“Еко Проект” ООД – Тръби и фитинги

ЗА НАС

ECOФирма “Еко Проект” ООД е създадена през 2004 година в град Габрово.

Партньори в дружеството са специалисти с дългогодишен бизнес опит в преработката на полимери, производствени иновации, инфраструктурно и промишлено строителство. Тяхната цел е да правят принадена стойност, да създават работни места и да произвеждат съвременни продукти.

Компанията е специализирана в производство на полиетиленови тръби и фитинги за влагане в инфраструктурното строителство. Приложения: пренос на питейна вода и газ; канализация, отводняване и дренаж; защита на оптичен кабел; тръби за общо приложение.

Суровината за производство на тръби, използвана от „Еко Проект” ООД – полиетилен висока плътност (HDPE) – се доставя от водещи световни химически концерни- “Borealis”, “Dow Chemical” и “Basell”.

Предлаганата на пазара тръба е с търговска марка “ECOpipe”. Производството покрива пълния асортимент на използваните в България полиетиленови тръби за пренос на вода, газ и защита на оптичен кабел от ф20 мм до ф 630 мм за всички работни налягания.

„Еко Проект” ООД комплектова тръбите собствено производство с български и вносни свързващи части и арматура от доставчици с доказано качество.

„Еко проект” притежава собствена производствена сграда от 2000 кв.м. и 10 декара промишлен терен и складови площи в с. Враниловци, Габровска община, както и 200 кв.м. административен офис, разположен в центъра на гр. Габрово.

„Еко Проект” ООД предлага инженеринг консултации, строително проектиране, подготовка и управление на строителни проекти и логистика. В компанията работи специализирано звено за изграждане на напорни водопроводи до ф 450 мм., канализационни системи до ф 900 мм., както и градски и магистрални оптични трасета от всякакъв характер.

Най – новото производство на Еко Проект” са напорни тръби с големи диаметри. Последният проект на компанията е свързан с производството на дву и трислойни RC тръби, които са новост както за България, така и за Европа. Използват се предимно в безизкопните технологии и са предвидени за полагане без пясъчно легло, както и тръба в тръба Те са десетки пъти по-здрави от обикновените полиетиленови тръби по т. нар. устойчивост на разпространение на пукнатини.

Фирма Еко Проект е сред 13-е номинирани за годишните награди „Конкурентна България“ 2013 за най-успешен проект по Оперативна програма „Конкурентоспособност“. Компанията е удостоена с плакет и грамота в категорията „Технологична модернизация“ на церемония през декември 2013 г. Организатор на престижното събитие е Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката и енергетиката.

Пак в края на 2013 г. дружеството получава отличието „Златен печат“ за иновативен мениджмънт и социална отговорност. И става почетен член на Съвета на европейската бизнес общност като е удостоено със „Златна монета“, която се дава на компании за висок престиж и обществено признание в областта на икономиката.

ФИТИНГИ

ФИТИНГИ ЗА ЧЕЛНА ЗАВАРКА – СЕГМЕНТИРАНИ

Еко Проект разполага с модерна машина и оборудване на немската компания Hurner за производство на сегментирани фитинги с размери до 400 мм. Технологията позволява изпълнение, както на единични, така и на големи серии. Осигурява номенклатура от най-използваните размери и видове.

ФИТИНГИ БЪРЗА ВРЪЗКА

ИНСТАЛАЦИИ

“Еко Проект ООД притежава модерно технологично оборудване, висока производителност и широка заводска номенклатура, които позволяват да бъдат задоволени изискванията на пазара. Производствените мощности осигуряват изпълнение на големи по обем и разнородни по спецификация поръчки. В удовлетворение на клиентите, произвежда и доставя всички използвани размери и видове гладкостенни и тръби със структурирани стени, свързващи части и други материали.

Използва суровини HDPE (полиетилен висока плътност) и PP (полипропилен) на водещи световни химически компании, с което гарантира качество и надежност на продуктите си. Притежава всички необходими сертификати и документи за дейността и извършва ежедневен качествен контрол в заводски условия, както и периодичен контрол в независима външна акредитирана лаборатория.

СТРОИТЕЛСТВО

Еко Проект ООД извършва проучване и консултира проектиране на водопроводни мрежи, канализационни колектори, речни водохващания, деривационни системи, безизкопни технологии за изпълнение на водопровод и канализация.

Еко Проект ООД притежава съвременна техника и оборудване, с които екип от квалифицирани работници извършват полагане и монтаж на водопроводни и канализационни мрежи.

На клиентите се предлага специализирана инженерингова помощ и съвети, свързани с материали и оборудване за иновативни технологии на работа в инфраструктурното строителство.

Дружеството притежава собствен товарен транспорт и осигурява доставки до обект на клиента.

Активни контакти и партньорски отношения Еко Проект осъществява с проектантски фирми, асоциации и други организации, както и водещи световни компании в бранша.

ГАЛЕРИЯ

Basic RGB43555.inddstroi2
КОНТАКТИ

“Еко Проект” ООД – ecoprobg.com

Адрес: гр. Габрово, ул. “Любен Каравелов” 26
Тел./факс: 066 809 899
Моб. тел.: 0894 765 333; 0894 765 313; 0894 765 323
Е-mail: ecopro@ abv.bg

Текст и изображения: ecoprobg.com

За автора