„Девня Цимент” АД

ЗА НАС

ScreenHunter_32824 Jan. 22 08.08Италчементи Груп навлиза на българския пазар през 1998 г. чрез закупуването на „Девня Цимент” АД. В началото на 1999 г. Групата придобива контрол и върху Вулкан Цимент –
производствен завод, разположен край Димитровград. Притежавайки двата завода за производство на цимент Италчементи Груп България е лидер на местния пазар с производствен капацитет от над 2 милиона тона цимент годишно. Последното попълнение към семейството на Италчементи Груп България е „Девня Бизнес Сентър” – дружество, предоставящо стандартизирани услуги за Италчементи Груп и нейните филиали в областта на финансите, счетоводството, информационните технологии, човешките ресурси и други. От влизането си на българският пазар през 1998 г., компаниятата е инвестирала на 670 милиона лева за придобиване и модернизация на процесите и на производствените си мощности.

Поставяйки здравето и безопасността на работното място сред основните корпоративни ценности, компанията насърчава и укрепва подхода си под мотото “Безопасността – начин на живот”. В съответствие с ангажимента за устойчивост, дружеството активно включва всички йерархични нива в организацията, подизпълнители и трети страни в 5-те области на системата за управление на безопасността: Лидерство, Мотивация, Организация, Инструменти и Подизпълнители. Солидната процедурна рамка от стандарти, правила и мерки е насочена към повишаване на културата по здраве и безопасност, като мотивацията на всички служители постоянно се стимулира
чрез курсове за обучение – I-SAFE, инспекции, беседи по безопасност, анализ на злополуките/инцидентите, насърчителни програми и др. Многобройните награди, получавани всяка година, са истинско признание
за сериозните постижения на Дружеството в областта на здравето и безопасността. В продължение на три последователни години „Девня Цимент” АД и „Вулкан Цимент” АД са класирани в първата тройка на Националните
награди за здраве и безопасност, а през 2013 г. „Девня Цимент” АД заема първо място, следвана от “Вулкан Цимент” АД на второ място.

ПРОДУКТИ
  • Цимент
  • Хидравлични свързващи вещества
  • Микронизиран варовик
  • Продукти МАЕСТРО
  • Сухи смеси
  • Бои
  • Мазилки
  • Топлоизолационни системи МАЕСТРОТЕРМ
РАЗВИТИЕ

Италчементи Груп е един от десетте циментови производители, които са част от Инициативата за устойчиво развитие на циментовите предприятия, проект оглавен от най-големите производители на цимент. Тя има за цел да се улеснят действията и да се ускори прогреса на устойчивото развитие. Създадена е в съюз с намиращия се в Женева Световен Бизнес Съвет за устойчиво развитие (WBCSD). Италчементи Груп следва целеви план, извършва независими изследвания и консултация на акционерите, като фокусът на действията й е насочен върху следните три аспекта:
1. Икономически
2. Социален
3. Околна среда – включващ важни въпроси като, алтернативни суровини и горива, енергия, качество на въздуха, шум, качество на водата, минимизиране на отпадъците и възстановяване, опазване на ландшафта, транспорт и опазване на околна среда.

ГАЛЕРИЯ

devniaScreenHunter_32813 Jan. 22 08.02ScreenHunter_32814 Jan. 22 08.02ScreenHunter_32815 Jan. 22 08.03ScreenHunter_32816 Jan. 22 08.03ScreenHunter_32817 Jan. 22 08.03ScreenHunter_32818 Jan. 22 08.03ScreenHunter_32819 Jan. 22 08.03
КОНТАКТИ

„Девня Цимент” АД – http://devnyacement.bg/bg/
Адрес: гр.Девня, Индустриална зона
Тел.: 05199 24 20
Факс: 05199 32 14

“Вулкан Цимент” АД
Адрес: гр. Димитровград, кв. Вулкан
Тел.: 0391 684 81
Факс: 0391 665 12

Текст и изображения: devnyacement.bg/bg

За автора