“Елкотех – Синхрон“ ООД – Електрически инсталации

ЗА НАС

ELKOTEHФирма “ Елкотех-синхрон “ ООД е регистрирана, като самостоятелно юридическо лице на 07.08.2000 година , с решение № 957 на Силистренския окръжен съд по фирмено дело № 383/2000. Вписано е в регистър I , том 18 , стр. 202 , парт.№ 1095 на Силистренски окръжен съд. Седалището на дружеството е : гр. Силистра, “ Западна промишлена зона “ , с адрес за кореспонденция : Р.България , 7500 гр.Силистра “ Западна промишлена зона ”, ПК 128 , тел.: 086 823 893, факс 086 820 211, www.elcotech-bg.com
e-mail : elcotech-s@infotel.bg , elcotech.s@gmail.com.

Основни направления в дейността на дружеството :

topПроизводство на електрически материали .
Водещо направление в дейността на дружеството е разработване, усвояване и производство на електрически материали. До момента “ Елкотех-синхрон “ ООД има усвоени над 100 модела подвижни електрически разклонители и удължители, които успешно реализира в Р.България и страни от ЕС . Моделите и промишлените образци на фирмата се отличават със съвременен дизайн и ергономичност . Последните отговарят на изискванията на БДС и стандартите на ЕС за продукти от този клас.

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008. Всички производи на фирмата притежават вградена система за “детска защита” и са резултат от дългосрочното сътрудничество на “ Елкотех-Синхрон” ООД със западно европейски фирми .Основни клиенти на фирмата са големите търговски вериги в Р.България :

“ Метро кеш енд кери – България “ ООД , “ Техномаркет “ , “ Технополис “ , “ Офис-експрес “, “ Ронос “, „ Карфур „ и др.

ПРОДУКТИ

Електрически разклонители с вградена детска защита

Електрически разклонители с вградена детска защита и защита от импулсни пренапрежения и мълнии

Електрически разклонители с вградена детска защита

Електрически разклонители с вградена детска защита и защита от импулсни пренапрежения и мълнии

Електрически разклонители с вградена детска защита

Електрически разклонители с вградена детска защита и защита от импулсни пренапрежения и мълнии

Електрически разклонители с вградена защита от импулсни пренапрежения и мълнии + LAN и TV защита

Електрически разклонители с вградена защита против аномалии в ел. мрежата

Разширителни модули с вградена защита против претоварване

Електрически удължители със степен на защита IP 44

 

ГАЛЕРИЯ

ELKOTEH12345
КОНТАКТИ

“Елкотех – синхрон“ ООД – elcotech-bg.com

Адрес: гр. Силистра, Западна промишлена зона, П.К. 128
Тел.: 086 82 38 93
Факс: 086 82 02 11
Моб. тел.: 0888 847 095
E-mail: elcotech.s@ gmail.com; elcotech-s@ infotel.bg


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: elcotech-bg.com

Кл. думи:
производство електроматериали СИЛИСТРА,производство електрически разклонители Силистра,търговия електрически разклонители Силистра,износ електрически разклонители Силистра,производство електрически разклонители Силистра,разклонители вградена защита Силистра,производство електрически удължители Силистра,модули защита против претоварване Силистра

За автора