Екотрейд метал ЕООД

ЗА НАС

eko„ЕКО ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ООД е частно търговско дружество, специализирано в събиране, транспортиране, временно съхранение и износ на опасни отпадъци.

Склад за съхранение на опасни отпадъци
Решенията, които ние ще Ви предложим, са изцяло съобразени с действащото към момента национално и европейско законодателство, в областта на управлението на опасни и неопасни отпадъци.

„ЕКО ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ООД е привело дейността си в пълно съответствие с изискванията на националното и европейско екологично законодателство, в сферата на третирането на опасни отпадъци и опазването на околната среда, като същевременно се стреми да подобрява качеството на предоставяните услуги и да изпълни най-строгите изисквания на своите клиенти.

Дружеството притежава Разрешително за дейности с опасни отпадъци, издадено от Регионална инспекция по околната среда и водите – гр.София.

За целите на своята дейност Дружеството е обособило площадка за временно съхранение на опасни отпадъци.

Дружеството разполага също с необходимата специализирана техника за обслужване на своите клиенти от мястото на генериране на отпадъците.

В „ЕКО ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ООД работи екип от опитни специалисти, отлично запознати с българската екологичната нормативна уредба.

Успешният опит до момента и натрупаните в тази връзка специфични знания и умения на членовете на екипа ни са гаранция за качеството на предоставяните услуги.

ГАЛЕРИЯ

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVD_104~2VD_104~1VD_100~2VD_100~1OLYMPUS DIGITAL CAMERART70_1NTS(6)~1NTS(3)~1OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA
КОНТАКТИ

Екотрейд метал ЕООД – ekotrademetal.com

Адрес: гр. Русе, булевард “Цар Освободител” 46
Моб. тел.: 0878 540 077; 0898 540 077
E-mail: ekotrademetal@ abv.bg

Текст и изображения: ekotrademetal.com

За автора