“Елбимекс” ООД

ЗА НАС
logo1Елбимекс ООД е създадено през 2006г. Дружеството извършва дейности на територията на площадки за времено съхранение, транспортиране и предварително третиране на отпадъци от хартия, картон, полиетилен, стъкло, черни и цветни метали и отпадъци от опаковки. За извършване на посочените дейности дружеството притежава Лиценз №994/09.10.2009г., издаден от МИЕТ и Регистрационен документ №03-РД-331-03/09.12.2009г, издаден от РИОСВ.
Фирмата ни предлага качествено обслужване на своите клиенти с оглед бърза и ефективна работа. Търговско – складовата ни база се намира в Западна промишлена зона – гр. Варна. Разполагаме с площадки и на територията на град Аксаково и град Добрич. Разполагаме със собствена специализирана техника от най-висок клас, гаранция за качественото изпълнение. Осигуряваме и транспортирането на отпадъците, които се предават за рециклиране с цел удобството на клиента.

ScreenHunter_393 Feb. 07 16.13Фирмата се развива благодарение на инвестиции – качествени машини и транспортни средства за обслужване на всички видове отпадъци. Разбира се, наред с тях, ключов се оказва и човешкия фактор – екип от амбициозни и мотивирани хора. Опитът, който притежава екипът е едно от най-големите предимства на фирмата. Високата репутация на компанията се гради на отговорността и професионализма при изпълнение на поетите ангажименти, лоялността и коректността към всички клиенти и партньори. Фирмата ни има гъвкава ценова политика и индивидуален подход към всеки, затова и списъка на нашите клиенти е разнообразен. Наши клиенти са големи търговски вериги като: Метро Кеш енд Кери България ЕООД, Била България, Карфур, МОЛ Варна, Бурлекс и други. Обслужваме и държавни и обществени институции, неправителствени организации и частни лица.

Стремежите на фирмата са насочени към професионално превъзходство и безкомпромисност на качественото изпълнение на изискванията на нашите клиенти. Ние сме доказали нашите способности да се приспособяваме и развиваме!

УСЛУГИ
Ние сме специализирана фирма в областта на разделното събиране и извозване на отпадъци от опаковки. От началото на 2010 г. „ Елбимекс” ООД се специализира и в сметосъбиране и сметоизвозване на битови, промишлени, строително-ремонтни отпадъци, които нямат характер на опасни отпадъци и депониране на твърди битови отпадъци в съответните депа на територията на област Варна. Насочили сме усилията си в сключването на договори за извозването на ТБО и промишлени отпадъци от Фирми и организации.
Бонуси, които Ви предлагаме:
Конкурентни цени за извозените количества отпадъци към момента на извозване
Издаване на протокол за унищожаване, придружен от кантарна бележка за полученото количество архивни документи с изтекъл срок на съхранение.
Предоставяне на безплатен транспорт за извозване на архивните документи.
Съдействие при изготвяне на документи и отчетни книги

КОНТАКТИ
“Елбимекс” ООД – elbimeks.com
Адрес: гр. Варна, Западна промишлена зона, Феникс реком ІІ
Тел.: 052 502 233
Факс: 0886 605 529
Моб. тел.: 0887 929 472 (За всички видове метали, ИУЕЕО, ИУМПС)
E-mail: office@elbimeks.com


Вижте по-голяма карта

За автора