Образователен Комплекс ЕСПА

ЗА НАС
LOGO-ESPAЕСПА е образователен комплекс, състоящ се от: детска ясла (1-3 години), детска градина (3-5 години), подготвителен клас (5-6 години), начално училище (7-11 години) и основно училище (11-14 години). В момента в ЕСПА се обучават повече от 220 деца.
Създадена през 1992, вече 20 години ЕСПА успешно дава своя принос в изграждането и възпитанието на високообразовани, толерантни и хуманни личности. Репутацията на училището почива не само върху неговите солидни традиции и славата на завършили образованието си в него, а и на новаторския му дух. Възпитаниците на ЕСПА получават образование и диплома, които им дават достъп до най-престижните учебни заведения както в България, така и по света. Те са многостранно подготвени млади хора, на които ЕСПА дава възможност да развият всички аспекти на своя потенциал. Всички те са учениците, научили се да живеят в космополитна среда, запознали се трайно с основите на хуманизма и притежаващи ясно определено чувство за морал. Децата на ЕСПА растат в интелектуално стимулираща среда, сред приятелска атмосфера, в отворено за новото време училище, в което се чувстват обичани и щастливи.

Тук децата получават:
– съобразено с възрастта академично предизвикателство, което дава възможност на всеки ученик да реализира собствения си потенциал.
– голямо разнообразие от спортни, музикални, театрални и други извънкласни занимания, които помагат на децата да развиват интересите си и да се научат да работят в екип.
– ред, топли грижи и внимание – атмосфера, в която децата придобиват ценни културни навици, научават се на социално поведение, чувстват се сигурни и равностойно оценени.

Те сами нарекоха училището си “училище на радостта” (Марина Тачева) и “осмото чудо на света” (Яна Калчева).

УЧИЛИЩЕ
Индивидуална учебна програма
В ЕСПА всяко дете получава индивидуално внимание и подкрепа. ЕСПА е единственото училище в България, което изработва индивидуална учебна програма за всеки свой възпитаник според учебните му резулатати и показаните дарования.

Математически паралелки
В ЕСПА децата с изявен математически талант работят в отбори по математика още от първи клас. Децата от четвърти, пети и шести клас работят в математически паралелки, с норматив от часове, покриващ норматива в специализираните училища.

Чуждоезиково обучение
ЕСПА създава естествена езикова среда, в която децата изучават два чужди езика още от детската градина и се развиват като личности, достойни да бъдат наречени “граждани на света”. По данни на институция Pitman децата на ЕСПА са единствените в България, които покриват ниво Basic – A1 още след 2-ри клас и ниво C1-Expert, равняващо се на завършена английска гимназия, още в шести клас.

Академични стандарти

ЯСЛА И ГРАДИНА
Авторска програма за ограмотяване
В ЕСПА сме осигурили плавен преход между детска градина и училище. Още от 3-та група на детската градина работим по авторска програма за ранно ограмотяване с цел адаптация към учебни занимания.

Реализация на нашите възпитаници
Ежегодно нашите възпитаници се класират на първите места в най-елитните средни училища в България и по света. Наши възпитаници учат в University of Oxford, Cambridge University, Kingston University London, Imperial College London, Webster University Vienna, Aston University, Erasmus University.

Стипендии
EСПА е единственото частно училище, което предоставя стипендии на своите възпитаници. Те са стимул за децата да дадат най-доброто от себе си. Като влагат труд и постоянство, в благородна конкуренция помежду си, децата се състезават за престижното отличие “Стипендиант на ЕСПА”.

Авторска образователна концепция

“ЕСПА” е единственото училище в България, което работи по Авторска образователна концепция. Множеството уникални образователни и културни инициативи по АОК правят “ЕСПА” любимо място за децата и ги изграждат като енциклопедични личности със знания и любопитство към света.
Учебната работа е съобразена с всички изисквания на МОМН, но тя следва ежедневно уникалната концепция на училището, организирана в три образователни равнища:

  • Първо образователно равнище – задължителната учебна подготовка по изискванията на МОМН.
  • Второ образователно равнище – надграждаща информация по всяка учебна дисциплина; уникални учебни дисциплини и образователни инициативи по АОК за обогатяване кръгозора на децата във всички сфери на човешкото познание.
  • Трето образователно равнище – развитие дарованията на децата: работа в ателиетата, студията и индивидуални занимания по инструмент.

Уникалната авторска образователна концепция на училище “ЕСПА” е насочена към изграждане на такава палитра от умения и качества, която ще подпомогне нашите възпитаници в тяхната най-добра реализация. Тя им дава възможността да израснат като творчески, успешни и щастливи личности, конкурентни на връстниците си по света. В “ЕСПА” учим децата на труд и постоянство, стимулираме ги за активна учебна и творческа дейност. Те добиват умения за работа в екип и организационен опит. Енциклопедичните знания им дават самочувствие на знаещи и можещи личности.

ПРИЕМ

ПРИЕМНА ПРОЦЕДУРА за учебната 2014/2015

Записването в ЕСПА става целогодишно при наличието на свободни места в групите/класовете и след провеждане на тридневна примена процедура.

