Ковес – Хладилни инсталации

ЗА НАС

ScreenHunter_18605 May. 20 09.00Ние сме сертифицирани от Българската браншова камара – Машиностроене за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове.

Проектантският ни екип е от проектанти с придобита пълна проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционнотто проектиране (КИИП).

ДЕЙНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО TRANE
Ние сме търговски и сервизен представител за България на Trane.

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
Ние предлагаме широка гама на климатично и хладилно оборудване.

СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ
Гаранционно и извънгаранционно обслужване на климатично оборудване.

ПРОЕКТИРАНЕ
Ние предлагаме висококачествени и надеждни проектантски услуги.

КОНТАКТИ

Ковес – Хладилни инсталации – coves-bg.com
Адрес: гр. София, бул. Сливница №141-143, eт.4
Тел.: 02 985 38 46
Факс: 02 985 38 45
Моб.тел.: 0889 842 802; 0878 842 802
E-mail: office@ coves-bg.com

Текст и изображения: coves-bg.com

За автора