ЕТ “ДИВЕКС 2 – Птицеферма Айтос

ЗА НАС

ScreenHunter_34014 Feb. 21 17.34Птицеферма на ЕТ “ДИВЕКС 2 ” гр.Айтос е регистрирана и отговаря на новите изискванията на Директива 1999/74/ЕО и Наредба № 25 за хуманно отношение към кокошки-носачки. Обекта е одобрен и вписан в Регистъра на животновъдните обекти на ОДБХ гр. Бургас с ветеринарен регистрационен № 3 BG 02 351 с удостоверение за регистрация на живитновъден обект № ПТ-02-016/29.12.2011 год!

За да се отгледа здрава и надеждна кокошка – носачка -ние се грижим за нея от първия й ден от снасянето ,храним я със собствено произведен висококачествен растителен фураж ,погрижили сме се здравето й чрез едни от най-надеждните ваксини ,осигурили сме здравословни условия за отглеждане ,отнасяме се с внимание и грижа.
Птицефермата ни е регистрирана по всички европейски изисквания за качество и притежава регистрации и сертификати доказващи качеството на яйцата и кокошките .

УСЛУГИ

Птицевъдство
Производство на яйца

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_34006 Feb. 21 17.26ScreenHunter_34007 Feb. 21 17.27ScreenHunter_34008 Feb. 21 17.27
КОНТАКТИ

ЕТ “ДИВЕКС 2 – Птицеферма Айтос – divex2.com
Адрес: гр. Айтос, ул. Паисий № 7
Тел.: 0558 224 25
Моб.тел.: 0897 936 967
E-mail:divex2@ gmail.com

Текст и изображения: divex2.com

За автора