Екоцентър Стара Загора

ЗА НАС

ScreenHunter_14897 Feb. 16 08.09Екоцентърът е създаден по проект “Партньорство за екополитика”, който се изпълнява от Търговско-промишлена палата – Стара Загора, в партньорство с “Обществен дарителски фонд – Стара Загора” и СНЦ “Гражданско обединение – Стара Загора”, с финансовата помощ на Европейския съюз, по програма ФАР “Развитие на гражданското общество” BG 2004/016-711.01.01.

Екоцентърът е създаден в отговор на нарастващата потребност от екологична информация и граждански контрол.

ЕКОЦЕНТЪРЪТ

Приема сигнали от граждани за екологични проблеми и явления, въздействащи върху хора, реколта, животни и околна среда
Информира гражданите и институциите за екологичната обстановка в региона
Информира за нормативната уредба, свързана с околната среда и регионалните еко политики
Разработва и разпространява информационни материали
Събира, обработва и анализира данни за екологичната обстановка в региона
Организира посещения на места с проявени екологични проблеми от експерти и граждани

из Конституцията на РБългария:

чл. 7. Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица.

чл. 15. РБългария осигурява опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа…

чл. 28. Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва, като най-тежко престъпление.

ПРОЕКТИ

Проект Европейски мостове

logoПроект Европейски екомостове се реализира от Търговско-промишлена палата – Стара Загора в партньорство с екологичната организация Енвиропеа, Париж, Гражданско обединение – Стара Загора и Обществен дарителски фонд – Стара Загора с финансовата подкрепа на Главна дирекция Околна среда на Европейската комисия.

Норвежка програма за сътрудничество с България

Проект: “Оценка, намаляване и предотвратяване на замърсяването на въздуха, водата и почвата в регион Стара Загора”

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_14893 Feb. 16 08.08ScreenHunter_14892 Feb. 16 08.08ScreenHunter_14891 Feb. 16 08.08ScreenHunter_14890 Feb. 16 08.08ScreenHunter_14889 Feb. 16 08.08ScreenHunter_14888 Feb. 16 08.07ScreenHunter_14887 Feb. 16 08.07ScreenHunter_14886 Feb. 16 08.07ScreenHunter_14885 Feb. 16 08.07ScreenHunter_14883 Feb. 16 08.07ScreenHunter_14884 Feb. 16 08.07ScreenHunter_14882 Feb. 16 08.07ScreenHunter_14881 Feb. 16 08.07ScreenHunter_14880 Feb. 16 08.07ScreenHunter_14894 Feb. 16 08.08ScreenHunter_14896 Feb. 16 08.08ScreenHunter_14895 Feb. 16 08.08
КОНТАКТИ

Екоцентър Стара Загора – go-starazagora.org
Адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 80, ет. 3
Тел.: 042 651 155

Текст и изображения: go-starazagora.org

За автора