост.
По този начин курсистите слушат и говорят и чак по-късно четат и пишат, като динамиката в час им позволява да създават бърз рефлекс при комуникация.

Думите и изразите са преведени и написани предварително, така че те не губят излишно време в писане на думи. Комуникацията е изцяло на английски.
С Директния метод английски се учи бързо и ефективно, като гарантира много добри резултати практически за всеки, който има мотивацията да учи английски език, и не изисква академични умения.

Чуждият език се усвоява така, както да шофираш или да пишеш на машина – като рефлекс, и практически доказва , че е достъпен и ефективен за всеки. От четирите езикови дейности, които се усвояват при изучаване на език – слушане, говорене, писане и четене, устното изразяване (или говоренето) на езика е почти винаги най-трудно за обучаващите се.
При Директния метод курсистът е поставен в ситуация, в която е провокиран да се изразява мигновено, без да разсъждава върху структурата на изречението. Въпросите, на които той отговаря, чрез вече усвоени модели и конструкции, с течение на времето се обогатяват с все повече нови думи и изрази, докато се стигне до едно свободно общуване на английски без стресови ограничения.

По този начин курсистът превъзмогва затруднението, което има по отношение на устното изразяване, и придобитото умение му дава увереност, че може спокойно да води разговор на чужд език. Скоростта, с която се говори в час, спомага за концентрацията на курсиста , създава бърз рефлекс на разбиране и отговор, без да се превежда, което му позволява да чува и разбира все повече и повече думи.
Високата ефективност при усвояване на езика се базира и на честия преговор на взетия материал. Независимо на кое ниво е курсистът, практиката е през първия час от посещението да се преговарят вече отдавна заучени конструкции.

С Директният метод изучаването на езика е лесно и забавно и веднъж започнал да учи по този начин, курсистът е мотивиран от знанията, които придобива, като самочувствието се повишава и сигурността при изразяване нараства.
По Директния метод работят успешно от дълги години много училища по цял свят.

ОБУЧЕНИЯ

1. Корпоративно обучение – Динамично развиващият се бизнес и постоянната конкуренция несъмнено налагат търсенето на средства, които да осигурят на Вашата фирма успех в съответната сфера на дейност. Владеенето на поне един чужд език вече се счита за задължително условие за успешни бизнес контакти и комуникация.

Чуждоезиков център Браво предлага обучение на фирми, както в центъра така и на работното място с цел повишаване ефективността на придобиване на знания.

Наши клиенти са банка Алианс, UniCredit Bulbank, Райфайзен банк, Първа Инвестиционна Банка, търговски и производствени компании, лекари, адвокати и бизнесмени.

2. Fitness English – Разговорен английски – Създаването на програмата е провокирано от факта , че колкото и добра да е подготовката на даден курсист по английски в течение на времето ,ако той не го практикува ,говоримата му способност започва да намалява.

Тези разговорни уроци, имащи за цел да затвърдят знанията на курсистите по време на общия и специализиран английски, включват различни актуални теми от съвременния живот в това число здравословен начин на живот, работа, семейство, прекарване на свободното време, мода, развлечения, пътувания, екология, бизнес, трафик, автомобили, престъпност и корупция у нас и по света и др.

Това е програма включваща 6 различни разговорни урока на седмица или 24 урока за един месец, съобразени с нивата по общ английски А1, А2, В1 и В2.

Fitness English през почивните дни – събота и неделя от 10:00 до 13:30 по 3 учебни часа на ден , 6 теми за седмица, 24 теми за един месец, занимания всеки уикенд.

3. Survival English – Survival English Course – Курс по английски език за бързо реагиране при пътуване в чужбина и общуване на базисно ниво А1, А2 .

Това, за което всички мечтаем, 3 в 1 – думи, граматика и практика при непрекъснато говорене и упражняване на структурите

Когато трябва да общуваме, особено, когато сме в чужбина, било на екскурзия или на бизнес командировка, ние се нуждаем от обем информация, която да ни помогне да оцелеем .

В Браво център сме разработили за Вас тридневен курс, обхващащ уикенда – петък , събота и неделя – общо 15 учебни часа за целия курс.

Курсът включва :

1-ва част – изучават се групи от най-често използваните думи в контекст (числа, облекло, храна, глаголи за движение, страни и националности и др.), както и преглед на граматиката (Present continuous, Present Simple, Past Simple, Present Perfect), която също се използва в контекст по най-добрия метод за изучаване на английски език – Калан метод, като акцентът, разбира се, е върху говоренето.

2-ра част – включва практическо използване на езика – в хотела, на летището, в ресторанта, на улицата, в метрото и др. като акцентът е върху говоренето.

Всички материали , които ще ползват курсистите, са включени в цената на обучението.

4. Workshops

ПРЕВОДИ
Освен езиковото обучение, Чуждоезиков център Браво предлага професионални преводи на английски, руски, немски, френски, испански и италиански език. Центърът има сключен договор с Министерството на Външните Работи.

Видовете преводи, които езиковият център предлага, са:

Писмени преводи:

- официален превод от оторизиран преводач

- превод на технически текстове

- превод на делова кореспонденция с гарантирана конфиденциалност

- превод и легализация на документи, заверка в съответните министерства и ведомства

Устни преводи:

- симултанен превод – извършва се в момента на говоренето. Изисква се наличието на съответна техника – кабини, слушалки, микрофони.

- консекутивен превод (превод с изчакване) – не е необходима специална техника. Подходящ е за семинари, конференции, бизнес срещи, търговски преговори, PR и т.н.

- телефонен превод

Забележка: За качествени и адекватни преводачески услуги при извършване на устен превод е необходимо предварително потвърждаване на ангажимента, предоставяне на изчерпателна информация и осигуряване на работни материали за преводача.

Цени:

- За преведена страница – 12 лв.

- Технически текст – 15 лв за преведена страница

- За устни преводи 40 лв за час, като се отчитат часовете на ангажираност, не на превод.

КОНТАКТИ

Чуждоезиков център Браво – София – bravoflcentre.bg
Адрес: гр. София, ул. “Цар Шишман” 51, ет.1, ап. 1
Тел.: 02 988 31 88
Моб.тел.: 0988 819 201; 0877 108 608
Е-mail: bravoflcentre@ abv.bg

Текст и изображения: bravoflcentre.bg

За автора