“Елфор” ЕООД

ЗА НАС

logo-elforФирма “Елфор” е регистрирана през м. март 1995 г. като електро и енергомонтажна с проектиране на електростанции, осветителни системи и съоръжения за външни електрозахранвания чрез кабелни и въздушни линии, трафопостове и уредби ниско и средно напрежение.

През 1995 г. получава лиценз от Комитета по енергетика за изграждане и ремонт на съоръжения с напрежение до 35 kV.

От 1999 г. е базирана в Пловдив и осъществява електроинженерингова и монтажна дейност, включваща проектиране на електрически инсталации и енергийни обекти.

От 2001 г. притежава собствена складова и производствена база, разположена на 2240 кв. М. в Южната Индустриална зона, на бул. “Кукленско шосе” 30, до Митнически терминал – Пловдив.

От 2003 г. е изграден производствено-монтажен цех с РЗП 750 кв. М. Фирмата разполага със собствен лек и товарен транспорт, механизация и специализирана техника за осъществяване на дейността си.

От 2005 г. ЕЛФОР ЕООД притежава сертификат за качество по стандарт ISO 9001-2000.

От 2007 г. по поръчка на LIEBHERR започва производството на бетонови контейнерни трансформаторни подстанции.

От 2007 г. ЕЛФОР ЕООД е изпълнител по рамков договор с EVN на всички дейности по изграждане на нови присъединявания, реконструкции на мрежи и изнасяне на електромерни табла на територията на КЕЦ – Асеновград.

От 2008 г. фирмата фигурира в Централен професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от енергийната инфраструктура от 2 и 3 категория по ЗУТ.

От 2008 г. ЕЛФОР ЕООД проектира две фотоволтаични електроцентрали с мощности от 18,5MW и 60MWс площи съответно 45 хектара и 200 хектара.

От 2008 г. ЕЛФОР ЕООД е изпълнител по рамков договор с EVN на всички дейности по изграждане на нови присъединявания, реконструкции на мрежи и изнасяне на електромерни табла на територията на КЕЦ – Момчилград.

От 2009 г. ЕЛФОР ЕООД като страна по рамкови договори проектира обектите по инвестиционните програми и новите присъединявания за трите структури на EVN – КЕЦ Пловдив Север, КЕЦ Пловдив Център и КЕЦ Пловдив Юг.

ГАЛЕРИЯ
18-02-2011-20-17_gallery-goriva1ScreenHunter_1602 Mar. 19 11.38ScreenHunter_1601 Mar. 19 11.38ScreenHunter_1600 Mar. 19 11.38ScreenHunter_1599 Mar. 19 11.38ScreenHunter_1598 Mar. 19 11.38ScreenHunter_1597 Mar. 19 11.38ScreenHunter_1596 Mar. 19 11.38ScreenHunter_1595 Mar. 19 11.38ScreenHunter_1594 Mar. 19 11.37ScreenHunter_1593 Mar. 19 11.37ScreenHunter_1592 Mar. 19 11.37ScreenHunter_1591 Mar. 19 11.3718-02-2011-20-18_gallery-goriva518-02-2011-20-18_gallery-goriva318-02-2011-20-18_gallery-goriva2
КОНТАКТИ
“Елфор” ЕООД – elfor.bg
Адрес: гр. Пловдив, ул.”Преслав” № 28
Тел.: 032 395 100
Факс: 032 395 101
Е-mail: elfor_ltd@ abv.bg

Адрес: гр. Пловдив, ул.” Кукленско шосе” № 30
Тел.: 032 633 450
Факс: 032 633 460
Е-mail: elfor_ltd@ abv.bg

За автора