“ДаКиДа” ООД – курсове за водачи на МПС

ЗА НАС

ScreenHunter_2370 Sep. 29 22.35Фирма “ДаКиДа” ООД провежда курсове за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари по шосе, ADR, в градовете Кърджали, Смолян, Търговище, Попово обл. Търговище, Разград и София.
Курс за водачи на МПС за превоз на опасни товари, виж курсове ADR.

Фирма “ДаКиДа” ООД провежда курсове за обучение на “Консултант по безопасността при превоз на опасни товари по шосе”, ADR, в градовете Кърджали, Смолян, Търговище, Разград и София.
Виж курсове ADR.

Фирмата извършва обучение за професонална компетентност на водачи на МПС за придобиване на карта за квалификация на водача, по Наредба № 41 / 04 август 2008 г. на Министерството на транспорта. Курсовете се организират в градовете Кърджали, Смолян, Търговище, Попово обл. Търговище, Вълчедръм обл. Монтана.
Виж други курсове.

Извършваме също така подготовка за изпит за професионално компетентни лица и придобиване на “Удостоверение за професионална компетентност за международен превоз на пътници и/или товари”.
Курсовете се организират в градовете Кърджали, Смолян, Търговище, Вълчедръм обл. Монтана.
Виж други курсове.

Консултантски услуги при превози на опасни товари по шосе, ADR.

Писмена инструкция при превоз на опасни товари в съответствие с ADR 2011 може да видите ТУК.
Писмената инструкция, която водача трябва да носи със себе си при превоз на опасни товари, трябва да бъде цветна.

Доставка на ADR оборудване (ADR чанта, ADR табели и друго ADR оборудване)
Фирмата провежда всяка събота допълнително обучение за възстановяване на контролни точки на водачи на МПС. Виж други курсове.

8.6.4 ADR Таблица за ограничения за преминаване на превозни средства, превозващи опасни товари, през тунели, в зависимост от категорията на тунела и кода на тунелни ограничения за съответния опасен товар, може да видите или изтеглите от ТУК.

7.5.2.1.ADR Смесено товарене на опаковки с опасни товари (с изключение на Клас 1) в едно превозно средство. Опаковки, върху които има поставени етикети за различна опасност, не трябва да се товарят заедно в едно и също превозно средство или в един и същи контейнер, освен ако не се допуска смесено товарене съгласно таблица за смесено натоварване въз основа на етикетите за опасност, които те носят.

УСЛУГИ
  • Шофьорски курсове
  • Курсове АДР
ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_2367 Sep. 29 22.30ScreenHunter_2368 Sep. 29 22.30
КОНТАКТИ

“ДаКиДа” ООД – курсове за водачи на МПС – dakida.com
Адрес: гр. Кърджали, ул. Здравец № 9, бл. Славей 3 ап. 21
Моб.тел.: 0897 975 976; 0886 504 005
E-mail: dakida.kj@ abv.bg; dakida.bg@ gmail.com

Текст и изображения: dakida.com

За автора