ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ ЕООД

ЗА НАС

ScreenHunter_48351 Jul. 04 22.05Фирма “ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ” ЕООД е създадена през октомври 2002 г., като приемник на ЕТ “Груди Проданов – Бисер Проданов”, която е на пазара на електро услугите от 1993 г.
Предметът на дейност на “ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ” ЕООД е проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на електрически мрежи и съоръжения ниско и средно напрежение. Фирмата има множество обекти на територията на Бургаска област, в т.ч. в гр.Бургас, гр.Созопол, гр.Приморско, с.Лозенец, гр.Царево, гр.Ахтопол, с.Синеморец, с.Резово и др. Фирмата е записана в Централен професионален регистър на строителите към Камарата на Строителите в България.
“ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ” ЕООД разполага с квалифициран състав електромонтьори, съгласно изискванията на ПУЕУ, НТЕЕЦМ и ППСТН и подходяща малка механизация и товаропътнически транспортни средства.
Основни Инвенститори са “EVN Електроразпределение България” АД гр. Пловдив, Община Царево, Община Приморско и Община Малко Търново.
Главните насоки на развитие на ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ ЕООД са свързани с развитието на електроенергийния сектор и използваните там нови технологии и материали. За тази цел персоналът на фирмата непрекъснато проучва и внедрява най-новите технологии и материали, използвани в тази област.
Ръководния екип разбира, че използването на качествени материали, помага за удовлетворението на своите инвеститори и за по-дългия живот на изградените от тях съоръжения и мрежи. Поради тази основна причина е организирана система за периодична оценка на всеки доставчик.
Политиката на фирмата е подчинена изцяло на стремежа непрекъснато да се удовлетворяват изискванията, нуждите и очакванията на инвеститорите и да се увеличава обемът на извършените СМР, като се предлагат качествени услуги и се насърчава всеки член на персонала да допринася в рамките на своята компетентност и правомощия за постигане на тази цел.
За фирмата това означава:
-да определя нуждите и очакванията на своите инвеститори и клиенти и да ги удовлетворява коректно и професионално;
-да определя цели по качеството и да информира целия персонал за значението на тяхното изпълнение;
-да отговаря на изискванията на системата за управление на качеството и непрекъснато да подобрява нейната ефективност;
-да развива уменията на персонала и да повишава неговото сътрудничество чрез ефективно обучение по най-новите технологии и материали;
-да се съобразява с действащото законодателство в областта на строителството и техническата безопасност.

УСЛУГИ

Електроизграждане ЕООД – град Бургас извършва следните услуги:
– Проектиране, изграждане, поддръжка и ремонт на кабелни обекти – ниско и средно напрежение;
– Проектиране, изграждане, поддръжка и ремонт на въздушни мрежи – ниско и средно напрежение;
– Проектиране, изграждане, поддръжка и ремонт на паркови и улични осветления;
– Строителство и ремонт на трансформаторни подстанции;
– Ремонт на аварирали електросъоръжения.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_48339 Jul. 04 21.56ScreenHunter_48340 Jul. 04 21.56ScreenHunter_48342 Jul. 04 21.57ScreenHunter_48343 Jul. 04 21.57ScreenHunter_48346 Jul. 04 21.57ScreenHunter_48347 Jul. 04 21.57ScreenHunter_48348 Jul. 04 21.57
КОНТАКТИ

ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ ЕООД
Адрес: гр. Бургас, ул. “Рилска” 3
Тел.: 056 821 652
Факс: 056 821 653
Моб.тел.: 0897 886 120; 0897 886 11
E-mail: elektroizgragdane@ abv.bg

За автора