ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „АРАМЛИЕЦ”

ЗА НАС

LOVNOДържавно ловно стопанство „Арамлиец” се намира в Ихтиманска Средна гора, на 30 км югоизточно от летище София.
Ловната му площ възлиза на 13 493 ха, от които 10 353 ха горски и 3 140 ха поземлен фонд.
Релефът на ловното стопанство е хълмист, хълмисто-планински и планински. Надморската височина варира от 550 м до 1200 м.
По-големи реки са Треска, Лопушна, Равна, Суха река, Мала река, Голяма река и Лева река, които заедно с притоците си образуват хидроложката мрежа на територията на ловното стопанство. В западната му част се намира язовир “Огняново” с отлични възможности за спортен риболов.

На територията на ДЛС „Арамлец” преобладават широколистните гори, представени главно от бук, дъб и габър, а основните видове дивеч са благороден елен, дива свиня, елен лопатар, муфлон, сърна и полски заек. От хищниците се срещат вълк, лисица, чакал, бялка, дива котка, невестулка, язовец. Ловното стопанство е с традиции в лова на пернат дивеч: фазан, яребица, гривяк, гургулица и пъдпъдък са най-характерните представители на дребните пернати, обект на лов.
Благородният елен, дивата свиня, еленът лопатар, муфлонът и сърната имат добри трофейни качества. Най-добрите отстреляни трофеи за района на ДЛС „Арамлиец” са тези от:
Муфлон – 209 точки по CIC;
Сръндак – 138 точки по CIC;
Глиган – 123 точки по CIC.
Най-добрите отстреляни трофеи през последния ловен сезон са от дива свиня.

ГАЛЕРИЯ

1329808717_1034_300_1329808717SAMSUNG DIGITAL CAMERASAMSUNG DIGITAL CAMERA1329809728_1034_300_13298097271329809713_1034_300_13298097131329809693_1034_300_13298096931329809678_1034_300_13298096781329809662_1034_300_13298096611329809645_1034_300_13298096441329809630_1034_300_1329809629
КОНТАКТИ

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „АРАМЛИЕЦ” – dls-aramliec.com

Адрес: с. Огняново, Област София
Тел.: 02 421 02 33
Моб. тел.: 0884 00 51 46, 0887 766 233
E-mail: ddsaramliec@ dag.bg; dlsaramliec@ abv.bg

Текст и изображения: dls-aramliec.com

За автора