Цветанка Пенчева Димитрова (350) – Нотариус София

ЗА НАС

ScreenHunter_171 Sep. 04 14.48Нотариус Цветанка Пенчева Димитрова (350) предлага на своите клиенти широк спектър от нотариални услуги.

 

 

 

УСЛУГИ
 • нотариални актове, изповядване на сделки с недвижими имоти;
 • договори;
 • договори за доброволна делба и др.;
 • договор за продажба на мпс и други движими вещи;
 • нотариална заверка, заверка на преписи на документи;
 • приемане и съхранение на завещания, обявяване и връщане на завещания;
 • нотариални покани;
 • договри за продажба на търговски дружества и продажба на дялове от търговски дружества;
 • изготвяне и заверка на пълномощни и дурги документи;
 • прехвърляне на собственост / МПС;
 • консултации;
 • изготвяне и проверка на документи включително и справки в различни системи.
ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_163 Sep. 04 14.23ScreenHunter_164 Sep. 04 14.23ScreenHunter_165 Sep. 04 14.24
КОНТАКТИ

Цветанка Пенчева Димитрова (350) – Нотариус София
Адрес: гр. София, ул. Генерал Паренсов 51, партер, ап. 1
Тел.: 02 986 40 03; 02 981 18 98
E-mail: notarius350@ abv.bg

За автора