  • За Детска градина – при наличие на свободни места в групите.
  • За Подготвителен  клас – след тест за отчитане на училищна готовност и при наличие на свободни места в групите.
  • За 1-7 клас – при наличие на свободни места в класовете – тестове по основните учебни дисциплини /БЕЛ, математика, английски език/.

Според академичните изисквания на училището, за да бъде приет в ЕСПА, кандидатът е необходимо да постигне минимален успех Много добър 4,50 на приемните тестове. Този успех е необходимо условие за сключването на договор.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРИЕМНАТА ПРОЦЕДУРА

При желание за организиране на приемна процедура е необходимо да ни информирате три дни преди желаната от вас дата. При довеждане на детето е необходимо да ни предоставите попълнен „Формуляр за записване за приемна процедура”.

По всички въпроси, свързани с “Организацията на живота” и “Образователната стратегия на училище “ЕСПА”  можете да се обръщате към  г-жа Елена Немцова, директор на училище ЕСПА, на телефон 0899 900 709.

За всички детайли по приемната процедура и организацията на училищния живот, търсете съдействие от г-жа Ирена Милушева, зам.-директор по учебната дейност, на телефон 0899 161 734

След приключване на приемната процедура,  на специално уговорена среща с преподавателите ще имате възможност да се запознаете с резултатите от тестовете на Вашето дете.

Осигуряването на плавен преход към образователната концепция на ЕСПА, за всяко новоприето дете, е грижа на училището. Възможно е да препоръчаме адаптацията да стане още в края на настоящата учебна година. При приравняване на детето от друго училище ще предложим индивидуална учебна подготовка с преподаватели  от ЕСПА, с която родителите е необходимо да се съобразят.

ПРЕСТОЙ НА ДЕТЕТО В ЕСПА

НЕОБХОДИМИ ВЕЩИ ЗА ПРЕСТОЯ НА ДЕТЕТО

Детска градинаВътрешни обувкиКомплект дрехи за преобличане

Спортен екип (за 3-4 гр.)

Подготвителен клас и УчилищеВътрешни обувкиСпортен екип (тениски – 2 бр. и спортни обувки)

Чаша или шише за вода

 

НЕОБХОДИМИ ВЕЩИ ЗА СПОРТ

За плуване:бански костюмджапанки

шапка и очила

хавлиен халат

комплект бельо

За тенис:специални (чисти) маратонки

шорти, тениска/анцунг

потник за смяна след тренировката

За катерене:

спортен екип

тениска за преобличане

 

ПРАВИЛА

В училище ЕСПА преподавателите се грижат за децата неотлъчно по време на целия учебен ден, което включва междучасията и режимните моменти (обяд, сутрешна и следобедна закуска). Това осигурява спокойното протичане на деня и предотвратява инциденти.

Учебният ден в ЕСПА е от 8:30 до 17:00 ч.

Необходимо е да доведете детето си не по-късно от 08:20 ч.

Внасянето на мобилни телефони в сградата на училище ЕСПА от ученици е забранено.

Детето се взима от училище от родителя или от друго лице, изрично посочено във формуляра за приемна процедура.

Попълненият фомуляр за приемна процедура означава също и разрешение детето да участва във  всички дейности извън територията на училището, които са част от учебната програма и са под надзора на учителите.

Ако детето страда от заболяване, което предполага рисков момент е необходимо родителят да уведоми училището.

 

ЗАПИСВАНЕ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Детска градинаДоговориФормуляр за регистрация

Въпросник за детето

Копие от Акт за раждане

Еднократен отрицателен резyлтат от изследване за

патогенни чревни бактерии и паразити

Бележка, че детето не е в контакт със заразно болни

Имунизационен паспорт

Лична здравна профилактична карта

УчилищеДоговори

Формуляр за регистрация

Въпросник за детето

Копие от Акт за раждане

Удостоверение за завършен предучилищен клас (за прием в първи клас);

Удостоверение за преместване (за прием след първи клас).

Бележка, че детето не е в контакт със заразно болни

Имунизационен паспорт

Лична здравна профилактична карта

 

Записването в ЕСПА става след анализ на резултатите от приемната процедура и среща

между Президента на  ЕСПА и двамата родители.

Договор се сключва, при наличие на свободни места, до пет дни след приемната процедура

с внасяне на гаранционна вноска от € 700.

След  петдневен срок незаетите места се предлагат  на следващите кандидати в списъка.

ГАЛЕРИЯ

01b55p5156b55p5157b55p5158dsc02120dsc03226dsc03231g_aok_1img_0353photob55p5155b55p5150b55p5142030405 (1)05081315b55p5134b55p5139
КОНТАКТИ
Образователен Комплекс ЕСПА – espa-bg.com
Адрес: гр. София, в.з. Киноцентър III част, ул. Градина 23
Моб. тел.: 0899 161 734, 0899 900 710, 0894 663 790, 0899 900 718
E-mail: espa@ espa-bg.com


Вижте по-голяма карта

За автора