“Дунарит”

ЗА НАС

DUNAДружеството е основано през 1903 година като фабрика за барут. През 1947 година е национализирано и наименувано “Държавна фабрика Дунарит”. От 2005 година предприятието функционира като частно акционерно дружество.

През годините “Дунарит” се развива и утвърждава като производител на детониращи шнурове, противотанкови и противопехотни мини, артилерийски и авиационни боеприпаси.

Успоредно с усъвършенстването на военните продукти започва производството на продукция за граждански цели: оборудване за зъботехнически лаборатории, машини за поддръжка и ремонт на релсови пътища, автомобилни уредби за ВВГ “Пропан Бутан”, пластмасови детайли и инструментална екипировка.

Днес “Дунарит” АД е познато на международните пазари като дружество с традиции, съхранило опита на поколенията в проектирането, производството и търговията на военна и машиностроителна продукция.

ПОЛИТИКАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

 • поддържане доверието и сигурността на нашите клиенти и партньори, изпълнявайки техните изисквания на принципа на взаимното зачитане;
 • гарантиране качеството и безопасността на продуктите;
 • усъвършенстване и развитие на персонала, с цел просперитет на дружеството;
 • непрекъснато подобряване на системата за управление на дружеството;
 • предотвратяване на нараняване и заболяване на персонала, подизпълнителите и посетителите на дружеството;
 • предотвратяване негативното въздействие върху околната среда чрез:- ефективно управление на отпадъците, – недопускане на разливи, взривове и пожари в резултат от дейността на дружеството
 • съотстветствие на дейностите с приложимите законови и други изисквания, приети от дружеството.

Задължение на целия персонал на “Дунарит” АД е да допринася за осъществяване на фирмената политика, като не допуска компромиси с качеството, безопасността, и грижата за околната среда.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

“Дунарит” – АД е съвременно предприятие, специализирано в областта на машиностроенето и производството на боеприпаси и друга военна продукция.

Използването на съвременни CAD-CAM системи за проектиране от специалистите в иновационните направления, съхранените традиции и опит в разработките, допринасят за бързото усвояване на нови продукти, както и за усъвършенстване и модернизиране на технологичните процеси.

Дружеството разполага с изпитвателна лаборатория за извършване на метрологичен контрол, химичен, спектрален, металографски анализ, рентгенова дефектоскопия, контрол на физикомеханични показатели на материали и готова продукция.

МЕТАЛООБРАБОТКА

Технологични процеси за металообработка

 • коване, горещо щамповане;
 • обработка на листов материал;
 • струговане, фрезоване, резбонарязване и резбонакатаване, шлифоване, нишково и обемно ерозиране;
 • заваряване;
 • термична обработка;
 • нанасяне на галванични, лакобояджийски и полимерни прахови покрития;

“Дунарит” – АД разполага със следното технологично оборудване:

 • стругове и фрези с ЦПУ ;
 • обработващи центри;
 • шлифовъчни машини;
 • нишкови и обемно ерозийни машини;
 • ексцентър преси от 25 до 250 тона;
 • хидравлични преси до 630 тона;
 • двойно действаща преса 200/315 тона за дълбоко изтегляне;

В дружеството се изработват:

 • ротационни детайли с диаметър до 500 мм.;
 • призматични корпусни детайли с габаритни размери мах 500х400х375 мм.;
 • шприцформи, пресформи, щанци и щампи – габаритни размери мах 800х800 мм
 • приспособления;
 • специализирани средства за измерване
 • машини, съоръжения и оборудване по заявка от клиента.
ГАЛЕРИЯ

aviation-bombs-fab-500m-62-high-explosive-bombaviation-bombs-ofab-100-120-high-explosives-fragmentation-bombaviation-bombs-ofab-250-270-high-explosiveaviation-bombs-p-50-75d-practice-bomb
КОНТАКТИ

“Дунарит” AД – dunarit.com

Адрес: гр. Русе
Тел.: 082 811 520
Факс: 082 811 530
Е-mail: office@ dunarit.com

Текст и изображения: dunarit.com

За автора