ЕВРО АКАУНТ ООД

ЗА НАС

ScreenHunter 1031Евро Акаунт ООД е българска компания със седалище град Русе.

Специализирана в извършването на финансов одит, финансово-счетоводни услуги и бизнес-консултации.

Евро Акаунт е компания с традиции в сферата на счетоводството и финансите, наложила и утвърдила се посредством качеството и коректността в своята работа.

Дейността е съобразена с всички изисквания на Българското законодателство, подчинена на приложимото право.

Евро Акаун обслужва над 50 частни клиенти в страната и чужбина ( Румъния, Италия, Франция и Холандия ) от различни сфери и отрасли на икономиката, изграждайки дългосрочно и стабилно партньорство с тях.

За постигане на бързи и качествени услуги Евро Акаун ООД работи с млад и квалифициран персонал, използващ индивидуален подход към всеки клиент. За пълното обслужване на своите клиенти фирмата разполага с всички съвременни технологии за комуникация, както и с електронен подпис.

Извършва трудово-правни и осигурителни консултации, регистрация по ЗДДС и други услуги, свързани с пълното счетоводно обслужване.

Предлага богат набор от счетоводни и одиторски услуги: пълното счетоводно обслужване, одит и заверка на финансови отчети, съставяне на междинни и годишни финансови отчети, данъчни и бизнес консултации и други.

Днес, когато новите технологии правят връзките между хората бързи, лесни, възможни и достъпни, екипът от професионалисти заети в компанията са убедени, че предлаганите от тях, счетоводни и одиторски услуги ще бъдат ползотворни за клиентите не само на територията на град Русе, но и извън предлите на страната.

Счетоводна компания Евро Акаун ще Ви помогне да намалите своите разходи, да спестите ценно време и да насочите енергията и усилията си към управлението на Вашите бизнес идеи.

Компанията се представлява от г-жа Галина Чолакова в качеството на Управител.

ДЕЙНОСТИ
    • Финансово-счетоводни услуги
    • Бизнес-консултации
    • Трудово-правни и осигурителни консултации
    • Одит и заверка на финансови отчети
ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter 1024ScreenHunter 1025ScreenHunter 1026
КОНТАКТИ

ЕВРО АКАУНТ ООД
Адрес: гр. Русе, пл. Дунав 10, ет. 2, офис 65, 70
Тел.: 082 520 355
Моб.тел.: 0889 721 585
E-mail: euroaccount@ abv.bg

За автора