“Деворекс” ЕАД

ЗА НАС
ScreenHunter_334 Apr. 10 07.26Деворекс ЕАД е бързоразвиваща се, международна компания, която създава иновативни, функционални и екологични продукти. Основните принципи за успех на фирмата са:

  • Създаване и реализация на висококачествена продукция
  • Високо ниво на клиентска удовлетвореност
  • Постоянна оптимизация на производствените процеси
  • Висока производителност на труда
  • Грижа за околната среда

Ръководството на фирмата вярва, че за консолидиран и устойчив растеж в национален и международен план е необходимо откровено и дългосрочно сътрудничество с клиентите.

Днес компанията е лидер на българския и румънския пазар. Продуктите с търговска марка Devorex са широко представени благодарение на сътрудничеството с водещи търговци на строителни материали. В международен план продуктите на фирмата са представени чрез собствени представителства и търговски партньори в над 20 държави в Европа, Южна Америка, Азия и Африка.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_324 Apr. 10 07.17ScreenHunter_326 Apr. 10 07.21ScreenHunter_328 Apr. 10 07.22ScreenHunter_329 Apr. 10 07.22ScreenHunter_330 Apr. 10 07.22
КОНТАКТИ
“Деворекс” ЕАД – devorex.com
Адрес: Област Пловдив, Браниполе, местност Чиирите 20Г
Тел.: 032 677 105; 032 677 205
Факс: 032 677 305
E-mail: info@ devorex.com

Текст и изображения: devorex.com

За автора