Етнографско-археологически музей- Елхово

ЗА НАС
LOGO

1 (600 x 399)Уважаеми посетители и гости,

Добре дошли в Етнографско-археологически музей – Елхово!

При нас Вие имате възможността да разгледате една от най-интересните и вълнуващи етнографски експозиции в страната и уникални и единствени по рода си археологически находки за България и Европа  в  археолгическата експозия на нашия музей.

Ekspoziciq EtnografiqЕТНОГРАФСКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ЕЛХОВО е създаден през 1958 г, от  1966 г. е Специализиран етнографски, а през ноември 2008 г. е профилиран като Етнографско-археологически музей.

Интересната и оригинална етнографска експозиция представя разнообразното етнографско наследство на община Елхово и на голяма част от Странджанско – Сакарския край: красиви и пъстри женски сукманени носии, извезани с невероятно творчество и умение,  накити, тъкани и шевици, календарни и семейни празници и обичаи, земеделски оръдия на труда и животновъдство, жилище и жилищна уредба в естествени размери, транспорт, лов, риболов, традиционни занаяти, предмети на художественото народно творчество и др.

342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богатото археологическо наследство на Елховско е представено в археологическа експозция в самостоятелна експозиционна зала.ksh

Представените археологически паметници демонстрират богатата хилядолетна култура на земите по Долна Тунджа, между Странджа и Сакар. В археологическата експозиция са изложени изключително редки за територията на България и Европа експонати.

 

 

3През последните няколко години музеят сътрудничи на Археологическа експедиция „Странджа” с ръководител д-р Даниела Агре от НАИМ – БАН.

В своята половинвековна  история, музеят е участвувал със свои експонати в много национални и международни изложби .

Общо във фонда му се съхраняват над 24 000 експоната. В документалния и фотоархив на музея се пазят над 8000 единици родова памет – оригинални документи и фотографии, свързани с развитието на този край от Освобождението до днес, както на местното население, така и на преселниците – българи от Одринска и Беломорска Тракия.

Музеят притежава над 3 100 тома специализирана литература и над 1 600 единици специализирани научни списания, които са на разположение на ученици, студенти, преподаватели.

Етнографско-археологически музей – Елхово е носител на орден „Кирил и Методий – I степен” и „Почетен герб на община Елхово-златен”

Музеят е под № 100 в списъка на Движение “Опознай България – 100 НТО”.

Експозициите на Етнографско-археологически музей – Елхово са отворени за посещение от понеделник до петък  от 8.00 до 12.00 ч. и от 13.30 до 17.00 ч.

В събота и неделя и в празнични дни е необходимо посетителите да позвънят на мобилния телефон на дежурния уредник, поставен на прозореца в дясно от входната врата на музея от 9.00 до 17.00 часа.

Стационарен телефон за справки, заявки и въпроси в работни дни –  0478  88 039

 

ЕКСПОЗИЦИЯ

Специализираният етнографски музей в Елхово има интересна и оригинална експозиция, която е открита на З април 1971 година. Нейното съдържание се характеризира с актуално звучене и емоционално въздействие върху различни възрастови и социални групи посетители. Разположена е върху площ от 244 кв.м в 4 зали.

Същинската етнографска експозиция се предхожда от кратък увод за историческото минало на Елхово.

В първата зала са представени основните поминъци на населението /края на XIX – началото на XX век/ – земеделие, лозарство, тютюнопроизводство, животновъдство, лов и риболов, някои традиционни занаяти — медникарство и терзийство. Отделено е място на транспорта и транспортните средства.

Втората зала запознава с жилище и жилищна уредба от края на XIX и началото на XX век, привнесено в експозицията в неговите естествени размери и оригинален начин на градеж.

В следващата зала е експонирано традиционното облекло на населението от югоизточния край на българските земи от края на XIX век – детско, мъжко и женско, всекидневно и празнично.

Голям интерес предизвиква и облеклото на българите-преселници от Одринска и Беломорска Тракия – Гюмюрджинско, Узункюприйско, Дедеагачко.

Четвъртата зала е отредена за някои традиционни празници и обичаи като сватба, кукерски игри, коледуване, лазаруване със специфичния за тях обреден реквизит, обредно облекло и обреден персонаж, илюстрирани чрез оригинални експонати — предмети и фотоматериали от съответната епоха.

В края на експозиционния пояс са изложени образци на дърворезбеното и иконописното изкуство от XIX век, дело на самобитни местни майстори.

ИЗЛОЖБИ

Музеят разполага със самостоятелна изложбена зала с площ от над 130 кв. м., в която периодично се организират изложби, популяризиращи богатствата на музейния фонд.

В момента в залата е експонирана изложба на тема “Археологическото наследство на Елховско”, представяща част от интересната археологическа сбирка, която се съхранява във фонда на музея.

Представени са няколко тематични колекции: поселищен живот по Долна Тунджа през праисторията, античността и средновековието, оръжия, крепостни съоръжения, нумизматика, епиграфски паметници, паметници, свързани с религиозния култ през различните епохи, накити, образци керамика, моменти от археологически проучвания в Община Елхово. Уникални за територията на България са 3 броя каменни скиптри от бронзовата епоха и единствения изцяло запазен меден слитък- предмонетна форма за размяна и търговия.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ

Освен посещенията на постоянната експозиция и временните тематични изложби Етнографски музей- Елхово използва и редица други форми за популяризиране на богатата традиционна култура на населението от региона : подвижни фотоизложби, покази на народни носии, викторини , пленери, мултимедийни презентации, видеофилми с празници и обичаи, методическа помощ, публикуване на материали- плод на теренна научно- събирателска и изследоветелска дейност.

ГАЛЕРИЯ

ЛОКАЛИЗАЦИЯ на МУЗЕЯEkspoziciq EtnografiqEkspoziciq Arheologiqbalsamarii654321 (600 x 399)ScreenHunter_2352 Sep. 10 13.17ScreenHunter_2351 Sep. 10 13.15ScreenHunter_2350 Sep. 10 13.15ScreenHunter_2349 Sep. 10 13.15
КОНТАКТИ

Етнографско-археологически музей- Елхово – museum-elhovo.com; www.facebook.com/etnografmus
Адрес: гр. Елхово Ул. “ Шипка” № 4 (в центъра на града до църквата)
Тел.: 0478 88 039
Е-mail: museum_elhovo@abv.bg

ЛОКАЛИЗАЦИЯ на МУЗЕЯ

Текст и изображения: museum-elhovo.com

За автора