“Контролтест” ООД

ЗА НАС

ScreenHunter 158

” Контролтест ” ООД е основан през 1995 г. Дружеството е добре познато на българския и международен пазар с изпълняваните услуги в областта на разрушаващия и безразрушителен контрол на качеството на продукти, материали и съоръжения, диагностика и контрол на електрически уредби и съоръжения,технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/, както и оценяване на съответствието на Транспортируемо оборудване под налягане / ТОН / и Съоръжения под налягане / СиН /.
 
Централният офис на фирмата е разположен в столицата на Република България – гр. София. Фирмата има девет клона в България, а също в Северна Македония и Република Хърватия, Белгия и Китай, разположени както следва:
 
 • Северна България – гр. Плевен ( 2 броя ) , гр. Русе и гр. Варна;
 • Централна и Източна България – гр.Пловдив и гр. Стара Загора;
 • Република Македония – гр. Скопие;
 • Република Хърватия – гр. Загреб;
 • Белгия – гр. Вилвоорде ;
 • Република Китай – гр. Шанхай .
АКРЕДИТАЦИИ, ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТИ
 1. От основаването си ( 1995 г.) , дружеството е атестирано от Комитета по стандартизация и метрология към МС в съответствие със стандарт БДС EN 45001 и БДС EN 45002. През 1999 г. е преакредитирано от новосъздадената Българска служба по акредитация към КСМ (атестат №5-И/12.03.99 г.). Към настоящия момент ” Контролтест ” ООД е акредитиран от Изпълнителна агенция ” Българска служба по акредитация ” съгласно БДС EN 17020/2012 като Орган за контрол от Вид “А” ( Сертификат за одобрение № 520КА ) ;
 2.  От март 1998 г. лабораторията към ” Контролтест ” ООД е първата в бранша, сертифицирана от Lloyds Register Quality Assurance система по качество, съгласно стандарта ISO 9002:1994 ( Сертификат за одобрение №206717) ;
 3. От юни 2014 г. “Контролтест” ООД е сертифициран съгласно стандарта ISO 14001:2004 ( Сертификат за одобрение № EMS140543-01 ) от “ИНТЕРТЕК”, впоследствие съгласмо ISO 14001:2015 ( Сертификат за одобрение № 72931 ) от “NQA”. OHSAS 18001:2007 (Сертификат за одобрение №72932) от “NQA”;
 4. От май 2001 г. ” Контролтест ” ООД е оправомощено лице за технически надзор на съоръжения с повишена опасност /регистрационен №228/ от Държавната агенция по метрологичен и технически надзор, съгласно PMS 187/21.09.2000 и е лицензиран за същите дейности от 30.10.2006 г.
 5.   ” Контролтест ” ООД е нотифициран от Европейската комисия орган за        оценяване на съответствието с регистрационен № NB 2413 както следва:   От октомври 2012г. по директива 2010/35/ЕС        –     Оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане /TPED/;
 6. От декември 2014г. по директива 97/23/ЕО, а от август 2016 по директива 2014/68/ЕС. Оценяване на съответствието на съоръжения под налягане (PED).
 7. От август 2014 г. “Контролтест” ООД е първата фирма, сертифицирана съгласно стандарта: ISO 55001:2014 от INTERTEK;
 8. От март 2017 г. “Контролтест” ООД е одобрен, съгласно правилата на ” Български корабен регистър” да извършва безразрушителен контрол на заварени съединения и измерване дебелина на материали и корпусни конструкции, на кораби и плаващи съоръжения – одобрение № 36-3-436/17.

Нашите сертификати ще видите тук

ПАРТНЬОРИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО
” Контролтест “ООД е един от съоснователите на Българска асоциация в атомната индустрия от 2019 г. и в сътрудничество с Руския съюз по нефто и газо строителство /РОССНГС/.
 
”Контролтест” ООД е в партньорски отношения с RTD (понастоящем А+ RTD) от 1999 г. Дружеството е едно от от най-големите в световен мащаб в областта на изпитанията и по-специално на иновативните методи за контрол. Съвместната им дейност с него е основна в областта на неконвенционалните методи и оборудване за изпитания на материалите.
 
От 2018 г. ” Контролтест ” ООД имат споразумение за сътрудничество с Шанхайско сдружение по безразрушителен контрол ( SHNDT ) и Китайска обединена атомна енергийна група ( CGNPG ) – China Technology Co. Ltd – обслужване на атомната енергетика.
 
В партньорски отношения са с НГС К и Д ООД, Русия в областите – Метод на фазираните решетки; Ултразвуков време – дифракционен метод (TOFD) ; Механизирани и автоматизирани ултразвукови системи за изпитване.
 
Друг техен основен партньор на турския пазар, още от 1999 г., е S & Q Mart Ltd. Това е една от големите компании за контрол и инспекция без разрушаване в Турция. Техни основни подизпълнители и партньори в Турция са още SZUTEST и INSPECCO.
 
IPSI Франция е техен основен доставчик на оборудване и консумативи за БК.
 
Основни доставчици на консумативи и оборудване за БК са още:
 
 • OLIMPUS, България;
 • NDT Products and Systems;
 • DURR NDT, Германия.
ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter 148ScreenHunter 157ScreenHunter 156ScreenHunter 155ScreenHunter 154ScreenHunter 153ScreenHunter 152ScreenHunter 151ScreenHunter 150ScreenHunter 149
КОНТАКТИ

“Контролтест” ООД – controltest.eu
Адрес: гр. София, бул. Асен Йорданов 12
Тел.: 02 978 67 88
E-mail: ndt@ controltest.eu

Текст и изображения: controltest.eu

За автора