Динко Господинов – Нотариус Стара Загора

ЗА НАС

ScreenHunter_7392 Aug. 14 00.20Нотариус Динко Господинов извършва пълната гама нотариални производства и услуги, позволени от закона в кантората си в град Стара Загора.

Нотариус Динко Господинов работи с цялата безпристрастност, която се изисква от него и на която разчитат неговите клиенти и точно поради тази причина е един от най-търсените нотариуси в Стара Загора.

УСЛУГИ

Удостоверява юридически сделки
Изготвя и съхранява документация и ценни книжа (като пълномощни, завещания, молби, нотариални покани, разписки, договори, декларации)
Осъществява правни консултации
Свидетелства за оригиналността на подписи и документи

Нотариалното производство е съвкупността от дейности, които специалистът извършва по сделките или правните факти, така че да се достигне максималната степен на удовлетвореност на всички страни, участващи в процеса.

То винаги е в писмена форма, което го превръща в доказателство в случаите, когато това се налага и в съответствие с правните рамки на България.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_7387 Aug. 14 00.17ScreenHunter_7388 Aug. 14 00.17ScreenHunter_7390 Aug. 14 00.17
КОНТАКТИ

Динко Господинов – Нотариус
Адрес: гр. Стара Загора, ул. Генерал Гурко 54, ет. 3, ап. 9 – офис
Тел.: 042 625 222; 042 623 707
E-mail: dgospodinov_notar@ abv.bg

За автора