“Ентел ТТТ” АД

ЗА НАС
logo-entel
“ЕНТЕЛ ТТТ” АД е частна акционерна компания, създадена през 1936 г. за производство на телефонни апарати и телефонни централи.

Производствената база на фирмата в днешния си вид е построена през 1963 г., недалеч от центъра на столицата гр.София.

Капитал: 150 357 лв., разпределен на 150 357 акции на приносител.

Персонал: 60 работници и служители, от които 15 % са с висше образование.

Управляващ орган: Съвет на Директорите, състоящ се от трима членове. Дружеството се представлява от членовете на Съвета на директорите заедно и поотделно.

Предмет на дейност:

 • Производство на продукти за улично, офисно, промишлено и битово осветление – конвенционално и светодиодно (LED);
 • Соларни продукти, системи и уредби. Соларни електроцентрали.
 • Производство на продукти за енергетиката – електрошкафове, електромери и системи за телеметрия в енергетиката;
 • Производство на телекомуникационни продукти;
 • Научно-приложна, внедрителска и проектно – конструкторска дейност в областта на телекомуникационните технологии, продуктите за енергетиката, строителството, осветителната техника и бита;
 • Инженерингово обслужване на клиентите;
 • Търговия.

Базата на “ЕНТЕЛ” е разположена на 22 000 кв.м. земя и 12 500 кв.м. разгъната застроена площ.

Производствените цехове на „ЕНТЕЛ-ТТТ” имат оборудване и позволяват следните технологични процеси:
1. Монтажно производство на електронни продукти – печатни платки и изделия за професионална електроника.
2. Монтажно производство на осветители, контролери и LED продукти.
3. Монтажно производство на метални, пластмасови и електротехнически продукти.
4. Преработване на пластмаси чрез шприцване.
5. Обработване на листова стомана нарязване, щанцоване, огъване и заваряване.
6. Галванични покрития на металите – цинк, никел.
7. Производство на инструментална екипировка – шприц форми, шанци, огъвачи и т.н.

Продуктите, които произвежда фирма “ЕНТЕЛ – ТТТ” АД с национална значимост са гама телефонни кабини за обществени телефонни апарати по собствена разработка и патент за промишлен дизайн, гама цифрови монофазни статични електромери и LED продукти.

Високото качество на продуктите се постига в съответствие с прилаганата фирмена Система за управление на качеството ISO, сертифицирана и одитирана от “TUV Верификация”. Фирмата притежава електромерна лаборатория оторизирана за извършване на първоначална и последваща държавна проверка на електромери и тарифни превключватели.

Признание за постигнатите високи техночески, производствени и есплоатационни резултати от дейността на фирмата са присъдените Златни медали на Международния Пловдивски панаир за:

 • Гама статични електромери тип E1FMIC-60;
 • Универсален пластмасов шкаф за монофазен статичен електромер тип ТЕПО-М

Основни клиенти:

 • Електроразпределителните предприятия;
 • Общинските администрации в България;
 • Българските телекомуникационни компании;
 • Фирми занимаващи се с поддръжката и експлоатацията на уличното осветление в България;
 • Фирма ЕНТЕЛ – ТТТ изнася своята продукция в следните държави: Германия, Италия, Русия, Турция и Перу.

Фирмата е член на:

 • Българска търговско-промишлена палата (БТПП);
 • Камара на електротехниката в България (КЕТБ);
 • EAN International
ПРОДУКТИ
 • Осветителни уредби – Автономни соларни осветителни уредби – за независимо осветяване на улици, паркинги и други съоръжения; Малки осветителни уредби, изградени на базата на астрономичен часовник; Голями осветителни уредби, изградени на базата на астрономичен часовник и електромер.
 • Осветителни тела – Светодиодни осветители /LED/ – енергоспестяващи, с два режима на работа и живот над 50 000-100 000 часа; Натриеви осветители – изградени на база на стандартни магнитни или енергоспестяващи дросели; Офисни осветители за вграждане и окачване – 4 х 18 W, 2 x 18W.
 • Компоненти за осветление – Запални устройства – за натриеви и метал-халогенни лампи; Комутатори на мощността за енергоспестяващи дросели. Контролери на мощността и осветлението; Енергоспестяващи електронни дросели за натриеви лампи; Клемни кутии и клемни блокове
 • Електромери и табла – Eлектронни електромери с импулсен телетермичен изход; Пластмасови и метални табла за електромери, Разпределителни електрошкафове, Оборудване и аксесоари.
 • Метални изделия – Прахово боядисани пощенски кутии; Разнообразна гама метални сейфове; Секретни брави; Защитни решетки с магнитен датчик, Прахоуловители, др.
 • Инженерни приложения – Примерни инженерингови приложения, разработки и проекти
УСЛУГИ

“ЕНТЕЛ – ТТТ” АД предлага следните услуги:

 1. Изработка на метални изделия по чертежи на клиента.
 2. Прахово боядисване.
 3. Галванично покритие на детайли – цинк и др.
ГАЛЕРИЯ

_________________4c2a4716132feMagazin_2Magazin_1_____550_100_4c3eb6e2ef1f0_________________4ddc0640ba6b0_________________4da1f712e360e_________________4caa35c47b096_________________4c5187212c9c4_________________4c32e80360a4f_________________4c29ffd3e5cee_________________4c29e1db0a0da_________________4c29c1ccde885_________________4c29a7e142213_________________4c9e408e39d6b_________________4c4d6eca5b4ca
КОНТАКТИ
“Ентел ТТТ” АД – ttt-bg.com
Адрес: гр. София, ул. Кукуш № 1
Тел.: 02 401 83 32, 02 401 83 33
Факс: 02 821 13 66

Текст и изображения: ttt-bg.com

За автора