“Елми” ООД – Електроинсталации Стара Загора

ЗА НАС

ScreenHunter_2262 Sep. 29 15.09“Елми” ООД е регистрирана на 29 септември 1997 година с решение на Старозагорски Окръжен Съд. Фирмата се представлява и управлява от инж. Антон Тончев и Димо Димов.

Фирмата извършва изграждане, ремонт и контрол на електрически уредби и мрежи, изграждане на ветроенергийни и и соларни паркове, инфраструктурно строителство и благоустрояване, търговия с широка гама електроматериали.

Днес във фирмата работят над 90 високо квалифицирани специалисти. Разполагаме с инженерен състав с богат професионален опит в различните области на дейността на фирмата. Базата в гр. Стара Загора е разположена на 37 дка.

Натрупаните през годините знания и опит, наличието на богат автопарк и механизация, както и отличните отзиви от нашите клиенти, допринесоха за налагането на фирмата като търсен партньор .
„Елми” ООД е акредитирана съгласно БДС EN ISO / IEC 17020: 2005 от ИА „Българска служба за акредитация”, като орган за контрол от вида С – контрол на електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V със сертификат № 116 ОКС/ 07.10.2003 г.

Дружеството е одобрено от Lloyd’s Register Quality Assurance Limited в съответствие със стандартите за Системи за управление на качеството: BS EN ISO 9001:2008 EN ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 със сертификат № SOF0368250 с валидност до 23 февруари 2014 г. за изграждане, ремонт и поддръжка на електрически уредби и мрежи, електроенергийни подземни и надземни съоръжения до и над 20kV; контрол на електрически уредби и съоръжения до и над 1000V; търговия с електрически материали, и от CSB Ltd по стандарти ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007.

„Елми” ООД е вписана в Централния професионален регистър на строителите в България за изпълнение на строежи от първа категория – първа, втора, трета, четвърта и пета група.
Цели:

Увеличаване на пазарният дял на дружеството и разширяване на видовете дейности.
Повишаване конкурентноспособността и ефективността на дружеството.
Лоялност и коректност към нашите клиенти и партньори.

Политика за управление на качеството

Политика по здравословни и безопасни условия на труд

Политика по околната среда

ДЕЙНОСТИ
  • Изграждане и ремонт на електрически уредби и мрежи
  • Електроенергийни подземни и надземни съоръжения до 110 kV
  • Контрол на електрически уредби и съоръжения до и над 1000V
  • Орган за контрол от вид С
  • Изграждане на ветроенергийни и и соларни паркове
  • Инфраструктурно строителство и благоустрояване
  • Изкопни работи и специализиран транспорт
  • Разрушителни дейности
  • Търговия с широка гама електроматериали
РЪКОВОДСТВО
Натрупаният през годините опит ни дава увереност, че можем да се справим с предизвикателствата на съвременното строителство.

Като добри търговски партньори ние ценим коректността, високото ниво на обслужване, предлагаме конкурентни цени на услугите извършвани от нас.

Благодарение на тези свои качества Елми ООД е отличен и надежден търговски партньор.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_2252 Sep. 29 15.03ScreenHunter_2253 Sep. 29 15.03ScreenHunter_2254 Sep. 29 15.03ScreenHunter_2255 Sep. 29 15.03ScreenHunter_2256 Sep. 29 15.03ScreenHunter_2257 Sep. 29 15.03ScreenHunter_2258 Sep. 29 15.03ScreenHunter_2259 Sep. 29 15.04
КОНТАКТИ

“Елми” ООД – Електроинсталации Стара Загора – elmi-ltd.com
Адрес: Гр. Стара Загора, Ул. “Хаджи Димитър Асенов” № 136
Тел.: 042 601 580
E-mail: office@ elmi-ltd.com

База
Адрес: Гр. Стара Загора, Околовръстен път
Тел.: 042 601 580
E-mail: base@ elmi-ltd.com

Текст и изображения: elmi-ltd.com

За автора